Gå til indhold

Europæisk status over 2020-initiativer på uddannelsesområdet

19. december 2013
Hvordan går det med at indfri EU’s 2020-mål på uddannelsesområdet? Ny europæisk rapport giver et overblik over aktuelle initiativer i medlemsstaterne.

Flere EU-lande, heriblandt Danmark, er i gang med storstilede initiativer for at hæve andelen af unge, der fuldfører en videregående uddannelse, og for at øge de videregående uddannelsers kvalitet og relevans. Det fremgår af den nye rapport ”Education and Training in Europe 2020 – Responses from the EU Member States”.

Eurydicerapport december 2013

Rapporten giver et sammenlignende overblik over de uddannelsesreformer, som EU’s medlemsstater har iværksat siden 2011 for at indfri Europa 2020-målene, og videregående uddannelse er et af rapportens fokusområder.

Bag rapporten står Eurydice, Europa-Kommissionens informationsnetværk om uddannelsessystemer og -politikker. Rapporten skal blandt andet supplere Kommissionens rapport om uddannelse i medlemsstaterne, ”Education and Training Monitor”.

Hent rapporten her:

Se også:

Handlinger tilknyttet webside