Du er her: Forside Aktuelt Nyheder

Nyheder

Nyheder fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Fremtidens danske videnbrobyggere er udvalgt
Publiceringsdato 19. september 2018 17 operatører af nationale innovationsnetværk vil fra december 2018 og frem til udgangen af 2020 bidrage til at gøre danske virksomheder mere innovative og konkurrencedygtige, nationalt såvel som internationalt.
Internationalt ekspertpanel skal evaluere Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 19. september 2018 Regeringen har nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal evaluere Danmarks Innovationsfond.
Andreas Mogensen på september-turné i Danmark
Publiceringsdato 18. september 2018 I september holder den danske astronaut Andreas Mogensen en række foredrag i Danmark. Mød ham på Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg Zoo, Kunstmuseet Louisiana ved Humlebæk og hos Akademiet for Talentfulde Unge på Nørre Gymnasium i Brønshøj.
Nyt opslagsværk viser Danmarks videregående uddannelsesinstitutioner med historik
Publiceringsdato 13. september 2018 En ny database kan gøre det lettere at bruge et dansk eksamensbevis i udlandet, når uddannelsesinstitutionen er fusioneret eller har skiftet navn.
Fremtidens tværeuropæiske forskningsinfrastrukturer
Publiceringsdato 11. september 2018 I dag er den nye europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur blevet offentliggjort af European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Det foregik ved en konference i Wien, Østrig.
Forsker – hvad skal der til?
Publiceringsdato 07. september 2018 En forskerkarriere er i dag anderledes, end den var for tyve år siden. Hvordan har karriereveje, rammer og kompetencekrav ændret sig for forskere? På en konference onsdag den 19. september 2018 stiller Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) skarpt på forskerkarriere.
Tal om forskning og innovation 2017 er offentliggjort
Publiceringsdato 05. september 2018 Danske forskere og virksomheder modtog i 2017 konkurrenceudsatte forsk-nings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra de tre store statslige forskningsfonde og Horizon 2020.
Det danske rumerhverv støttes med 17 millioner af ESA til 7 nye teknologier
Publiceringsdato 04. september 2018 Kompakte stjernekameraer, bedre og billigere afprøvninger af satellitantenner med droner eller skibsruter, der sparer brændstof og reducerer udledninger ved hjælp af satellitdata.
Åbent opslag efter medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 03. september 2018 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Eksperter skal se på fremtidens vurdering af forskere
Publiceringsdato 30. august 2018 Regeringen nedsætter nu et udvalg, som skal se på, om flere facetter af forskeres arbejde fremover kan indgå, når forskerne meriteres. Det skal være med til at styrke kvaliteten af forskningen og bidrage til større deling af de nyeste forskningsresultater.
Ny rapport sætter fokus på kvaliteten af undervisningen i læreruddannelsen
Publiceringsdato 29. august 2018 De studerendes arbejdsindsats og kvaliteten af undervisningen er omdrejningspunktet i en ny delanalyse som led i evalueringen af landets læreruddannelser. Rapporten er endnu et skridt på vejen mod en samlet evaluering af læreruddannelsen.
Nyt tilskudsprogram: Det europæiske solidaritetskorps
Publiceringsdato 27. august 2018 Europa-Kommissionen lancerer Det europæiske solidaritetskorps, som er et nyt program for unge mellem 18 og 30 år. Her kan unge få tilskud til at deltage i projekter som frivillig, komme i praktik eller i lønnet arbejde, enten i eget land eller i et andet EU-land.
Videnskabeligt boost af yngre forskere
Publiceringsdato 23. august 2018 15 yngre, talentfulde forskere i Danmark har netop modtaget prestigefyldte bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd. Midlerne skal gå til at etablere forskningsgrupper omkring deres banebrydende idéer. Sammen sætter de ny rekord for antallet af Starting Grants til Danmark.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2019 afholdes den 4.-5. april 2019
Publiceringsdato 15. august 2018 Den 4.-5. april 2019 samler uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers ledelser og beslutningstagere fra den videregående uddannelsessektor og forskningssektoren. Mødet afholdes på Hotel Koldingfjord.
12 danske virksomheder henter knap 150 millioner kroner fra EU
Publiceringsdato 14. august 2018 Indtil nu er det i år lykkedes 12 danske virksomheder at opnå støtte fra EU’s forskningsprogram Horizon 2020 til deres udviklings- og innovationsprojekter. Samlet set drejer det sig om knap 150 millioner danske kroner, der går til at udvikle innovative idéer og teknologier.
Opdateret tilskudsaftale i Horizon 2020 sætter fokus på tilskudsreduktion
Publiceringsdato 08. august 2018 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort en opdateret version af den tilskudsaftale, der regulerer projekter finansieret via EU’s rammeprogram, Horizon 2020. Dokumentet sætter fokus på især ét vigtigt punkt: Tilskudsreduktion som følge af fejl, svindel mv. hos en eller flere projektdeltagere.
EU beslutter retningen for forskningsmidler i 2019
Publiceringsdato 31. juli 2018 Millionvis af euro bliver hvert år uddelt af EU gennem Horizon 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovation. EU har nu offentliggjort sine opdaterede arbejdsprogrammer for Horizon 2020, og sætter dermed rammerne for, hvilke forsknings- og innovationsemner, man kan søge støtte til i 2019.
Nyhedsbrevet går på sommerferie
Publiceringsdato 06. juli 2018 Nyhedsbrevet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet går på sommerferie og udsendes ikke fra 7. juli til 26. juli 2018.
Nye mål for de videregående uddannelsesinstitutioner er på plads
Publiceringsdato 06. juli 2018 De strategiske rammekontrakter, der sætter retning for hver enkelt uddannelsesinstitution de næste fire år er på plads. Kontrakterne er en del af arbejdet med at mindske behovet for detailregulering.
Midler til ny naturfaglig kandidatuddannelse kan nu søges
Publiceringsdato 29. juni 2018 Regeringen ønsker at styrke den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Derfor udbyder Uddannelses- og Forskningsministeriet nu op mod 4,5 millioner kroner til at udvikle og opstarte en ny kandidatuddannelse for folkeskolelærere, der underviser inden for naturfagen
Et nyt stresspanel skal sætte fokus på stress som samfundsproblem
Publiceringsdato 28. juni 2018 Alt fra sociale medier, egne forventninger, perfekthedskultur, manglende struktur i livet til et højt præstations- og arbejdspres er med til, at et stigende antal danskere er stressede. Det er et alvorligt samfundsproblem. Et nyt nationalt stresspanel skal komme med bud på løsninger.
Europa-Kommissionen foreslår at bruge 30 milliarder euro på europæisk uddannelse, ungdom og idræt
Publiceringsdato 26. juni 2018 Europa-Kommissionen har offentliggjort sit forslag til det kommende Erasmus program (2021-2027) og lægger op til at fordoble budgettet – fra 14,7 til 30 milliarder euro.
Ny publikation: Evaluatorers perspektiver på ansøgninger til Horizon 2020
Publiceringsdato 26. juni 2018 Når du skriver en ansøgning til Horizon 2020, er det afgørende, at din ansøgning er præsenteret på en overskuelig og læsevenlig måde, og at abstractet klart beskriver din idé og potentiale. Det er én af konklusionerne i en ny publikation, der stiller skarpt på de danske evaluatorer.
Ny stærk samlet professionshøjskole i Trekantsområdet og på Fyn
Publiceringsdato 22. juni 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har netop godkendt, at Professionshøjskolen UC Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt slår sig sammen til én professionshøjskole.
Ministre vil have undersøgt mangel på SOSU’ere og sygeplejersker
Publiceringsdato 21. juni 2018 Fire ministre skyder i dag et omfattende kortlægningsarbejde i gang, der skal undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet.
Folkeskolelærere går i stigende grad selv på skolebænken
Publiceringsdato 08. juni 2018 En ny opgørelse viser, at flere folkeskolelærere har været på efteruddannelse i skoleåret 2016/2017. Der har været en stigning på 12,5 procent i forhold til året før. Stigningen skyldes blandt andet, at regeringen og parterne på skoleområdet har fokus på målrettet efteruddannelse.
Nyt gennemsyn af statens støtte til privat forskning
Publiceringsdato 07. juni 2018 Ny analyse viser, at offentlige ordninger til fremme af privat forskning generelt bliver evalueret med stærke metoder. Dermed underbygges resultatet af tidligere analyser, der viser, at ordninger til fremme af privat forskning og udvikling typisk har en positiv effekt.
Konference: Internationalt syn på fremtidens uddannelse og arbejdsmarked
Publiceringsdato 06. juni 2018 Innovationscentrenes årlige flagskibskonference handlede om globale perspektiver på fremtidens arbejdsmarked og uddannelse i lyset af nye teknologiske muligheder.
Forsøg med spansk på læreruddannelsen godkendt
Publiceringsdato 01. juni 2018 Professionshøjskolen Absalon har søgt om at tilbyde spansk som undervisningsfag på læreruddannelsen i Roskilde som en del af friuddannelsesforsøget i regeringens sprogstrategi. Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver nu grønt lys til forsøget.
Ny temaside viser fakta om uddannelsestilskuddene efter bevillingsreformen
Publiceringsdato 01. juni 2018 I dag lancerer Uddannelses- og Forskningsministeriet en ny side om de nye uddannelsestilskud, som træder i kraft 1. januar 2019. På siden offentliggøres løbende fakta og tekniske detaljer om det nye system.
DFiRbrief 13: 'Det er ikke kønt'
Publiceringsdato 31. maj 2018 Karriereudsigten for yngre universitetsforskere er ringere i dag end for bare ti år siden. Det tager længere tid at få en lektoransættelse, og i den konkurrence er der væsentlig forskel på, om man er mand eller kvinde, har børn eller ingen børn. Læs mere i DFiRbrief 13 ’Det er ikke kønt!’
Nordplus støtter 369 nordiske uddannelsesprojekter
Publiceringsdato 28. maj 2018 70 millioner kroner skal nu styrke uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum.
Arbejdsgruppe skal se på fremtidens forskningsbiblioteker
Publiceringsdato 25. maj 2018 Det fremtidige behov for biblioteksbetjening af forskere og studerende ved landets universiteter skal analyseres. Kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til bedst mulig betjening og effektive løsninger.
Ny model for diplom i ledelse skal styrke skoleledernes kompetencer
Publiceringsdato 25. maj 2018 Regeringen ønsker at styrke landets skoleledere og har derfor vedtaget en ny model for skoleledernes uddannelse. Uddannelsen skal styrke skoleledernes kompetencer inden for pædagogisk ledelse, undervis-ningsudvikling og skoleforvaltning.
Dansk-sydkoreansk forskningssamarbejde om grøn energi
Publiceringsdato 25. maj 2018 I dag mødes danske og sydkoreanske forskere, embedsmænd og virksomheder til en heldags workshop i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet er at konkretisere og fremme samarbejde mellem Danmark og Sydkorea inden for særligt vindenergi, smart grid og energilagring.
Danmark og Indien underskriver samarbejdsaftale om forskning, teknologi og innovation
Publiceringsdato 22. maj 2018 Ny regeringsaftale mellem Danmark og Indien skal gøre det nemmere for danske og indiske institutioner, myndigheder og private virksomheder at samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation.
Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 17. maj 2018 Skyd en 3-minutters film, eller skriv en god historie om dit praktikophold i udlandet og deltag i Styrelsen for Forskning og Uddannelses PIU-konkurrence. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier.
Deltag i debatten om fremtidens danske videnbrobyggere
Publiceringsdato 17. maj 2018 Fra i dag og i de kommende uger kan man på ufm.dk give input til processen med at udvælge operatører af nationale innovationsnetværk for perioden 2019-20. Dermed kan man bidrage til at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige, nationalt såvel som internationalt.
Kvalitetsmåling: Finsk forskningsdesign valgt til at undersøge de studerendes læring
Publiceringsdato 17. maj 2018 Det forskningsbaserede finske LEARN-spørgeskemakoncept bliver grundlaget for den danske undersøgelse blandt studerende, der indgår som et element i den nye måling af kvaliteten på de videregående uddannelser. LEARN er enstemmigt anbefalet af eksperter, uddannelsesrepræsentanter og studerende.
Ingeniører fra DTU får EU-bevillinger til at udvikle nye teknologier
Publiceringsdato 16. maj 2018 Forskere i Danmark henter to EU-bevillinger til at udvikle fremtidens teknologier. Et forskerhold vil udvikle nye materialer, der kan bruges som implantater til menneskekroppen, mens en nanoforsker vil kommercialisere ny teknologi, der gør det muligt at laser-printe optiske komponenter.
Udvalg nedsat for at styrke kvaliteten af dansk forskning
Publiceringsdato 09. maj 2018 Regeringen ønsker at fremme kvaliteten i dansk forskning. Derfor skal et ekspertudvalg se på en ny model for fordelingen af universiteternes basismidler. Den nye model skal fremme forskning af høj originalitet og fremme excellence på alle niveauer og inden for alle forskningsfelter.
Nyt teknologiforståelsesprojekt sender danske forskere og ph.d.-studerende til topuniversiteter i USA
Publiceringsdato 09. maj 2018 Nyt udvekslingsprogram skal styrke dansk forskning inden for teknologiforståelse og øge danske forskningsmiljøers samarbejde med amerikanske eliteuniversiteter.
Kendskabet til jura i rummet skal styrkes i Danmark
Publiceringsdato 09. maj 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse er netop blevet udnævnt som dansk kontaktpunkt for the European Centre for Space Law. Udnævnelsen skal medvirke til at styrke kendskabet til rumjura i Danmark.
Danmark henter 5,7 milliarder kroner til forskning fra EU
Publiceringsdato 08. maj 2018 Ny opgørelse viser, at Danmark har stor succes med at få EU-støtte - faktisk så stor succes, at Danmark på nuværende tidspunkt har nået målsætningen om at hjemtage 2,5 procent af det samlede budget for EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.
DFiRbrief 12: Forenkling - ikke forsimpling
Publiceringsdato 07. maj 2018 ’One size does not fit all’, når det handler om videnbaseret innovation. ’Vi må ikke forsimple innovationsfremmesystemet i forenklingens navn’, skriver DFiR i nyt brief og perspektiverer til internationale erfaringer, som vi kan lære af, inden vi tager stilling til Forenklingsudvalgets anbefalinger.
Tilføjelse til opslag for EliteForsk-priser 2019
Publiceringsdato 03. maj 2018 Krav til længden af bilag, som indgår i indstillingen til EliteForsk-prisen 2019, er nu tilføjet opslaget, som blev publiceret den 12. april.
Nyt projekt får Silicon Valley ind i læreruddannelsen
Publiceringsdato 03. maj 2018 Lærerstuderende skal fremover have større viden og stærkere kompetencer inden for teknologiforståelse og it. Underviserne på læreruddannelsen opkvalificeres med nyeste internationale viden.
Ny serie af håndbøger om Horizon 2020
Publiceringsdato 30. april 2018 I en ny serie af lettilgængelige håndbøger sætter Styrelsen for Forskning og Uddannelse fokus på de økonomiske og juridiske regler i Horizon 2020-projekter. Første udgivelse dækker de økonomiske regler i projekter finansieret via EU’s program for forskning og innovation, Horizon 2020.
Haves: 40 nye internationale forskernetværk. Ønskes: nye medlemmer fra Danmark
Publiceringsdato 30. april 2018 COST aktioner er overskriften for internationale forskernetværk, der baner vejen for ny, banebrydende videnskab. Forskere og virksomheder kan søge om at blive dansk repræsentant i et af de 40 nye netværk. Fagligt spænder netværkene fra smarte tekstiler over invasive myg til indendørs luftforurening.
Ny sammensætning af rumforskningsudvalget
Publiceringsdato 24. april 2018 En ny struktur for den rumfaglige rådgivning af Uddannelses og Forskningsministeriet, og herunder Styrelsen for Forskning og Uddannelse, er nu godkendt.
91 har søgt om et Erasmus+ strategisk partnerskab
Publiceringsdato 19. april 2018 Et Erasmus+ strategisk partnerskab er en god mulighed for at udvikle et uddannelsesfagligt område i samarbejde med partnere i andre europæiske lande. I alt har 91 danske institutioner søgt om et strategisk partnerskab ved ansøgningsrunden i marts 2018.
Fem topforskere modtager fornemme bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 18. april 2018 Danmark modtager fem bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC), der i alt beriger excellent og fri forskning i Danmark med 88,2 millioner kroner. To af de fem topforskere er kvinder, og det er kun anden gang, at kvindelige forskere i Danmark modtager et ERC Advanced Grant i Horizon 2020. *
Universiteter er blevet bedre til at benytte Open Access
Publiceringsdato 18. april 2018 Open Access Indikatorens 3. måling viser fremgang. Antallet af videnskabelige artikler, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er steget med 13 procentpoint - fra 23 procent til 36 procent – i forhold til sidste år.
Bliv dansk sendelektor i Sofia, Caen eller Amsterdam
Publiceringsdato 17. april 2018 Vil du undervise i dansk på et udenlandsk universitet? Så er det nu, du skal søge, for Lektoratsordningen mangler tre nye sendelektorer – i Bulgarien, Holland og Frankrig.
Danmark budt velkommen som nyt medlem af FN’s rum-komite
Publiceringsdato 17. april 2018 Danmark har deltaget i sit første møde under FN-komiteen for fredelig udnyttelse af rummet. Det skete i komiteens juridiske underudvalg, hvor den seneste udvikling på rumområdet i Danmark blev præsenteret.
Kom med input til, hvordan danske virksomheder bliver mere konkurrencedygtige
Publiceringsdato 17. april 2018 Fra i dag og i de kommende uger kan man på www.bedreinnovation.dk give input til, hvilken ny viden der kan gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Idéerne spilles ind i de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters arbejde de kommende år.
Ny arbejdsgruppe skal se nærmere på regulering af danske raketaktiviteter
Publiceringsdato 13. april 2018 Øgede civile raketaktiviteter i Danmark har givet større behov for at regulere sikkerheden. Ny tværministeriel arbejdsgruppe skal se nærmere på behovet for regulering af området og organisering af godkendelser.
Nu indvies Danmarks nationale vindtunnel
Publiceringsdato 12. april 2018 Tirsdag den 10. april 2018 blev den røde snor til Poul la Cour Vindtunnel klippet. Det markerede den officielle åbning Danmarks nye nationale vindtunnel opført på Danmarks Tekniske Universitets campus på Risø. Åbningen skete under tilstedeværelsen af blandt andre Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.
Uddannelses- og forskningsministeren på inspirationstur til Japan
Publiceringsdato 10. april 2018 Søren Pind besøger japanske universiteter og førende forskningsinstitutioner for at få inspiration til fremtidens uddannelse, anvendelsen af nye teknologier og entreprenørskab.
Dannelse skal ruste studerende til en foranderlig verden
Publiceringsdato 06. april 2018 Nysgerrighed og kritisk sans er blandt de vigtigste dannelseselementer i videregående uddannelser og forskningen. Det var der bred enighed om på det årlige Uddannelses- og Forskningsmøde.