Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Uddannelseszoom

Uddannelseszoom

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor unge kan sammenligne op til tre uddannelser på en række parametre om uddannelsernes kvalitet og relevans.
Kontakt
David Vestergaard Eriksen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Uddannelseszoom_logo

Uddannelseszoom viser sammenlignelig information baseret på registre fra Danmarks Statistik, data fra timetalssystemet samt spørgeskemasvar fra studerende og nyuddannede for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.

Ny spørgeskemaindsamling

Fra 20. oktober og frem til 15. december indsamles tredje runde af Uddannelseszoom. Det forventes at hjemmesiden www.uddannelseszoom.dk opdateres med nye sprøgeskemadata i første kvartal af 2021.

Ældre opdateringer og udviklinger

I juni 2019 er Uddannelseszoom opdateret med et nyt parameter om tidsforbrug. Parameteret viser det typiske tidsforbrug (medianen) for studerende på den konkrete uddannelse beregnet på baggrund af spørgeskemasvar.

I februar 2019 er Uddannelseszoom opdateret med data fra anden runde af spørgeskemaundersøgelsen blandt studerende og nyuddannede. Ud over indsamlingen af nye besvarelser på spørgsmål om studiemiljø, undervisning, feedback samt arbejdsformer, kompetencer og jobrelevans er studerende også blevet spurgt ind til trivsel, stress og ensomhed. Resultater fra disse spørgsmål vises også i Uddannelseszoom.

Spørgeskemaer -Uddannelseszoom/Læringsbarometer, 2018 (zip)

I juni 2018 er Uddannelseszoom opdateret med oplysninger om de tre kandidatuddannelser, flest studerende fortsætter på efter deres universitetsbacheloruddannelse. Da der ikke beregnes jobdata for bacheloruddannelser, er det nu muligt ved fremsøgningen af en bacheloruddannelse at få vist jobdata (fx løn og ledighed) fra de tre kandidatuddannelser, der hyppigst vælges efterfølgende. Samtidig er det daværende indkomstparameter erstattet af et lønparameter, hvor fx offentlige overførsler ikke længere medregnes.

I marts 2017 er Uddannelseszoom opdateret med oplysninger om de studerendes vurdering af uddannelsernes kvalitet samt beskæftigede dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans. Ligeledes er der også inkluderet oplysninger om omfanget af tilbudt undervisning og vejledning ved videregående uddannelser. For universitetsuddannelser og de videregående kunstneriske uddannelser vises der også forskerdækning af undervisningen.

Dokumentation

Ministeriet har etableret en kobling mellem UddannelsesGuidens beskrivelse af uddannelserne og uddannelsesinstitutionernes indberetninger til Danmarks Statistik for at etablere parametrene i Uddannelseszoom.

Ligeledes kan datafilen bag Uddannelseszoom samt en mere detaljeret beskrivelse af data downloades.

Kobling mellem UddannelsesGuidens artikler og Danmarks Statistik registre

Kontakt

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil løbende arbejde på at forbedre koblingen og sikre, at data vises på endnu flere uddannelser. Alle bidrag til denne proces er velkomne. Begrundede og dokumenterede forslag om rettelser til den kodning, som styrelsen har fremlagt, kan indsendes til uddannelseszoom@ufm.dk

 

 

Senest opdateret 29. oktober 2020