Statistik om SU-støtte

Her finder du statistik om SU, SU-lån og diverse tillægsydelser

Klik i menuen og se flere statistikker for SU til henholdsvis ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Her finder du også link til en samlet statistik i pdf-format og en oversigt over de forkortelser og definitioner, der bruges i statistikkerne.

Støttemodtagere og støttebeløb i 2006, 2011 og 2014-2016

 

20062011201420152016
antal
Støttemodtagere i alt 315.800 393.400 474.300 486.400 493.200
- Stipendiemodtagere 313.200 391.500 472.100 484.100 491.000
mio. kr.
Tildelt støtte i alt 12.455 18.327 24.166 24.607 24.411
Tildelt stipendiebeløb 10.273 15.269 20.096 20.496 20.338
Tildelt lånebeløb 2.182 3.058 4.071 4.111 4.073
Stipendieudgifternes andel af: %
- bruttonationalproduktet 0,61 0,83 1,02 1,01 0,98
Støttemodtagernes andel af:
- hele befolkningen 5,8 7,1 8,4 8,6 8,6
- 18-årige 53,3 56,9 58,4 59,8 60,0
- 19-årige 69,4 76,8 78,7 78,5 78,5
- 20-24-årige 45,0 52,4 58,1 57,6 57,2
- 25-29-årige 23,7 26,5 32,0 32,3 32,1
- 30-34-årige 5,2 6,2 8,2 8,7 8,8
- 35-39-årige 1,7 2,3 3,3 3,4 3,6
- 18-64-årige 9,3 11,5 13,8 14,1 14,2

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Støttemodtagere og støttebeløb i 2006, 2011 og 2014-2016 fordelt på uddannelseskategori

 

20062011201420152016
antal
Støttemodtagere i alt 315.800 393.400 474.300 486.400 493.200
folkeskole og HF enkeltfag 17.300 30.600 41.800 44.600 46.700
ungdomsudd. ekskl. HF enk. 113.500 143.300 161.800 160.100 157.600
videregående uddannelser 185.000 219.500 270.800 281.700 288.900
Heraf låntagere i alt 103.100 117.500 145.700 146.600 147.800
folkeskole og HF enkeltfag 7.300 13.300 21.700 24.000 25.700
ungdomsudd. ekskl. HF enk. 15.100 21.700 28.500 26.500 23.900
videregående uddannelser 80.700 82.500 95.600 96.200 98.100
- heraf kun lån 2.600 1.900 2.300 2.300 2.200
mio. kr.
Tildelt stipendium 10.273 15.269 20.096 20.496 20.338
folkeskole og HF enkeltfag 529 1.116 1.730 1.880 2.035
ungdomsudd. ekskl. HF enk. 2.244 3.577 4.450 4.137 3.570
videregående uddannelser 7.500 10.576 13.915 14.478 14.733
Tildelt lån 2.182 3.058 4.071 4.111 4.073
folkeskole og HF enkeltfag 129 288 526 599 660
ungdomsudd. ekskl. HF enk. 276 525 776 719 609
videregående uddannelser 1.777 2.245 2.769 2.792 2.804
- heraf kun lån 83 74 90 93 84

Anm.: Støttemodtager, der i løbet af året har været i både ungdoms- og videregående uddannelse, indgår under videregående uddannelse. Støttemodtager, der i løbet af året har været i både ungdomsuddannelse samt i folkeskole/HF enkeltfag, indgår under folkeskole/HF enkeltfag.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Senest opdateret 03. juli 2017