Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2013

Nyheder 2013

Nyheder fra 2013 - fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-30 af 330 resultater
Vidensdeling i Bruxelles om den danske innovationsstrategi og INNO+
Publiceringsdato 20. december 2013 Uddannelsesministeren præsenterede den danske innovationsstrategi INNO+ og den nye Innovationsfond på et rundbordsmøde i Bruxelles.
Dansk kvægproducent: Forskning placerer os i førerfeltet
Publiceringsdato 20. december 2013 Et samarbejde med forskere fra blandt andet Aarhus Universitet vil sende den kronjyske virksomhed VikingGenetics i international topklasse inden for kvægavl, vurderer forsknings- og udviklingschefen.
Nordplus: Ansøgning om tilskud til uddannelsessamarbejde i Norden 2014
Publiceringsdato 20. december 2013 Senest 3. marts 2014 kan du ansøge om tilskud fra Nordplus programmet til uddannelsessamarbejde på tværs af de nordiske og baltiske lande. Vær opmærksom på, at fristen i 2014 er rykket til den 3. marts.
Nye tal fortæller om studerendes uddannelsesbaggrund
Publiceringsdato 20. december 2013 Uddannelsesministeriet offentliggør for første gang et stort datamateriale, der blandt andet viser, hvilke ungdomsuddannelser og -institutioner de studerende kommer fra i forhold til deres søgning og optagelse på de videregående uddannelser.
Lille fremgang i private investeringer i forskning og udvikling
Publiceringsdato 20. december 2013 Den private sektors forskningsinvesteringer og andelen af innovative virksomheder i Danmark er vokset en smule i 2012, men halter stadig efter regeringens målsætning om at været blandt de fem førende OECD lande.
Blogindlæg: Netværk, netværk og atter netværk…
Publiceringsdato 19. december 2013 Blogindlæg fra vores attaché i São Paulo: Betydningen af netværk og personlige kontakter kan dårligt overvurderes i et land som Brasilien, hvor den sociale tillid er helt i bund og kun 4 % af befolkningen mener, at man kan stole på personer, man ikke kender i forvejen. For at kunne begå sig i Bra
Europæisk status over 2020-initiativer på uddannelsesområdet
Publiceringsdato 19. december 2013 Hvordan går det med at indfri EU’s 2020-mål på uddannelsesområdet? Ny europæisk rapport giver et overblik over aktuelle initiativer i medlemsstaterne.
Danske studerende i udlandet udveksler erfaringer med erhvervslivet
Publiceringsdato 19. december 2013 Studier i udlandet giver uvurderlige erfaringer, som kan benyttes i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Det var hovedbudskabet på DSA Careers Days, hvor 75 danske studerende, der læser eller netop har færdiggjort en hel uddannelse uden for Danmarks grænser, mødtes.
Byggeri af nyt dansk-kinesisk universitetscenter sættes i gang
Publiceringsdato 19. december 2013 Fra 2015 skal et nyt byggeri i Kina danne ramme om det dansk-kinesiske universitetscenter. Industriens Fonds Hus bliver et attraktivt miljø for danske og kinesiske forskere og studerende samt bindeled mellem universitetscenteret og danske virksomheder i Kina.
Revision af ErhvervsPhD-ordningens retningslinjer for obligatoriske informationsmøder og ansættelseskontrakter
Publiceringsdato 18. december 2013 Retningslinjerne for ErhvervsPhD-ordningen er blevet opdateret i forhold til de obligatoriske informationsmøder for parter i godkendte ErhvervsPhD-projekter og i forhold til ansættelseskontrakter.
Uddannelsesministeren har udpeget et nyt Akkrediteringsråd
Publiceringsdato 18. december 2013 Det uafhængige faglige akkrediteringsråd har fået nye medlemmer. Rådet skal fremover foretage akkreditering af de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner. Per B. Christensen bliver formand for rådet.
Danske forskere tildelt prestigefuldt europæisk bevilling
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Europæiske Forskningsråd har netop offentliggjort resultaterne af seneste ansøgningsrunde til Synergy Grant. Forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Meteorologiske Institut er med i et af de kun 13 projekter, der bliver finansieret i år. Med udvælgelsen følger cirka 90 millioner kroner.
Europa-Kommissionen offentliggør indkaldelse af forslag og programvejledning for Erasmus+
Publiceringsdato 17. december 2013 Nu kan du se, hvilke projektforslag der kan søges i 2014 under EU’s nye uddannelsesprogram, Erasmus+ og læse i programvejledningen om, hvordan man ansøger.
Søg tilskud til ungdomsprojekter i Europa med Erasmus+
Publiceringsdato 17. december 2013 Arbejder du i ungdomssektoren, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og i din organisation? Så er det europæiske Erasmus+:Aktive Unge program måske noget for dig.
Danske virksomheder kan skabe Smart Cities
Publiceringsdato 16. december 2013 Med indsamling af data og intelligent organisering af blandt andet trafik, borgeradfærd, forbrug og forsyning, kan storbyer i Danmark og i resten af verden blive såkaldte Smart Cities. Konferencen SMART Denmark satte fokus på, hvordan danske virksomheder kan bidrage til smart city-løsninger.
Forskning er en vigtig del af regeringens vækstplan for fødevarer
Publiceringsdato 16. december 2013 34 konkrete initiativer i regeringens nye vækstplan for fødevarer skal bidrage til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for fødevareområdet.
Innovationsstrategien giver langsigtet økonomisk vækst
Publiceringsdato 16. december 2013 Ny analyse af de samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien viser, at det vil medføre en langsigtet forøgelse af BNP, hvis tre overordnede målsætninger i strategien indfries.
Blogindlæg: Joint Technology Initiatives - partnerskaber mellem offentlige og private aktører
Publiceringsdato 13. december 2013 Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der ser nærmere på diverse begreber og initiativer i europæisk forskningspolitik. Denne gang er det de såkaldte 'Joint Technology Initiatives', i daglig tale kaldet JTI'er.
VIA University Colleges nye campus i Aarhus bliver endnu større
Publiceringsdato 13. december 2013 Professionshøjskolen VIA University College kan efter godkendelse fra Folketingets finansudvalg udvide den kommende campus i Aarhus med 5.000 kvadratmeter. Det giver muligheder for at samle studerende fra 10 offentligt- og privatrettede uddannelser på Campus Aarhus C fra 2015.
Millioner til forberedelse af ansøgninger til Horizon 2020
Publiceringsdato 12. december 2013 Styrelsen for Forskning og Innovation har i 2014 afsat 14,8 millioner kroner til ordningen EUopSTART.
Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed
Publiceringsdato 12. december 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser offentliggør rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed.
Kvalitetsudvalget byder gode forslag velkommen
Publiceringsdato 12. december 2013 Det nye Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser har planlagt de første skridt i sin dialogproces og beder samtidig om input på sin hjemmeside fivu.dk/kvalitetsudvalget.
Europa-Kommissionen lancerer de første opslag i Horizon 2020
Publiceringsdato 11. december 2013 De første opslag om projektforslag er nu blevet offentliggjort under EU's største forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020 (H2020). Opslagene spænder fra støtte til grundforskning over anvendt forskning til innovation. Der er også særlige opslag rettet mod små og store virksomheder.
Seks nye uddannelser er prækvalificeret
Publiceringsdato 11. december 2013 Uddannelsesministeren har godkendt seks nye uddannelser og ni nye udbud af eksisterende uddannelser efter den første prækvalifikationsrunde, der skal sikre, at uddannelserne er relevante.
Erasmus+ styrker mulighederne for udlandsophold
Publiceringsdato 10. december 2013 Uddannelsesministeren fejrede lanceringen af EU’s nye uddannelsesprogram Erasmus+, der skal få flere danske studerende, undervisere og vejledere til at tage på udlandsophold.
Historier fra den virkelige verden – praktik i udlandet i erhvervsuddannelserne
Publiceringsdato 09. december 2013 Fem beretninger fra erhvervsuddannelseselever, der har været i praktik i udlandet (PIU), præmieres i dag på Erasmus+ konferencen i DGI-byen.
Find nemt vej til Erasmus+ tilskudsmidler
Publiceringsdato 09. december 2013 I forbindelse med lanceringen af det nye Erasmus+ program, der træder i kraft 1. januar 2014, offentliggør Styrelsen for Videregående Uddannelser en ny Erasmus+ sektion på fivu.dk med information til potentielle ansøgere om tilskudsmulighederne.
Blogindlæg: Danske universiteters guanxi
Publiceringsdato 06. december 2013 Blogindlæg fra vores attaché i Shanghai: I Kina spiller relationer og netværk en afgørende rolle for forretning. Det gælder også i forskningens verden. Men hvordan kan man som dansk uddannelsesinstitution opbygge tillid og samarbejdsrelationer i Kina?
Millioner til produktionsforskning
Publiceringsdato 06. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation tog i starten af året initiativ til en ny strategisk platform for forskning og innovation i produktionsforskning (SPIR). Rådene har besluttet at give en bevilling på 64 mio. kr. til MADE – Platform for Future Production.
Tilfredshed med masteruddannelserne
Publiceringsdato 06. december 2013 Masteruddannelserne indfrier i høj grad deltagernes forventninger. Det viser en ny undersøgelse af de eksisterende masteruddannelser.