Polarsamarbejder

I takt med klimaforandringerne, udviklingen af nye teknologier og ændrede geopolitiske forhold er der brug for at styrke indsatsen for arktisk forskning og uddannelse. Danmark skal på verdenskortet som en af verdens førende arktiske uddannelses- og forskningsnationer.

Fotograf: Morten Rasch (Arktisk strategi: Carsten Egevang)

Rejsestipendier til Arctic Circle Assembly 2018

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har åbnet for ansøgninger fra danske, grønlandske og færøske forskerstuderende til rejsestipendier til Arctic Circle-konferencen d. 19-21 oktober 2018 i Reykjavik, Island. Ansøgningsfristen er mandag den 3. september 2018.

Aftale om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde

Ny aftale mellem Danmark og de syv andre arktiske stater trådte i kraft 23. maj 2018. Aftalen skal øge internationalt forskningssamarbejde og give friere bevægelighed for forskere og forskningsudstyr på tværs af den arktiske region.

 

 

Arktisk Strategi


Uddannelses- og Forskningsministeriets Strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis sætter rammen for hvordan UFM vil arbejde med Arktis de kommende år. Strategien har til formål at styrke Danmarks- og indirekte også rigsfællesskabets - forskning og uddannelse i og om Arktis. Læs mere om strategien og implementering af handlingsplanen.

Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning er et koordinerende organ for universiteter og forskningsinstitutioner der har fokus på arktiske aktiviteter. Læs om medlemmerne, mødemateriale- og referater og den årlige redegørelse til uddannelses- og forskningsministeren.

 

Isaaffik Arctic Gateway

Isaaffik er en portal, som giver forskere mulighed for at dele informationer om kommende aktiviteter og ekspeditioner for derigennem at øge samarbejde om forskning, uddannelse og logistik i arktisk. 


Internationalt samarbejde

Danmark deltager i en lang række internationale organisationer og fora af relevans for polarforskning. Læs om bl.a. UArctic, European Polar Board, International Arctic Science Committee (IASC), Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) og mange andre.

Arctic Science in the Kingdom of Denmark: Introduction

Senest opdateret 22. juni 2018