Du er her: Forside Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Redskaber til dokumentation af uddannelser og kompetencer

Redskaber til dokumentation af uddannelser og kompetencer

Topbillede
Der findes en række redskaber til at dokumentere og beskrive kvalifikationer og kompetencer, sådan at de bliver forståelige og sammenlignelige på tværs af grænserne.
 • ECTS
  Pointsystem til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i Europa.
 • ECVET
 • Europæisk meritoverførelsessystem inden for de erhvervsrettede uddannelser.
 • Europass
  Fem dokumenter til dokumentation af kvalifikationer og kompetencer i EU: CV, Sprogpas, Mobilitetsbevis, Certificate Supplement og Diploma Supplement.
 • Kvalifikationsrammer
  Kvalifikationsrammerne angiver uddannelsers niveau ud fra arten af læringsudbytte og gør det lettere at sammenligne uddannelser på tværs af grænserne.
 • Karakterskalaer
  Læs om de danske karakterskalaer og mulighederne for at sammenligne danske og udenlandske karakterer.
 • Sprogtest
  Læs om internationale sprog- og kompetenceprøver.
 • Uddannelsessystemer
  Find opslagsværker og links til beskrivelser af uddannelsessystemer i hele verden.
 • Legalisering
  Officiel bekræftelse af underskrifter på danske uddannelsesdokumenter.
Senest opdateret 31. januar 2017