Gå til indhold

Danmarks Studieundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen Danmark Studieundersøgelse indsamles hvert andet år blandt studerende på og nyuddannede fra videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Indsamling af Danmarks studieundersøgelse i 2023

Ministeriet indsamlede senest Danmarks Studieundersøgelse i efteråret 2023. 

Undersøgelsens historik og udvikling

Uddannelseszoom 2016

Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden 2016 og igen i 2018, 2020 og 2021 sendt spørgeskemaundersøgelser ud til studerende og nyuddannede. Undersøgelsens oprindelige opdrag er forankret i initiativ 79 i ”Aftale om en vækstpakke”, juni 2014 

Initiativet skulle øge gennemsigtigheden i den enkeltes uddannelsesvalg ved blandt andet at vise oplysninger om studerendes og færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans. Disse oplysninger har siden 2017 været tilgængelige på vejledningshjemmesiden www.uddannelseszoom.dk.

Uddannelseszoom og Læringsbarometer, 2018

I 2017 medførte aftale om nyt bevillingssystem for videregående uddannelser, at der skulle gennemføres en kvalitetsmåling (sidenhen døbt Læringsbarometeret) blandt studerende. Således blev undersøgelsen fra 2018 suppleret med en række spørgsmål om studerendes oplevelse af læringsmiljø og læringstilgang. Samme år blev undersøgelsen tilføjet spørgsmål om undervisningsmiljø, så institutionerne med målingen kunne opfylde kravet om kortlægning af undervisningsmiljøet, jf. undervisningsmiljøloven.

Undersøgelsen blandt nyuddannede blev også udvidet og suppleret med spørgsmål om match mellem opnåede kompetencer på uddannelsen og efterspurgte kompetencer hos arbejdsgiveren.

Uddannelseszoom og Læringsbarometer, 2020

I 2020 blev Uddannelseszoom indsamlet for tredje gang blandt studerende og nyuddannede. Læringsbarometer blev indsamlet for anden gang. I indsamlingen blev der tilføjet et modul om trivsel blandt studerende.

Danmarks Studieundersøgelse, 2021

Med henblik på at skabe en mere entydig og enkel kommunikation om undersøgelsen blev spørgeskemaindsamlingen blandt både studerende og nyuddannede døbt Danmarks Studieundersøgelse. Via nedenstående stående links kan kommunikation om de tidligere indsamlingsrunder og temaside om Læringsbarometer og Uddannelseszoom tilgås.

Danmarks Studieundersøgelse, 2023

Da Danmarks Studieundersøgelse blev indsamlet i efteråret 2023, var det femte gang Uddannelseszoom blev indsamlet, mens Læringsbarometer blev indsamlet for fjerde gang.

Kontakt

Line Kalmar
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024