Gå til indhold

Strategi og samarbejde

Læs her om Danmarks engagement på rumområdet, der bl.a. inkluderer Det Tværministerielle Rumudvalg, den danske rumstrategi, den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen, flere partnerskaber, samt internationale samarbejder.

Den danske rumstrategi

Danmark fik sin første nationale rumstrategi i 2016, som blev opdateret i 2021. Rumstrategien har til formål at bidrage til grøn vækst i det danske samfund og til løsning af en række samfundsudfordringer.

Det Tværministerielle Rumudvalg

Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR) arbejder for, at Danmark udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder inden for målsætningerne i Danmarks nationale strategi for rummet.

Andreas Mogensens rummissioner

Fra august 2023 er den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen for anden gang på mission på den internationale rumstation, ISS. Denne gang skal astronauten være et halvt år i rummet, hvad han bl.a. skal gennemføre flere danske forsøg.

Rumrelaterede partnerskaber

Det er ofte gennem partnerskaber, at store resultater og forandringer opnås, hvilket også gælder på rumområdet. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet søsat et partnerskabsinitiativ, der består af flere forskellige rum-partnerskaber.

EU's rumprogram

Her finder du information om de forskellige komponenter i EU's rumprogram samt om EU’s agentur for rumprogrammet, EUSPA.

ESA

Her finder du information om European Space Agency (ESA), det danske medlemskab af ESA, samt de muligheder ESA tilbyder inden for undervisning, uddannelse og job.

European Centre for Space Law

Her finder du information om European Centre for Space Law (ECSL), hvad centerets formål er, hvordan du bliver medlem og hvilke aktiviteter det tilbyder.

UNCOPUOS

Her kan du få viden om FN’s komité til fredelig udnyttelse af det ydre rum (UNCOPUOS), samt om de FN-aftaler der beskriver principperne for brugen af rummet.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024