Gå til indhold

Nyheder

Nyheder fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Viser 1-60 af 1000 resultater
Banebrydende forskning rykker nærmere innovation

Tre topforskere fra Danmarks Tekniske Universitet har netop modtaget en ekstra pose penge fra Det Europæiske Forskningsråd til at bringe deres forskning tættere på markedet. De har alle fokus på, at deres forskningsresultater skal bane vejen for udvikling af nye miljøvenlige løsninger.

Danmark er igen europæisk mester i innovation

Mens vi begræder, at Danmark er ude af EM i fodbold, kan vi glæde os over, at Danmark igen er europæisk mester i innovation. Ligesom sidste år er Danmark helt i front, hvor Danmark overgår stærke EU-lande som Sverige, Finland og Nederlandene.

Nyt kvalifikationsnævn udpeget

Med en genbeskikket formand og et nyt hold af medlemmer er Kvalifikationsnævnet klar til at behandle meritklager de næste fire år.

Nyt bestyrelsesmedlem til Danmarks Innovationsfond

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget Henrik Østergaard Breitenbauch, dekan ved Forsvarsakademiet, som nyt bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden.

Hent information og data om Erasmus+

Tidligere i år nåede EU-programmet Erasmus+ en milepæl med mere end 15 millioner deltagere i læringsmobilitet siden 1987. Med offentlig adgang til statistik og visuelle fremstillinger af data kan alle interesserede få adgang til faktuel viden om Erasmus+.

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps giver internationalt udsyn

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps styrker internationale kompetencer og personlige færdigheder, men fremmer også det internationale miljø på involverede uddannelsesinstitutioner og i organisationer. Det viser to nye nationale rapporter om EU-programmerne og deres effekter.

Iværksættere, innovation og idéer indtager nyt nummer af magasinet EUindblik

Genbrug din insulinpen, udnyt udsving i døgnets elforsyning og lad en flok får gøre dig klogere på kunstige blodårer. Nye idéer og innovation står centralt i Horizon Europe. Læs om forskere, hospitaler, virksomheder og startups i Danmark, der arbejder internationalt med innovation.

Rekordhøjt beløb til at styrke dansk deltagelse i Horizon Europe

Der var rekord mange ansøgninger til puljen EUopSTART ved årets anden ansøgningsfrist. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen uddeler derfor et ekstraordinært højt beløb på ca. 11 mio. kr. til 134 ansøgere fra både offentlige og private organisationer til at forfølge deres ambitioner i Horizon Europe.

Kandidatudvalget offentliggør sin delafrapportering

Som det følger af Kandidatudvalgets kommissorium, har udvalget haft til opgave at udarbejde en delafrapportering, der indeholder foreløbige overvejelser og anbefalinger fra udvalgets arbejde. Delafrapporteringen er nu offentliggjort.

Syvende møde i Kandidatudvalget

Syvende møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 14. maj 2024. Udvalget drøftede blandt andet et første udkast til udvalgets delafrapportering, en ny, midlertidig godkendelsesproces af nye kandidatuddannelser, samt hvordan kommende studerende får mest mulig information om det nye uddannelseslandskab.

45 millioner kroner skal bidrage til et Danmark med stærke digitale kompetencer

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge Uddannelses- og Forskningsministeriets to puljer fra regeringens digitaliseringsstrategi. I alt 45 millioner kroner er i spil, og de skal gå til et digitalt løft på de videregående uddannelser og til at efteruddanne og fastholde it-specialister.

Udvid dit internationale netværk og din karriere via COST

Ønsker du som forsker eller innovatør at udvide dit internationale netværk? Så kan du nu søge om optagelse i et af de 60 nye internationale netværk. Netværkene bliver finansieret af organisationen COST, og de skal bane vejen for ny viden om f.eks. klimaforandringer og kunstig intelligens.

Nordplus støtter 347 nye uddannelsesprojekter

94 millioner kroner styrker uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum. Det sker i kraft af uddannelsesprogrammet Nordplus, der henvender sig til alle uddannelsessektorer og organisationer og institutioner, der er involveret i læring og uddannelse.

Fokus på øget forskningssamarbejde mellem Japan og Danmark

En delegation fra Japans ministerium for uddannelse, kultur, sport, forskning og teknologi samt tilhørende styrelser og forskningsfinansierende organisationer besøger i disse dage Danmark. Besøget skal især bidrage til at styrke samarbejdet inden for kvanteforskning, materiale- og sundhedsvidenskab.

Nyt strategisk datapartnerskab om forskning og innovation

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik har etableret et nyt strategisk partnerskab om at indsamle data på forsknings- og innovationsområdet. Principaftalen for partnerskabet blev i dag underskrevet af rigsstatistiker Birgitte Anker og departementschef Hanne Meldgaard.

Deltag i debatten om fremtidens teknologier i danske virksomheder

Offentligheden får i den kommende måned mulighed for at påvirke, hvad GTS-institutterne i de kommende år skal forske i, og hvordan GTS-institutterne skal bruge statslige midler til at udvikle og sprede ny teknologi til danske virksomheder. Alle interessenter er velkomne til at deltage i debatten.

Sjette møde i Kandidatudvalget

Sjette møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 2. april 2024. Udvalget drøftede blandt andet rammerne for de nye uddannelsestyper og det forventede indhold i udvalgets delafrapportering.

Udmøntning af sektordimensionering på universiteterne

Med universitetsreformen fra juni 2023 blev det besluttet, at de akademiske bacheloruddannelser skal dimensioneres for at skabe en bedre balance i optaget til de videregående uddannelser. Nu er udmøntningen på plads for perioden 2025-2029.

Danske organisationer får 200 millioner kroner til nye europæiske ph.d.-programmer

Bioelektroniske værktøjer til kræftscreening, interaktion mellem lys og stof og autonom drift af vindkraftværker er et udpluk af de ph.d.-programmer, som danske organisationer får 200 millioner kroner fra EU til at oprette. De nye ph.d.-programmer krydser ikke kun faggrænser, men også landegrænser.

Forskningens Døgn 2024 åbner: Musikken møder kunstig intelligens

Hvad sker der i musikkens møde med kunstig intelligens? Det kan du blive klogere på ved et stort offentligt arrangement, der er startskuddet på videnskabsfestivalen Forskningens Døgn. Prøv f.eks. selv at samarbejde med AI ved at levere ord til et musikalsk værk.

Strategisk retning for EU’s forsknings- og innovationsprogram med et grønt twist

EU har netop offentliggjort en ambitiøs strategisk plan for Horizon Europe for at styrke forskning og innovation de kommende år med fokus på bl.a. grøn omstilling og digitalisering. Den strategiske plan sætter retningen for Horizon Europe og løfter sløret for EU’s prioriteter i årene 2025-27.

Glæd dig til Forskningens Døgn - et fantastisk festivalprogram er nu klart

Debat om jordøkologi i Aarhus, krokodille-dissekering på Amager og science slam i Aalborg. Det er nogle af de oplevelser, du kan få i uge 17, hvor biblioteker, museer, hospitaler, foreninger og uddannelses- og forskningsinstitutioner er klar med en lang række events som en del af Forskningens Døgn.

Femte møde i Kandidatudvalget

Femte møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 28. februar 2024. Udvalget drøftede tværgående hensyn for fremtidens kandidatlandskab, håndteringen af de gymnasierettede uddannelser og en offentliggørelsesplan for Kandidatudvalget.

Andreas er vendt hjem til Jorden

Tirsdag den 12. marts 2024 vendte Andreas og hans astronaut-kollegaer hjem til jordens overflade efter næsten 200 dage i rummet. Andreas nåede at gennemføre en lang række danske og internationale videnskabelige eksperimenter, være pilot på Dragon-fartøjet og kommandør på rumstationen.

Så lød startskuddet til nye GTS-resultatkontrakter for 2025-2028

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder forslag fra godkendte teknologiske serviceinstitutter til indsatsområder i 2025-2028. De 1,4 mia. kroner, der forventes udmøntet, skal finansiere forskning og udvikling i nye teknologiområder til gavn for virksomheders innovation og konkurrenceevne.

Opdatering fra Kandidatudvalgets arbejde

Kandidatudvalget har nu mødtes fire gange ud af en planlagt møderække på ti møder i alt. Udvalgets drøftelser har i den indledende fase særligt fokuseret på de nye uddannelsestyper.

DFiRbrief 44: Har vi et velfungerende system for velfærdsinnovation?

Forskning og innovation spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af og løsninger på velfærdsudfordringer. Men samspillet mellem forskning og den kommunale praksis og hverdag kan med fordel styrkes. Derfor lancerer DFiR et nyt projekt med fokus på forskningsinformeret velfærdsinnovation i kommunerne.

Ny formand for Lektoratsudvalget

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har den 10. januar udnævnt lektor Tine Roesen, Københavns Universitet, til ny formand for Lektoratsudvalget.

Danmark styrker i 2024 igen sit bidrag til Den europæiske rumorganisation ESA

Danmark øger i 2024 atter sit bidrag til ESA. Bidraget rettes mod jordobservation, rumteknologier samt støtte til videnskabelig instrumenter. Samtidig vender Danmark tilbage til udviklingen af europæiske løfteraketter og der reserveres midler til et dansk ’Accelerator-initiativ’ for grøn omstilling.

Brugbare resultater fra projekter om fastholdelse af internationale studerende

Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for samfundet, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter studiet. Af den grund uddelte Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2019 knap 5 millioner kroner til fem fastholdelsesprojekter, som nu er afsluttet.

Udvalg skal opdatere kodeks for integritet i forskning

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund nedsætter et udvalg, der skal opdatere den nuværende danske kodeks for integritet i forskning. Kodeksen, der bidrager til en fælles forståelse og kultur omkring integritet i forskning i Danmark, skal bl.a. gøres mere tidssvarende.

Nyt blogindlæg fra ICDK München: New science and innovation attaché in Munich

I et nyt blogindlæg fortæller Marlis Erichsen om sine første uger på posten som forsknings- og innovationsattaché hos Innovation Centre Denmark i München. Hun sætter fokus på motivationen for at søge jobbet, de forandringer, som udstationeringen medfører, og målsætningerne for de næste tre år.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen godkender ny uddannelse som færgenavigatør

Fra foråret 2024 er det muligt at blive optaget på en ny uddannelse som færgenavigatør. Det sker efter, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt, at Marstal Navigationsskole kan udbyde den nye uddannelse. Uddannelsen er målrettet den danske færgedrift i de indre danske farvande.

Tiårsjubilæum for rådgivernetværket EU-DK Support

Knap 70 mennesker var samlet i DGI Byen for at fejre tiårsjubilæum for netværket EU-DK Support, der samler offentlige EU-rådgivere fra hele landet. Det gennemgående tema på dagen var rollen som EU-rådgiver i dag og i fremtiden, hvor kunstig intelligens får betydning for fremtidens EU-rådgiver.

Internationalt projekt giver viden og inspiration til et bedre studieliv

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har netop afsluttet internationalt projekt om studerendes trivsel og velvære. Der har bl.a. været fokus på, hvordan man sikrer gode overgange til studielivet, hvordan man kan få studerende til at opleve, at de hører til, og hvordan god trivsel giver bedre læring.

Handlinger tilknyttet webside