Du er her: Forside Aktuelt Nyheder

Nyheder

Nyheder fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Erasmus+ er midtvejsevalueret
Publiceringsdato 23. februar 2018 Erasmus+ fungerer godt. Det er konklusionen i Europa-Kommissionens midtvejsevaluering af programmet. Fra 2014-2016 har 1,8 millioner mennesker deltaget i mobilitetsaktiviteter, og flere end 240.000 organisationer har været involveret i et samarbejdsprojekt.
Polarforskning: Kom på udveksling i Canada
Publiceringsdato 23. februar 2018 Danmark og Canada har indgået et samarbejde om polarforskning og tilbyder nu en dansk ph.d.-studerende eller en yngre forsker muligheden for at komme på udveksling i Canada.
Udbud: Det Tværministerielle Rumudvalg udbyder sin første analyseopgave
Publiceringsdato 20. februar 2018 Det Tværministerielle Rumudvalg har offentliggjort et udbud på en analyse af konsekvenserne for Danmark af et nedbrud af satellitbaserede PNT-tjenester (Positionerings-,Navigations- og Timingtjenester).
Har du Horizon 2020 i kikkerten?
Publiceringsdato 19. februar 2018 Men mangler du overblik over målet og et kort at navigere efter? Så har EuroCenter et godt tilbud til dig. Kom rundt om begreberne i Horizon 2020 ved at se et webinar og følg op med et heldagskursus i at skrive en god ansøgning til Horizon 2020. Herefter kan du sætte din egen kurs mod EU-midler.
På vej mod et ’European Education Area’
Publiceringsdato 09. februar 2018 Europa-Kommissionen efterspørger input fra interessenter til at udforme et ’European Education Area’ – uddannelsesområdets pendant til 'European Research Area' (ERA). Svar inden 19. februar 2018.
De danske universiteter inviteret til at indsende forslag til ét ESS-fyrtårnsmiljø
Publiceringsdato 09. februar 2018 European Spallation Source (ESS) giver en unik mulighed for, at dansk forskning kan opbygge en central position inden for life science og det materialeteknologiske område. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har derfor inviteret de danske universiteter til at indsende forslag til ét fyrtårnsmiljø
Sydkoreas startup-miljø spirer
Publiceringsdato 08. februar 2018 Asiatiske storbyer som Shanghai, Singapore, Hongkong og Seoul oplever et blomsterende startup-miljø. Ny rapport fra innovationscenteret i Seoul tager temperaturen på iværksætteri og entreprenørskab i Sydkorea
Befolkningen undervurderer dansk forsknings gennemslagskraft
Publiceringsdato 08. februar 2018 Kun fem procent af de adspurgte svarer i en ny måling, at dansk forskning placerer sig markant over gennemsnittet, når det kommer til at have international gennemslagskraft. Men i gennemsnit er danske forskere faktisk blandt de mest citerede i OECD.
Rekordhøjt hjemtag til internationaliseringen af danske forskeruddannelser
Publiceringsdato 05. februar 2018 76 talentfulde forskere og to ph.d.-programmer har netop modtaget i alt 170 millioner kroner fra EU’s program for forskning og innovation, Horizon 2020. Pengene skal være med til at gøre forskeruddannelser endnu mere internationale og fremme forskeres karriereudvikling i Danmark.
DFiRbrief 10: Dansk innovationsstruktur 2.0
Publiceringsdato 01. februar 2018 Regeringens strategi for dansk forskning og innovation, Danmark – klar til fremtiden, baner vejen for mere dansk innovation i verdensklasse. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) giver i DFiRbrief 10 forslag til, hvordan en innovationsstruktur 2.0 kan bidrage hertil.
København får én samlet professionshøjskole
Publiceringsdato 31. januar 2018 Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har netop godkendt, at de to nuværende professionshøjskoler i København - UCC og Metropol – slår sig sammen til én professionshøjskole.
Ny strategi skal gøre Danmark til digital frontløber
Publiceringsdato 30. januar 2018 Med 'Strategi for Danmarks digitale vækst' vil regeringen skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og øge velstanden for alle danskere. I alt er der afsat 1 milliard kroner til strategiens initiativer frem mod 2025.
Den danske økonomi er afhængig af satellitbaserede tjenester
Publiceringsdato 29. januar 2018 Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.
Dansk forskning og teknologi kan hjælpe Sydafrika med løsning på vandmangel
Publiceringsdato 26. januar 2018 Den sydafrikanske millionby Cape Town er i fare for at løbe tør for vand i de kommende måneder. Dansk forskning, know-how og teknologi inden for vand kan bidrage til at finde løsninger. Sydafrikansk delegation har derfor været på inspirationsbesøg hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Udpegning af medlemmer til nyt Rumforskningsudvalg
Publiceringsdato 25. januar 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder hermed forslag til medlemmer fra forskningsinstitutioner og virksomheder til det nye Rumforskningsudvalg. Alle danske interessenter inden for rumområdet opfordres til at komme med forslag til nye medlemmer.
Teknologipagt skal løfte danskernes digitale og teknologiske kompetencer
Publiceringsdato 25. januar 2018 Regeringen igangsætter i løbet af de kommende måneder en teknologipagt, hvor et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale og teknologiske område.
Har du input til de næste Erasmus+ og Horizon 2020-programmer?
Publiceringsdato 24. januar 2018 Europa-Kommissionen har lige nu åbne høringer om de kommende programmer (fra 2020) for uddannelse og forskning. Så hvis du har en mening om efterfølgerne til Erasmus+ og Horizon 2020-programmerne, så er det nu, at du eller din organisation skal komme med dem. Høringsfrist: 8. marts 2018.
Ny vækstplan skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter
Publiceringsdato 22. januar 2018 Med 36 konkrete initiativer vil regeringen udvikle og styrke hele den maritime sektor, så Danmark står endnu stærkere i fremtidens internationale konkurrence.
2,8 millioner kroner til nye samarbejder mellem de danske innovationscentre og innovationsnetværk
Publiceringsdato 18. januar 2018 Syv projekter har modtaget støtte til at udvikle nye samarbejdsformer mellem danske innovationscentre og innovationsnetværk. Det overordnede formål er at få flere innovative virksomheder og udvikle nye relationer mellem danske og udenlandske virksomheder og videninstitutioner
Nye kurser om Horizon 2020
Publiceringsdato 18. januar 2018 De næste tre år uddeler Europa-Kommissionen over 30 milliarder euro til europæiske forsknings- og innovationsprojekter. EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder kurser til forskere, virksomheder og administratorer for at øge deres muligheder for at få en bid af kagen.
Regeringen flytter dele af Uddannelses- og Forskningsministeriet til Svendborg og Aarhus
Publiceringsdato 17. januar 2018 En række arbejdspladser i Uddannelses- og Forskningsministeriet flytter til Svendborg og Aarhus som led i regeringens beslutning om at udflytte statslige arbejdspladser.
Biblioteker kan nu tage børnehaver på en gratis rejse ind i videnskabens verden
Publiceringsdato 16. januar 2018 Som en del af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn kan de danske biblioteker bestille en gratis pakke med spil, lege, historier og eksperimenter, der formidler videnskab til børn. Pakken kan udlånes til lokale børnehaver. Over 80 biblioteker i hele landet har allerede benyttet sig af tilbuddet
Søren Pind på uddannelses- og forskningsinspirationstur til Silicon Valley
Publiceringsdato 15. januar 2018 Uddannelses- og forskningsministeren besøger Stanford, Berkeley og Google på tur til verdens navle inden for forskning, uddannelse og innovation.
Giv din EU-ansøgning et økonomisk boost
Publiceringsdato 11. januar 2018 Offentlige og private forskningsinstitutioner kan igen i år søge tilskud fra EUopSTART. Ordningen tilbyder at dække halvdelen af udgifterne forbundet med at søge funding til europæisk forskning og innovation. Der er tre ansøgningsrunder i 2018.
Nyt projekt skal styrke skolernes it-kompetencer
Publiceringsdato 10. januar 2018 Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med Undervisningsministeriet, Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) søsat et nyt projekt, der skal styrke it-kompetencerne for lærere, pædagoger og skoleledelser i folkeskolen.
Problembaseret læring forbereder studerende på arbejdslivet
Publiceringsdato 22. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Problembaseret læring kobler teori og praksis og giver bedre læring, fortalte prorektor Inger Askehave, da Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser besøgte Aalborg Universitet den 19. december 2017.
Schweiz har både akademiske og praksisrettede universitetsuddannelser
Publiceringsdato 22. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre Universitetsuddannelser: I Schweiz læser en del universitetsstuderende deres bacheloruddannelse på deltid, mens de arbejder i en virksomhed.
Her skal forskerne publicere for at opnå point
Publiceringsdato 20. december 2017 Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Store muligheder for internationalt dronesamarbejde for danske forskere og virksomheder
Publiceringsdato 20. december 2017 De største lande er også de største på droneområdet. Det viser en ny kortlægning af de internationale muligheder for samarbejde inden for droneforskning. De danske innovationscentre har allerede flere initiativer i gang for at få udnyttet det store potentiale.
Nye rapporter: Sådan klarer Danmark sig i Horizon 2020
Publiceringsdato 15. december 2017 Danske forskere og innovative virksomheder henter milliarder af kroner i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, Horizon 2020. Men hvordan går det egentlig inden for de forskellige programmer? To nye rapporter gør status og ser på Danmarks muligheder frem mod 2020.
Aftagerpaneler løfter uddannelsernes kvalitet og relevans
Publiceringsdato 15. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser: Aftagerpaneler styrker uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet, og tværgående kandidatuddannelser løfter de studerendes muligheder for at få job, sagde ITUs rektor på møde med Universitetsudvalget.
Undervisere på universiteterne ønsker fokus på udvikling af den gode undervisning
Publiceringsdato 15. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser: God undervisning skal udvikles løbende, sagde undervisere fra landets universiteter, som sekretariatet for Universitetsudvalget havde inviteret til en snak om fremtidens universitetsuddannelser.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2018 om dannelse
Publiceringsdato 14. december 2017 Uddannelses- og forskningsministeren holder den 5.-6. april 2018 det årlige møde for ledelser og beslutningstagere på de videregående uddannelser og forskningsverdenen. Mødets tema er dannelse.
Virksomheder kan få penge til udvikling af ny dansk rumteknologi
Publiceringsdato 13. december 2017 De sidste fem år har det offentlige investeret 224 millioner kroner i 61 projekter, der laver ny rumteknologi eller anvender data fra rummet. Ny publikation giver et indblik i offentligt støttet teknologiudvikling med dansk deltagelse siden 2013.
Udvikling af ny kvalitetsmåling for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 12. december 2017 Som en del af det nye bevillingssystem skal uddannelsernes kvalitet måles. Målingen skal baseres på velafprøvede udenlandske modeller og flere eksperter skal inddrages, så det bliver en solid måling af uddannelsernes kvalitet.
Flere kvindelige forskere på de danske universiteter
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer, som for første gang giver et samlet overblik over kønsfordelingen blandt forskerne på de danske universiteter.
Hjemmesiden Study in Denmark går i luften med nyt design
Publiceringsdato 08. december 2017 Flere end én million besøgende klikker hvert år på hjemmesiden Study in Denmark for at finde information om uddannelsesmuligheder i Danmark. Et nyt design på hjemmesiden gør det endnu nemmere for udenlandske studerende at finde svar på deres spørgsmål.
Danmark nyt medlem af FN’s rum-komite
Publiceringsdato 08. december 2017 Danmark får nu bedre mulighed for at følge med i og påvirke den internationale udvikling på rumområdet. FN’s generalforsamling har enstemmigt godkendt, at Danmark bliver medlem af FN-komiteen for fredelig udnyttelse af rummet.
DFiRbrief 9: Forskermobilitet i fokus
Publiceringsdato 08. december 2017 Flere forskningsmiljøer og virksomheder har haft gode initiativer og erfaringer med forskeres mobilitet mellem sektorer end vi har antaget, fremhæver Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i sit DFiRbrief 9. Derfor sætter rådet fokus på forskellige bidrag til mobilitet.
BSBF2018: Europas største forskningsinfrastrukturer samlet under ét tag
Publiceringsdato 08. december 2017 Yderligere otte Big Science organisationer deltager på konferencen Big Science Business Forum 2018 (BSBF2018). Dermed samles Europas 17 største forskningsinfrastrukturer under ét tag for at fortælle om deres fremtidige investeringer. En unik mulighed for danske virksomheder.
Fem danske forskere modtager bevilling til nye netværk og samarbejder med sydkoreanske forskere
Publiceringsdato 05. december 2017 Fem danske forskere modtager i alt 750.000 kroner til at etablere nye netværk og samarbejder med sydkoreanske forskningsmiljøer.
Danmark modtager rekordstort antal forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 05. december 2017 Danmark har modtaget ti forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Selvom ti ikke lyder af meget, er der tale om meget prestigefyldte bevillinger og en dansk rekord.
Internationale forskernetværk øger markant chancen for Horizon 2020-bevilling
Publiceringsdato 04. december 2017 Ny undersøgelse viser, at ansøgninger til Horizon 2020 med afsæt i et internationalt forskernetværk finansieret af organisationen COST har en succesrate på 28 procent. Det er dobbelt så højt som det europæiske gennemsnit på omkring 14 procent og dermed et klogt springbræt til Horizon 2020.
Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed skal gøre forskning reproducerbar og troværdig
Publiceringsdato 01. december 2017 Ifølge internationale studier kan forskning være på vej mod en troværdighedskrise, idet forskningsforsøg og -resultater ikke kan reproduceres. Problemet skal tages alvorligt og bør få opmærksomhed i forskningslandskabet, udtaler Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
52 danske forskere modtager bevilling til nye internationale netværk og samarbejder
Publiceringsdato 30. november 2017 52 forskere modtager i alt 13,8 millioner kroner til at etablere nye netværk og samarbejder med udenlandske miljøer.
Slip uden om de typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning
Publiceringsdato 30. november 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelser har identificeret seks typer af fejl og mangler, som giver afslag til ansøgninger til Horizon 2020. Undersøgelsen af tidligere afslag skal hjælpe nye ansøgere med at undgå disse fejl og øge deres muligheder for finansiering fra Horizon 2020.
Fra næste år kan studerende kombinere erhvervskandidatuddannelse med fuldtidsjob
Publiceringsdato 30. november 2017 Flere studerende skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at universiteterne og de kunstneriske uddannelser kan oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er vigtigt, at studerende kan prøve arbejdsmarkedet af, mens de lærer, siger Søren Pind.
Færre og bredere bacheloruddannelser i Finland
Publiceringsdato 29. november 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: I Finland har universiteterne mindsket antallet af indgange på universiteterne. De arbejder også med entreprenørskab i uddannelserne og deler viden og erfaringer med undervisning.
Europæiske lande enige om at lette anerkendelse af flygtninges kvalifikationer
Publiceringsdato 29. november 2017 De videregående uddannelsesinstitutioner bør udvise fleksibilitet, når de behandler optagelsesansøgninger fra flygtninge, der har mistet deres eksamensbeviser. Det understøtter en ny international henstilling vedtaget i Lissabonkonventions-komiteen.
Søren Pind giver sproguddannelser frihed til at afprøve nye ideer
Publiceringsdato 28. november 2017 Som tredje initiativ i Søren Pinds frihedspakke får uddannelsesinstitutionerne mulighed for at afprøve nye ideer med et nyt friuddannelsesforsøg, der kan gøre sproguddannelserne stærkere. Der skal ikke være hindringer for, at gode ideer kan blive til virkelighed, siger Søren Pind.
Halló! Islands Universitet søger ny lektor i dansk sprog
Publiceringsdato 28. november 2017 Danske lektorer i udlandet spiller en vigtig rolle for at udbrede et internationalt kendskab til dansk sprog og kultur. Islands Universitet (Háskóli Íslands) søger en ny lektor i dansk sprog. Ansøgningsfristen er den 22. december 2017
Tal om forskning og innovation 2016 er offentliggjort
Publiceringsdato 23. november 2017 I 2016 modtog danske forskere og virksomheder konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra de tre store statslige forskningsfonde og Horizon 2020. I forhold til forskningsfinansiering er Horizon 2020 en stor spiller på linje med de statslige forskningsfonde.
Praktik i udlandet hitter blandt elever i erhvervsuddannelserne
Publiceringsdato 21. november 2017 Flere og flere elever rejser ud i verden under deres erhvervsuddannelse. Særligt er der fremgang blandt elever på landbrugsuddannelser og den pædagogiske assistentuddannelse, som i højere grad er begyndt at kigge til udlandet for inspiration.
Ny aftale skal bringe danske forskere endnu tættere på forskningsfaciliteten ESS i Lund
Publiceringsdato 21. november 2017 Mandag den 20. november 2017 blev en ny aftale mellem danske universiteter, European Spallation Source (ESS) og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) underskrevet. Aftalen er en fælles erklæring om rammerne for et styrket samarbejde og videndeling mellem ESS og forskningsmiljøerne i Danmark.
Rummet skal på skoleskemaet
Publiceringsdato 21. november 2017 Rumfart og rummissioner skal være med til at vække børn og unges interesse for de natur- og tekniskvidenskabelige uddannelser. Derfor kan danske lærere nu blive inspireret til at bruge rummet i undervisningen ved hjælp af en række kurser og undervisningsforløb.
Elever vinder pris for at fortælle om deres praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 20. november 2017 Elever fra Roskilde Tekniske Skole og NEXT Uddannelse København har fået prisen for bedste fortælling om et praktikophold i udlandet. Deres personlige beretninger om at rejse ud i verden for at blive klogere skal inspirere andre unge til at rejse ud.
Horizon 2020: Ny køreplan for tilskud
Publiceringsdato 14. november 2017 Europa-Kommissionen har offentliggjort en opdateret version af tilskudsaftalen med uddybende forklaringer og eksempler. Deltager du i igangværende projekter, eller er du med i budgetlægningen i ansøgninger til Horizon 2020, så brug den nye ’køreplan’ til at forstå og navigere i kontrakten med EU.
Astronaut Andreas Mogensen besøger danske gymnasier
Publiceringsdato 10. november 2017 ESA astronaut, Andreas Mogensen, skal i løbet af november besøge danske gymnasier og fortælle om rummets muligheder og om sit nye arbejde i Mission Control Center i Houston. Målet er at styrke elevernes kendskab til rummet og øge deres interesse for naturvidenskab og teknik.
26 millioner til innovation i genanvendelse og sikkerhed i forbindelse med Femern forbindelsen
Publiceringsdato 10. november 2017 Genanvendelse af tusinder af tons beton, længere levetid til milliard-anlæg og virtuel brandbekæmpelse skal skabe nye muligheder for danske virksomheder og løse store samfundsopgaver. Tre nye projekter med afsæt i Femern Bælt forbindelsen støttes med over 25 millioner på GTS-institutterne.
13,38 millioner kroner til ny forskningsinfrastruktur for kemisk biologi
Publiceringsdato 09. november 2017 Uddannelses- og forskningsministeren bevilger 13,38 millioner kroner til ny dansk forskningsinfrastruktur, som skal gavne dansk forskning i infektionssygdomme, multiresistente bakterier og udvikling af nye behandlingsformer mod kroniske sygdomme.