Gå til indhold

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond yder finansiel støtte til forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer. Fonden rådgiver endvidere uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen i forskningsspørgsmål.

Danmarks Frie Forskningsfonds primære formål er at støtte og fremme de mest originale ideer og initiativer i dansk forskning.

Årligt giver Danmarks Frie Forskningsfond omkring 400 bevillinger til forskningsprojekter for et samlet beløb på knap én milliard kroner. For at sikre, at midlerne går til de absolut bedste  forskningsprojekter, udbydes de i fri national konkurrence uden tematiske begrænsninger. Fonden støtter konkrete tidsbegrænsede forskningsaktiviteter, og har videnskabelig kvalitet som det vigtigste vurderingskriterium ved udmøntning af midler.

Fonden arbejder til stadighed på at sikre de bedste vilkår for den frie, nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark. Det sker blandt andet gennem den forskningsfaglige rådgivning, som rådet yder til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen.

Fonden er desuden i løbende dialog med væsentlige interessenter med henblik på at sikre, at dansk forskning kaster de bedst mulige forskningsresultater af sig til gavn for Danmark.

Danmarks Frie Forskningsfond arbejder endvidere løbende på at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater samt forbedre det internationale forskningssamarbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond består af fem faglige forskningsråd og en bestyrelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. oktober 2021

Afsendere