Gå til indhold

FORSK2025

FORSK2025-kataloget giver et konsolideret overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder, som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

FORSK2025 er udarbejdet på baggrund af 476 forslag til løfterige forskningstemaer fra knap 100 interessenter, der laver eller anvender forskning.

FORSK2025-kataloget bruges som viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for forskningsinvesteringer i en lang række sammenhænge, bl.a. de politiske forhandlinger om fordeling af forskningsreserven, ved udmøntning af forskningsmidler og i forbindelse med dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2019