Gå til indhold

EU- og internationale programmer

Her finder du en oversigt over internationale tilskudsmuligheder.

EU's programmer for forskning og innovation

Støtte til fri forskning, forskermobilitet, strategisk forskning eller innovation, hvor forskere, virksomheder, kommuner m.fl. samarbejder på tværs af fag og lande.

Horizon Europe - EU's rammeprogram for forskning og innovation - er organiseret i tre overordnede søjler. Hver søjle rummer forskellige programmer med hver deres sigte og tilskudsmuligheder.

 

Internationalt samarbejde

Søg om forskerophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).


Støtte til netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske forsknings- og innovationsinstitutioner.


Mulighed for at deltage i teknologiudvikling og rummissioner og direkte adgang til data fra de nyeste satellitfacilitete

Andre programmer i Horizon Europe


Støtte til fælles forsknings- og innovationsprojekter inden for det metrologiske område


Støtte til at nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter.


ETP har fokus på emner, der spiller en rolle for Europas vækst, konkurrenceevne og bæredygtighed.


Støtte til etablering af internationale forskernetværk. 


Nordiske programmer

Støtte til forskning og anden virksomhed, som fremmer samarbejdet mellem nordiske forskere samt udgivelse af publikationer af videnskabelig værdi


Støtte til projekter som stimulerer innovation


Støtte til nordisk samarbejde mellem vidensinstitution, industri og erhvervsliv


Tværnordisk energiforskning - alternativer energiformer


Støtte til forskningssamarbejde indenfor nationalt prioriterede områder, hvor nordiske forskergrupper samarbejder for at opnå en fælles merværdi.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024