Gå til indhold

Politisk behandling

Her kan du finde oplysninger om den politiske behandling af sagen.

Regeringens forslag til folketingsbeslutning B 90, fremsat den 14. marts 2018

Folketingsbehandling af sagen 2002-2009Pressemeddelelser og nyheder på området fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011-2015

Bilag til 'På vej mod et slutdepot':


Tale af sundhedsministeren

Ved en offentlig høring den 22. oktober 2012 om placering af et slutdepot for radioaktivt affald i Danmark holdt daværende sundhedsminister Astrid Krag en tale, som gengives her.

Svar på arbejdspapir i forbindelse med slutdepotkonference i marts 2015

Miljøbevægelsen NOAH - Friends of the Earth Denmark offentliggjorde i 2014 en gennemgang af de danske forstudier til et slutdepot. NOAH havde bestilt gennemgangen hos den uafhængige miljøforsknings- og rådgivningsorganisation Öko-Institut i Tyskland.

Efterfølgende inviterede NOAH til konference om slutdepotløsningen den 24. marts 2015. Dansk Dekommissionering og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var begge inviteret, men valgte ikke at deltage i respekt for de politiske partiers beslutning den 11. marts 2015.  Beslutningen indebar, at arbejdet med et slutdepot blev stillet i bero, mens mellemlagerløsningen blev undersøgt.

Der blev imidlertid sendt svar på en række kritiske spørgsmål fra forfatteren til Öko-Instituts rapport, ingeniør Gerhard Schmidt. 

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024