Gå til indhold

Strategi og samarbejde

Læs her om Danmarks engagement på rumområdet, der bl.a. inkluderer Det Tværministerielle Rumudvalg, den danske rumstrategi, den danske ESA astronaut Andreas Mogensen, flere partnerskaber, samt internationale samarbejder.

Den danske rumstrategi

Danmark fik sin første nationale rumstrategi i 2016, som blev opdateret i 2021. Rumstrategien har til formål at bidrage til grøn vækst i det danske samfund og til løsning af en række samfundsudfordringer.

Det Tværministerielle Rumudvalg

Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR) arbejder for, at Danmark udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder inden for målsætningerne i Danmarks nationale strategi for rummet.

Andreas Mogensen

I 2015 blev ESA-astronaut Andreas Mogensen den første dansker i rummet med sin mission til den internationale rumstation, ISS. Og i 2022 blev det annonceret, at Andreas Mogensen igen skal på en mission til ISS i 2023.

Rumrelaterede partnerskaber

Det er ofte gennem partnerskaber, at store resultater og forandringer opnås, hvilket også gælder på rumområdet. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet søsat et partnerskabsinitiativ, der består af flere forskellige rum-partnerskaber.

EU's rumprogram

Her finder du information om de forskellige komponenter i EU's rumprogram samt om EU’s agentur for rumprogrammet, EUSPA.

European Space Agency

Her finder du information om European Space Agency (ESA), det danske medlemskab af ESA, samt de muligheder ESA tilbyder inden for undervisning, uddannelse og job.

Senest opdateret 09. maj 2023