Gå til indhold

Sektorforskning

Danmark har to sektorforskningsinstitutioner, der driver uafhængig forskning indtil højeste internationale niveau.

 Sektorforskning

Danmark har to sektorforskningsinstitutioner, der driver uafhængig forskning indtil højeste internationale niveau. Institutionerne har bl.a. til formål at:

  • rådgive inden for institutionens kerneområder,
  • udføre myndighedsopgaver,
  • udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte,
  • formidle egen forskning til relevante offentlige og private interessenter

Sektorforskningsinstitutionerne agerer under rammerne af Lov om Sektorforskningsinstitutioner.

En sektorforskningsinstitution får sin basisbevilling fra et fagministerium, som det betjener med rådgivning og forskningsresultater, som grundlag for politiske og administrative beslutninger.

Sektorforskningsinstitutter kan også få bevillinger fra andre steder, eksempelvis fra Folketinget, forskningsråd eller EU.

Sektorforskningsinstitutionerne har ansvaret for at formidle den viden, de når frem til, videre til relevante grupper i befolkningen og hos erhvervslivet.

Sektorforskningsinstitutionerne er:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2019