Gå til indhold

Kontaktforum (nationalt)

Kontaktforum består af repræsentanter for væsentlige interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaringen af radioaktivt affald i Danmark. Kontaktforum kan diskutere alle aspekter af sagen og rapporterer til den tværministerielle arbejdsgruppe.

Kontaktforum 13. maj 2016. Foto: Ingeborg Marie Ellern Nielsen
Kontaktforum 13. maj 2016. Foto: Ingeborg Marie Ellern Nielsen

Forud for etableringen af kontaktforum holdt Uddannelses- og Forskningsministeriet et hilse-på-møde med repræsentanter for borgergrupper den 4. april 2016. Her diskuterede man blandt andet arbejdsformen i kontaktforum.

Der bliver skrevet referat fra kontaktforums møder. Efter kommentering hos medlemmerne bliver referatet offentliggjort.

Kontaktforum holder møder med to-tre måneders mellemrum. Mødekalenderen og mødedagsordener er tilgængelige her.

 

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024