Gå til indhold

Topforskningsinitiativet

Topforskningsinitiativet skal fremme forskning og innovation på højeste niveau. Der lægges stor vægt på et tæt samarbejde med industri og erhvervsliv for at sikre anvendelse af forskningsresultaterne.

Topforskningsinitiativet (TFI) blev igangsat af de nordiske statsministre i 2008 og får støtte fra forskellige nationale institutioner og aktører. Initiativet skal fremme forskning og innovation på højeste niveau.

Topforskningsinitiativet skal fungere som en nordisk plattform for øget internationalt samarbejde, både i og udenfor EU. Det nordiske topforskningsinitiativ består af seks delprogrammer.

Program 1: Effektstudier og tilpasning til klimaændringer
Program 2: Klimaændringenes vekselvirkning med kryosfæren
Program 3: Energieffektivitet med nanoteknologi
Program 4: Integrering af storskala vindkraft
Program 5: Bæredygtig biobrændsel
Program 6: CO2 - fangst og lagring

Hvem kan søge og ansøgningsfrister?

Et konsortium under Topforskningsinitiativet skal bestå af deltagere fra mindst tre af de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Projektets ejer skal repræsentere en organisation (universitet/institution/virksomhed) fra et land i Norden.

Hvad kan du søge støtte til?

  • Programmerne 1 og 2 finansierer Nordic Centers of Excellence.
  • Programmerne 2, 4, og 5 finansierer brugerdrevne forskningsprojekter med egenfinansiering på 30-50% af totalbudgettet.
  • Programmet 6 finansierer User-driven Competence Center.

Ansøgningsprocessen kan være en- eller to-trins process. Ansøgningerne evalueres af et eksternt panel. Beslutningerne tages i de enkelte programkomiteer.

Hvordan ansøger jeg ordningen?

Ansøgningsfrister, ansøgningsskema og beskrivelser publiseres på Topforskningsnitiativets hjemmesider.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. februar 2013