Gå til indhold

Undersøgelse af slutdepotløsning 2002-2015

Her finder du beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med slutdepotløsningen i perioden 2002-2015.

Overblik over det planlagte slutdepot for brugt kernekraftbrændsel i Forsmark i Sverige. Klik på billedet for at gøre det større. (Foto: Kristoffer Brix Bertelsen)
Overblik over det planlagte slutdepot for brugt kernekraftbrændsel i Forsmark i Sverige. Klik på billedet for at gøre det større. (Foto: Kristoffer Brix Bertelsen)

Indhold på denne side stammer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som havde ressortansvar for området frem til 2015.

Et slutdepot betyder, at affaldet bliver deponeret endeligt.

Arbejdet med afklaring af muligheder for slutdeponering påbegyndtes efter vedtagelsen af B 48 i 2002.

I november 2008 afgav arbejdsgruppen beslutningsgrundlag for etablering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald (R4 fra 15. januar 2009).

Forstudier vedrørende slutdepot

I maj 2011 offentliggjordes forstudier vedrørende slutdepot. Forstudierne identificerede 22 mulige placeringer, der efterfølgende blev indsnævret til 6: 2 i Skive Kommune og 1 i hhv. Lolland, Bornholm, Struer og Kerteminde kommuner. Læs mere om forstudierne her:

Forstudierne havde fokuseret på tre emner: overordnede geologiske forhold på de seks mulige lokaliteter, depotformer og transporten af affaldet til depotet.

Omegnsstudierne fulgte op på forstudierne og bestod af yderligere undersøgelser af jordbundsforhold og særlige lokale vilkår for placeringen af et slutdepot på de seks mulige lokaliteter.

I 2013 igangsattes miljøvurderingsprocessen, hvor der er udarbejdet udkast til sammenfattende redegørelse for plan og miljørapport på baggrund af den offentlige høring. 

Sundhedsministeren holdt 4 møder med borgmestrene fra Skive, Struer, Kerteminde, Lolland, Bornholm og Roskilde kommuner

Desuden holdt sundhedsministeren 3 møder med borgergrupperne fra Skive, Struer, Kerteminde, Lolland, Bornholm og Roskilde kommuner:

Endelig holdt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4 møder med kontaktpersoner i kommunerne:

Der blev afholdt 6 borgermøder (31. marts 2014 - 7. maj 2014).

Udlandsspor

Notat om mulighederne for slutdeponering af lav- og mellemaktivt affald fra Risø i udlandet.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024