Gå til indhold

Strategiske rammekontrakter og tilsyn

Der indgås strategiske rammekontrakter mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet er at fremme institutionernes strategiske udvikling.

Institutionen og ministeriet fastsætter i dialog strategiske mål for kerneopgaverne med afsæt i den enkelte institutions strategi, udfordringer og styrkepositioner. De strategiske rammekontrakter gælder for en fireårig periode.  

   Tilsyn 

   Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner på vegne af uddannelses- og forskningsministeren. De videregående uddannelsesinstitutioner er centrale institutioner i samfundet, og samfundet har derfor interesse i, at institutionerne udvikler sig og lever op til deres formålsbeskrivelser og de samfundsmæssige forventninger. Styrelsen løfter blandt andet sin tilsynsforpligtelse gennem årlig styringsdialog med institutionerne, herunder med udgangspunkt i de strategiske rammekontrakter.

    

    Handlinger tilknyttet webside

    Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
    Senest opdateret 23. juni 2024