Gå til indhold

Forsknings- og innovationsprogrammer

Danmarks Frie Forskningsfond

 Danmarks Frie Forskningsfond logo

Bevillinger til fri, forskerinitieret forskning inden for alle videnskabelige discipliner

Innovationsfonden

Innovationsfondens logo

  • Søg midler fra Innovationsfonden
    Bevillinger til strategiske forsknings- og innovationsprojekter inden for viden og teknologi.
    Fonden støtter særligt løsninger på konkrete samfundsudfordringer.

Danmarks Grundforskningsfond

Tilskud til forskningsformidling

Støtte til lokale arrangementer

EUopSTART

Tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at søge forsknings- og innovationsmidler fra Horizon Europe.

Tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at søge forsknings- og innovationsmidler fra Den Europæiske Forsvarsfond.

Horizon Europe præevaluering

Danske koordinatorer af en Horizon Europe-ansøgning kan søge tilskud til at få foretaget en grundig og uvildig præevaluering af deres ansøgningsudkast af to eksterne evaluatorer.

 

EU og internationale programmer

Alt om muligheder for tilskud gennem Horizon Europe til bilateralt samarbejde, internationale netværk, workshops, udlandsophold mv. samt EU og nordiske programmer.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024