Gå til indhold

Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser

Her finder du vejledning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser samt redskaber til at dokumentere og beskrive kvalifikationer og kompetencer både fra og til udlandet.

Guide til vurdering og anerkendelse

Her finder du vejledning om vurdering og anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser

Ansøgningsblanketter for vurdering

Blanketter til vurdering, vejledende udtalelse eller godkendelse som lærer

Fakta om udenlandske uddannelser

Læs om uddannelser og uddannelsessystemer i vores opslagsværker

Lovregulerede erhverv

Erhverv, hvor man skal have autorisation eller lignende offentlig godkendelse

Klager over merit m.v.

Kvalifikationsnævnet behandler klager vedrørende merit og realkompetenceanerkendelse

Mere om anerkendelse

Spørgsmål og svar, metoder, begreber, lovgivning, statistik, internationalt samarbejde

Redskaber til dokumentation af uddannelser og kompetencer

Find redskaber til at gøre kvalifikationer og kompetencer forståelige og sammenlignelige på tværs af grænserne: Europass Diploma Supplement og Certificate Supplement, ECTS, ECVET, kvalifikationsrammer, karakterskalaer, sprogtest med mere.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023