Gå til indhold

Nyheder

Nyheder fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Viser 1-60 af 1000 resultater
Nye mål for Danmarks medlemskab af internationale forskningsfaciliteter

Dansk forskning skal have mest muligt udbytte af, at Danmark hvert år bidrager med godt 600 millioner kroner for at være medlem af ni internationale forskningsfaciliteter. Derfor opstilles nu en række strategiske mål og sigtelinjer for udbyttet og brugen af hver facilitet.

Ny web-guide til EU’s specialiserede partnerskaber og deres støttemuligheder

Forskning i vandkvalitet. Grøn omstilling af fødevareproduktion. Udvikling af nye supercomputere. Det er et lille udpluk af de mange støttemuligheder i EU’s specialiserede partnerskaber i Horizon Europe. Ny side på ufm.dk guider dig rundt i de forskellige partnerskaber og deres støttemuligheder.

Storbritannien og EU-Kommissionen er nået til enighed om Storbritanniens associering til EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, og rumprogrammet Copernicus

Der har længe været arbejdet på at færdiggøre den aftale, der giver UK status som associeret til Horizon Europe. Associeringen betyder, at forskere og virksomheder fra UK som udgangspunkt vil kunne ansøge og deltage på lige fod med partnere fra andre associerede lande og EU-medlemslande.

Fem danske forskere får en af EU’s fineste forskningsbevillinger

Hvad gør, at bykulturer opstår, blomstrer og siden forsvinder? Hvordan er forholdet mellem sprog og mytologi hos aztekere, og på hvilken måde præger civilsamfundets elite vores fælles værdier og normer? Det skal danske forskere nu undersøge via en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd.

Et mini EU-projekt kan give appetit på større EU-projekter

Et lille EU-projekt med en afgrænset problemstilling og en kort tidshorisont kan ofte være appetitvækker for virksomheder og organisationer, der vil afprøve Horizon Europe. De finansieres via den såkaldte cascade funding i Horizon Europe, og pt. er der 45 aktuelle opslag efter mini EU-projekter.

Godt nyt for ansøgere til Det Europæiske Forskningsråd

Det Europæiske Forskningsråd har netop vedtaget og offentliggjort deres arbejdsprogram for 2023-24. Arbejdsprogrammet byder på nye tiltag blandt andet for bevillingerne Advanced Grants og Proof of Concept Grants, nye evalueringspaneler og tilpasninger i evalueringsprocessen samt frister for 2024.

Europæisk guld til Danmark i innovation

Danmark er netop kåret som vinder af årets udgave af European Innovation Scoreboard, hvor blandt andet EU-landene dyster på deres forsknings- og innovationsperformance. Danmark overgår sidste års vinder Sverige og er nu det stærkeste EU-medlemsland ift. forsknings- og innovationsperformance.

Ordningen EUopSTART udvider i år med Den Europæiske Forsvarsfond

I august 2023 udvider Uddannelses- og Forskningsstyrelsen EUopSTART med en ekstra pulje til at understøtte ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond. Puljen skal styrke dansk deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation i forsvarsteknologi.

To nye bestyrelsesmedlemmer udpeges til Danmarks Innovationsfond

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget to nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse: professor Sine Reker Hadrup, Institut for Sundhedsteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, og professor Philipp Schröder, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Ny rapport fra ICDK München: Et sydtysk kvanteøkosystem i rivende udvikling

Det sydtyske økosystem for kvanteteknologi blomstrer. Samarbejder indgås på kryds og tværs af offentlige og private aktører med ambitiøse målsætninger og store investeringer i ryggen. Med ICDK Münchens nyeste rapport får du indsigt i økosystemets opbygning samt konkrete use cases på samarbejder.

Danmark styrker sit bidrag til Den europæiske rumorganisation ESA

Danmark øger sit bidrag til ESA. Det øgede bidrag vil primært tilgå programmer inden for jordobservation, rumteknologi, applikationer baseret på rumdata samt støtte til videnskabelige rummissioner. Samtidig forlænges finansieringen af ESA’s inkubationsmiljø ESA BIC Denmark frem til udgangen af 2026.

DFiRbrief 38: Hvad udad vindes, må ikke indad tabes

Universiteternes relationer til omverden er styrket, men den demokratiske kultur og forskningsfrihed er udfordret. En del af løsningen er, at universiteterne får reel autonomi og økonomisk robusthed, mens ledelsens fokus på forskernes inddragelse, medbestemmelse, tryghed og forskningsfrihed styrkes.

Nordplus støtter 340 nye uddannelsesprojekter

95 millioner kroner styrker uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum. Det sker i kraft af uddannelsesprogrammet Nordplus, der henvender sig til alle uddannelsessektorer og organisationer og institutioner, der er involveret i læring og uddannelse.

Vil du deltage i et af de 70 nye COST-forskernetværk?

70 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.

Første møde i Forum for læreruddannelsen

Som opfølgning på den politiske aftale om reform af læreruddannelsen fra september 2022 har uddannelses- og forskningsministeren nedsat et forum for læreruddannelsens primære interessenter, som skal følge og understøtte udviklingen af læreruddannelsen. Forummet har netop afholdt sit første møde.

Uddannelses- og Forskningsmødet 2024 afholdes den 11.-12. april

Den 11.-12. april 2024 samler uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund ledelser og beslutningstagere fra det videregående uddannelsesområde samt fra forsknings- og innovationssektoren. Mødet afholdes på Hotel Koldingfjord.

Nye Reformveje 2

Reformkommissionen har offentliggjort sin anden rapport med anbefalinger. Rapporten omhandler børn og unges vej gennem hele uddannelsessystemet og kan læses i sin helhed på reformkommissionens hjemmeside.

Dansk deltagelse i Erasmus+ Teacher Academies

Fire danske institutioner skal bidrage til at styrke målsætninger og praksis for læreruddannelser og professionsudvikling i Europa gennem deltagelse i internationale partnerskaber.

Danske virksomheder anvender ærter, træer og ålegræs til grøn omstilling

Grise guffer tang, planter erstatter gift og skibe sejler på el. Det er nogle af de grønne projekter, som danske virksomheder indgår i under EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon. Nu kan du læse ti spændende fortællinger i ny udgivelse om virksomheder i grønt og internationalt samarbejde.

Glæd dig til Forskningens Døgn - et fantastisk festivalprogram står klart

Yelly-yoga i Kerteminde, robotbygning i Lyngby og adelig taffelmiddag på Djursland. I uge 17 står biblioteker, museer, hospitaler, foreninger og mange andre klar med en lang række events som en del af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn, hvor forskningen kommer ud til dig.

Ny kortlægning om forskning i erhvervsuddannelser

En ny kortlægning af forskning i erhvervsuddannelser viser begrænset forskning og udvikling i erhvervsuddannelserne, et fragmenteret forskningsmiljø og udfordringer med at tiltrække nye forskere. Kortlægningen belyser desuden en stigende afhængighed af eksterne midler.

Danske Space Explorers går sammen i partnerskab

30 danske universiteter, virksomheder, teknologiske institutter, medier, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og andre rumaktører er blevet enige om at arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for udviklingen af et styrket Space Exploration miljø i Danmark i perioden 2023-2025.

Nu kan du søge EUopSTART-tilskud til Horizon Europe-ansøgninger

Der er godt nyt til dig, som vil søge midler fra Horizon Europe. Nu er EUopSTART-puljen igen åben. Med en EUopSTART-bevilling kan du få dækket en del af dine omkostninger forbundet med at udarbejde en ansøgning til Horizon Europe. Årets første frist til EUopSTART er den 25. april 2023.

DFiRbrief 36: Hvordan vil krudt og kugler ændre dansk forskning og innovation?

Nye geopolitiske balancer vil medføre nye muligheder for forskning og innovation inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi. Men en forventet opprioritering af området vil også foranledige en række principielle og nødvendige drøftelser, som DFiR tager hul på i dette brief og en ny debatrække.

Fornem placering til dansk universitetsforskning i Horizon Europe

Tre danske universiteter er med i Top 10 over de hidtil mest aktive deltagere i Horizon Europe. Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet er nummer 3, 4 og 6 på listen over de ti universiteter i Europa, der opnår flest midler til forskning fra Horizon Europe.

Save the date - The National Space Conference 2023

The Ministry of Higher Education and Science, the Center for Defence, Space & Security (CenSec) and the University of Southern Denmark have joined forces to manage and develop the annual National Space Conference in 2023 which will take place on 9-10 November.

Bekendtgørelse for ny læreruddannelse sendt i høring

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har omsat den politiske aftale om en reform af læreruddannelsen til et udkast til ny bekendtgørelse for uddannelsen. Høringen af bekendtgørelsen varer i fire uger.

Ny sæson af podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'

To begivenhedsrige år med Horizon Europe er nu gået. Det sætter vi spot på i ny sæson af podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'. Hør om Horizon Europe fra en medarbejder i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, et medlem af styrelsens referencegrupper og en virksomhed. Rigtig god lyttelyst!

Det Tværministerielle Rumudvalgs årsrapport gør status på året der gik 2022

Det har været et begivenhedsrigt år på rumområdet, hvor arbejdet med den nationale rumstrategi og den nye geopolitiske virkelighed, som fulgte med den russiske invasion af Ukraine, har påvirket sektoren. Det tværministerielle Rumudvalgs årsrapport 2022 dækker de vigtigste begivenheder.

Magasinet EUindblik - to år med Horizon Europe

Fremtidens skibe sejler på halm, forskere på sporet af genetisk nøgle til senfølger af corona og kommuner i kamp for klimaneutralitet. I det nye nummer af EUindblik kan du læse mere om dette og møde visionære mennesker, der to år inde i Horizon Europe deler deres viden, erfaringer og perspektiver.

Handlinger tilknyttet webside