Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Topbillede
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til formål at fremme udviklingen af dansk forskning teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

Aktuelt

Innovationsfremme
Innovationsfremme

"Det er naturligt at målrette indsatsen mod dem, der har forudsætninger for at udvikle sig gennem videnbaseret innovation.," siger Jens Oddershede i Sciencereport d. 28. 01.2019.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd’s (DFiR) rapport "Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen"  fremlægger ni anbefalinger til, hvordan flere kunne få gavn af indsatsen.

Projekter

Forskermobilitet i fokus
Forskermobilitet i fokus

Forskeres mobilitet mellem sektorer øger værdien af samarbejde mellem virksomheder og universiteter og det fremmer kvalitet og relevans af forskningen i begge sektorer. Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd har afdækker den merværdi mobile forskere og forskningsmiljøer skaber. Læs mere om projektet her.

Målgrupper for innovation

Innovation

 

Den offentlige innovationsfremmeindsats har i mange år været målrettet de små og mellemstore virksomheder. DFiR er på baggrund af målgruppeprojektet kommet med ni anbefalinger til, hvordan flere kunne få gavn af indsatsen.

Læs mere om projektet her.

Karrierer i forskningen

karriererDen afgørende forudsætning for at skabe fremragende forskning er, at de mennesker, der udfører forskningen, er de rette. DFiR ser i projektet "Karrierer i forskningen" på, hvordan karrierevejene er i forskningen i Danmark - både i private virksomheder og på universiteterne.

Læs mere om projektet her.

Om DFIR

Medlemmer

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Det nuværende råd blev udpeget i 2017 med Professor Jens Oddershede som formand.

Rådets medlemmer er:

  • Jens Oddershede, formand
  • Nickie Spile, næstformand
  • Katrine Krogh Andersen,  Forskningsdekan
  • Thomas Bech Hansen, Direktør
  • Maja Horst, Institutleder 
  • Søren Rud Keiding, Prodekan
  • Søren Bech, Forskningsdirektør
  • Thomas Sinkjær, Direktør
Om DFiR

 Navneskilt stortDanmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) blev etableret den 1. april 2014 med ansvaret for at give uafhængig og uvildig forsknings- og innovationspolitisk rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren og andre.DFiR er nedsat ved lov og har sin egen forretningsorden. Alle medlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

 

Årsrapport

Foto DFIR's Årsrapport 2018Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sammenfatter i årsrapport 2018 resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for innovationsfremmeindsatsen. Rapporten omhandler også DFiR på Folkemødet, DFiR i international kontekst og opsamling på tidligere DFiR-projekter.

Senest opdateret 28. februar 2018