Sprogtest

Der kan være krav om sprogtest på både danske og udenlandske uddannelser. Man bør altid tjekke sprogkravene på den uddannelsesinstitution, man søger optagelse på.

Engelske sprogtest i Danmark

 

TOEFL- og IELTS-point i Danmark

Engelsksprogede videregående uddannelser i Danmark kræver engelskkompetencer svarende til engelsk på B-niveau. Hvis man ikke har bestået engelsk på B-niveau, er der et mindstekrav til ansøgerens resultater i en TOEFL- eller IELTS-test. Mindstekravet er fastsat i adgangsbekendtgørelserne til de videregående uddannelser og gælder fra studiestarten 1. september 2018.

Uddannelsesinstitutionen kan kræve højere pointtal og skal oplyse om kravene på sin hjemmeside.

Se i adgangsbekendtgørelsen og på uddannelsesinstitutionens hjemmeside, hvilke krav til TOEFL- og IELTS-point der gælder.

Andre sprogtest i Danmark

Uddannelsesinstitutionen kan anerkende andre test end TOEFL og IELTS. Den kan også indkalde ansøgeren til en prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen. Det skal uddannelsesinstitutionen oplyse om på sin hjemmeside.


Sprogtest i udlandet

Det er ofte en forudsætning for at blive optaget på en udenlandsk uddannelsesinstitution, at man har bestået en international sprogtest for at kunne dokumentere, at man opfylder sprogkravene. Det gælder både engelsksprogede uddannelser og uddannelser på modersmålet i det pågældende land.

Man bør derfor i god tid undersøge , hvilke sprogtest uddannelsesinstitutionerne accepterer. Se f.eks., hvilke engelsktest man accepterer i:


Hvor kan man aflægge test?

 

IELTS

IELTS står for International English Language Testing System. Flere oplysninger om testen fås her:

TOEFL

TOEFL står for Test of English as a Foreign Language, og den udbydes både i København og Århus.

Tilmelding, betaling og administration foregår via Educational Testing Services (ETS) i USA på:

Franske test

DELF 1+2 (Diplôme Elémentaire de Langue Française) og DALF (Diplôme Approfondie de Langue Française) kan kræves bestået for at blive optaget på franske uddannelsesinstitutioner. DALF er den højeste sproglige eksamen i fransk for udlændinge. Det er Institut Français, der afholder prøverne:

Tyske test

Goethe-Instituttet tilbyder sprogtest, der kan bruges som dokumentation for tyskkundskaber i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse i Tyskland:

Test i japansk og kinesisk

Copenhagen Business School – Handelshøjskolen (CBS) er godkendt som testcenter for både en japansk test og flere kinesiske test.

Den japanske test er en internationalt anerkendt sprogtest for folk, der ikke har japansk som modersmål.

For kinesisk findes bl.a. testen Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).Senest opdateret 07. maj 2018