Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Topbillede
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til formål at fremme udviklingen af dansk forskning teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

Aktuelt

DFiRbrief 13: Det er ikke kønt

’Udsigterne til en positiv udvikling i karriereforløbene ved universiteterne for yngre forskere er ringe. Særligt for kvinder med børn går udviklingen i en helt gal retning.

Projekter

Forskermobilitet i fokus

Forskeres mobilitet mellem sektorer øger værdien af samarbejde mellem virksomheder og universiteter og det fremmer kvalitet og relevans af forskningen i begge sektorer. Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd har afdækker den merværdi mobile forskere og forskningsmiljøer skaber. Læs mere om projektet her.

Målgrupper for innovation

Innovation

DFiRs servicecheck af Danmarks innovationssystem har vist, at det tid til at revidere systemet. En afgørende forudsætning for at revidere systemet er at vide, hvem systemet skal designes til. Det ser DFiR nærmere på i rådets projekt om "målgrupper for innovation". 

Læs mere om projektet her.

Karrierer i forskningen

karriererDen afgørende forudsætning for at skabe fremragende forskning er, at de mennesker, der udfører forskningen, er de rette. DFiR ser derfor i et nyt projekt på, hvordan karrierevejene er i forskningen i Danmark - både i private virksomheder og på universiteterne.

Læs mere om projektet her.

Om DFIR

Medlemmer

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Det nuværende råd blev udpeget i 2017 med Professor Jens Oddershede som formand.

Rådets medlemmer er:

  • Jens Oddershede, formand
  • Nickie Spile, næstformand
  • Katrine Krogh Andersen,  Forskningsdekan
  • Thomas Bech Hansen, Direktør
  • Maja Horst, Institutleder 
  • Søren Rud Keiding, Prodekan
  • Søren Bech, Forskningsdirektør
  • Thomas Sinkjær, Direktør
Om DFiR

 Navneskilt stortDanmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) blev etableret den 1. april 2014 med ansvaret for at give uafhængig og uvildig forsknings- og innovationspolitisk rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren og andre.DFiR er nedsat ved lov og har sin egen forretningsorden. Alle medlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

 

Årsrapport

AarsrapportViden i sammenhæng - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2016. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) præsenterer i sin årsrapport for 2016 et tematisk indblik i rådets arbejde og anbefalinger. Derudover giver årsrapporten for første gang en sammenfatning af resultaterne af DFiRs arbejde med innovation.

Senest opdateret 28. februar 2018