Gå til indhold

Strategiske rammekontrakter

En strategisk rammekontrakt er en institutionsspecifik fireårig kontrakt, der indgås mellem ministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen for den enkelte institution.

Formålet med rammekontrakten er at sætte væsentlige strategiske mål for institutionens kerneopgaver. Kontrakten skal medvirke til at sætte retning for udviklingen af og prioriteringen på den enkelte institution og derigennem synliggøre, hvordan institutionen bidrager til at opfylde vigtige samfundsmæssige mål.

Institutionen og ministeriet fastsætter i dialog de strategiske mål for kerneopgaverne med afsæt i den enkelte institutions strategi, udfordringer og styrkepositioner.

Rammekontrakten skal både være et centralt styringsredskab for den enkelte institutions ledelse og danne grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse.

De strategiske rammekontrakter 2022-2025

  De strategiske rammekontrakter 2022-2025 er gældende i kontraktperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.  

  Målopgørelse af strategiske rammekontrakter

  Kontrakterne indeholder indikatorer for målopfyldelse af de strategiske mål. Fokus er på ambitionen og retning frem for specifikke måltal. Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af rammekontrakterne. Videreførelsen er afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfyldelse. Hensigten er at understøtte institutionernes opmærksomhed på arbejdet med at indfri de strategiske mål i rammekontrakterne.

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024