Du er her: Forside Aktuelt Nyheder

Nyheder

Nyheder fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Tilfredshed med kommunikationsindsatsen om Horizon 2020
Publiceringsdato 25. september 2020 Brugerne er godt tilfredse, når det kommer til Styrelsen For Forskning og Uddannelses kommunikation om EU’s forskningsprogram, Horizon 2020. Det viser ny undersøgelse. I undersøgelsen kommer brugerne også med input til den kommende indsats om det nye forskningsprogram, Horizon Europe.
Danske vandeksperter kan hjælpe Sydkorea
Publiceringsdato 24. september 2020 Selvom det regner meget i Sydkorea, er der stor mangel på vand. Så stor, at det kan sammenlignes med flere afrikanske lande. En ny outlook-rapport fra Innovation Center, Seoul undersøger, hvordan danske vandeksperter kan hjælpe Sydkorea med ambitionen om at blive en af verdens smarteste vandnationer
Danmark går ind i den europæiske brintalliance
Publiceringsdato 16. september 2020 Regeringen vil gå forrest i EU’s grønne omstilling og fremme brint, som fremstilles på vedvarende energi og Power to X-teknologier. Danmark er derfor med i EU’s nye Brintalliance.
Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde
Publiceringsdato 15. september 2020 Uddannelses- og forskningsministeren har nedsat Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde. Udvalget skal gennemgå de eksisterende rammer og risici ved internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.
Samspil med sektoren munder ud i dansk indspil til EU
Publiceringsdato 11. september 2020 De sidste brikker i det store puslespil om Horizon Europe, EU’s næste store forsknings- og innovationsprogram, er ved at falde på plads. Samtidig lægges brikkerne til de første arbejdsprogrammer og opslag, som skal være klar til ansøgerne i 2021. Sektoren er med til at præge det færdige billede.
Webinarrække: Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020
Publiceringsdato 11. september 2020 Er du i tvivl om dokumentationskrav for projektomkostninger, beregning af personaleomkostninger og betingelserne for at bruge underleverandører i Horizon 2020? Så deltag i vores webinarrække dette efterår og få styr på, hvordan du afrapporterer i praksis.
Kortlægning af viden om læreruddannelse offentliggjort
Publiceringsdato 11. september 2020 En kortlægning af væsentlig forskning om læreruddannelse peger på flere interessante pointer i forhold til, hvordan man skaber den bedste læreruddannelse
DFiRbrief 21: Forskningsfinansiering og videnberedskab - i lyset af corona
Publiceringsdato 10. september 2020 I DFiRbrief 21 tager rådet fat på erfaringer med forskningsfinansiering og videnberedskab i lyset af corona
Education at a Glance 2020
Publiceringsdato 08. september 2020 Årets udgave af OECD-publikationen Education at a Glance er offentliggjort i dag.
Pulje til udvikling af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
Publiceringsdato 08. september 2020 Det er nu muligt for universiteterne at søge opstartstilskud for 2020 til at afsøge relevante fagområder og udvikle 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
Nyt katalog klar: Sådan kan man skrue op for studerendes arbejdsindsats på studiet
Publiceringsdato 03. september 2020 De videregående uddannelser arbejder på mange forskellige måder med at fremme studerendes arbejdsindsats på studierne. Et nyt inspirationskatalog fra Uddannelses- og Forskningsministeriet giver gode råd til, hvordan institutionerne kan gribe arbejdet an.
12 yngre forskere modtager prestigefyldte EU-bevillinger for 134,5 millioner kroner
Publiceringsdato 03. september 2020 12 yngre forskertalenter ved danske universiteter modtager de eftertragtede bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd. Med et samlet beløb på 134,5 millioner kroner kan forskerne med deres Starting Grants nu etablere forskningsgrupper og forfølge deres excellente idéer.
Muligheden for forhøjede SU-lån er nu udløbet
Publiceringsdato 02. september 2020 Den ekstraordinære mulighed for at optage forhøjede SU-lån i forbindelse med COVID-19 er udløbet pr. 31. august 2020 ligesom en stor del af de øvrige hjælpepakker.
Ny uddannelses- og forskningsstyrelse ser dagens lys
Publiceringsdato 24. august 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet lægger ministeriets to styrelser sammen i én ny styrelse, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Samtidig ændrer departementet opbygning.
Fire danske universiteter bliver en del af ’Europæiske Universiteter’
Publiceringsdato 19. august 2020 Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School er nu føjet til rækken af danske videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår som partnere i en række nye Europæiske Universiteter.
Har du input til evalueringen af pædagoguddannelsen?
Publiceringsdato 11. august 2020 I forbindelse med den igangværende evaluering af pædagoguddannelsen har Uddannelses- og Forskningsministeriet oprettet en postkasse, hvor interesserede med viden om uddannelsen kan komme med input til evalueringen.
Nyhedsbrevet går på sommerferie
Publiceringsdato 10. juli 2020 Nyhedsbrevet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet går på sommerferie og udsendes ikke fra 11. juli til 26. juli 2020.
Kompetencemål for læreruddannelsen bliver revideret
Publiceringsdato 07. juli 2020 Læreruddannelsens mål for de studerendes læringsudbytte – de såkaldte kompetencemål – bliver 1. august ændret, så de ikke længere indeholder henvisninger til konceptet ”læringsmålstyret undervisning”.
Afstandskrav på videregående uddannelser kan fraviges
Publiceringsdato 03. juli 2020 Fra august bliver det muligt for de videregående uddannelsesinstitutioner at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem studerende i samme gruppe. Det skal give institutionerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen på en mere hensigtsmæssig måde.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2021 afholdes 25.-26. marts 2021
Publiceringsdato 03. juli 2020 Den 25.-26. marts 2021 samler uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ledelser og beslutningstagere fra forsknings- og innovationsverdenen samt den videregående uddannelsessektor for at drøfte den grønne omstilling.
Innovationsfonden får nye bestyrelsesmedlemmer
Publiceringsdato 02. juli 2020 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget fire nye bestyrelsesmedlemmer og genudpeget et medlem til Innovationsfondens bestyrelse. De nye bestyrelsesmedlemmer skal bl.a. styrke fondens evne til at medvirke til den grønne omstilling.
Nyt DFiR sætter kurs og retning
Publiceringsdato 01. juli 2020 Et nyt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) tiltrådte, da corona-krisen brød ud. Krisen har vist, at forskning og innovation er afgørende for udvikling af nye løsninger. Nu sætter DFiR kurs og retning for de mest centrale emner for dansk FoU
Faldende BNP kan få store konsekvenser for dansk forskning
Publiceringsdato 25. juni 2020 Udsigten til et betydeligt fald i BNP kan sætte dansk FoU under pres. DFiR sætter i dette brief fokus på, hvad det kan komme til at betyde for dansk forskning
Ministre rækker ud til landets studenter
Publiceringsdato 25. juni 2020 Der er god grund til at holde ekstra øje med e-posten, hvis man bliver eller er blevet student her til sommer. Årets studenter kan nemlig forvente brev fra to ministre med en opfordring om at søge mod uddannelse, og hvordan de kan få hjælp.
Ny ESS-strategi skal sikre dansk gevinst af investeringen i European Spallation Source
Publiceringsdato 24. juni 2020 Danmark skal have størst muligt udbytte af investeringerne i European Spallation Source, når den står færdigbygget i 2025. Derfor har en uafhængig rådgivningsgruppe udarbejdet en ny dansk ESS-strategi, som samler de danske aktører og sætter rammerne for den fortsatte danske indsats.
Uddannelsesinstitutioner får forbud mod risikofyldte lån
Publiceringsdato 22. juni 2020 Regeringen skærper nu kravene til skoler og uddannelsesinstitutioner, når de skal optage lån.
Studerende får sommeradgang til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 19. juni 2020 Nu får studerende mulighed for at bruge læsesale, grupperum, biblioteker og lignende hen over sommeren. De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu åbne for flere fysiske faciliteter.
Giv dit besyv med om udfordringerne for hav- og ferskvandsområder
Publiceringsdato 11. juni 2020 Sunde hav- og ferskvandsområder er en ud af fem såkaldte ”missioner” i det næste EU-rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der starter i 2021. Men hvilke udfordringer er de største og mest relevante, som missionen bør tage livtag med? Giv dit besyv med via ny brugerundersøgelse.
Ansatte på videregående uddannelser i Østdanmark kan vende tilbage
Publiceringsdato 09. juni 2020 Mandag den 15. juni kan alle ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner i Østdanmark vende tilbage til deres fysiske arbejdspladser.
Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere
Publiceringsdato 03. juni 2020 Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre- og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som nu har fremlagt sine anbefalinger.