Gå til indhold

Uddannelseszoom

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor unge kan sammenligne op til tre uddannelser på en række parametre om uddannelsernes kvalitet og relevans.

Uddannelseszoom_logo

Uddannelseszoom viser sammenlignelig information baseret på registre fra Danmarks Statistik, data fra timetalssystemet samt spørgeskemasvar fra Danmarks Studieundersøgelse (gennemføres blandt studerende og nyuddannede) for videregående uddannelser.

Nye data på Uddannelseszoom.dk

I juni 2023 er hjemmesiden opdateret på baggrund af nyt elevregister og nyt arbejdsmarkedsregnskab fra Danmarks Statistik. Det betyder, at der er kommet ny data på følgende parametre: Løn, arbejdsløshed, branchebeskæftigelse og frafald.

I efteråret 2021 er fjerde runde af Danmarks Studieundersøgelse blandt studerende og nyuddannede indsamlet. www.uddannelseszoom.dk er i starten af marts opdateret med disse data. En sannering af spørgeskemaundersøgelsen blandt studerende har medvirket at følgende spørgsmål er fjernet:

  • Mine undervisere er fagligt dygtige
  • Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj
  • Mine undervisere er engagerede i undervisningen
  • Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback
  • mine undervisere er gode til at formidle i undervisningen

De sidste tre spørgsmål er erstattet af følgende spørgsmål fra Læringsbarometer, der indsamles som en del af Danmarks Studieundersøgelse.

  • Underviserne virker entusiastiske for det, de underviser i
  • Den feedback, jeg får, hjælper mig til at arbejde videre med det, jeg skal lære
  • Undervisern hjælper os med at forstå, hvordan man tænker og drager konklusioner på uddannelsen

Du kan læse mere om tidligere opdatering og udviklinger af Uddannelseszoom nederst på siden.

Dokumentation

Ministeriet har etableret en kobling mellem UddannelsesGuidens beskrivelse af uddannelserne og uddannelsesinstitutionernes indberetninger til Danmarks Statistik for at etablere parametrene i Uddannelseszoom.

Ligeledes kan datafilen bag Uddannelseszoom samt en mere detaljeret beskrivelse af data downloades.

Kobling mellem UddannelsesGuidens artikler og Danmarks Statistik registre

Kontakt

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil løbende arbejde på at forbedre koblingen og sikre, at data vises på endnu flere uddannelser. Alle bidrag til denne proces er velkomne. Begrundede og dokumenterede forslag om rettelser til den kodning, som styrelsen har fremlagt, kan indsendes til uddannelseszoom@ufm.dk

Ældre dataopdateringer og udviklinger

I efteråret 2020 er tredje runde af Danmarks Studieundersøgelse blevet indsamlet blandt studerende og dimittender. Hjemmesiden er blev opdateret med disse spørgeskemadata d. 21. maj. Der er ikke tilføjet nye parametre ved denne opdatering. Da spørgeskemaundersøgelsen er indsamlet i en periode, hvor nogle studerende har været hjemsendt grundet COVID19, er der gennemført  særskilte analyser heraf.

I juni 2019 er Uddannelseszoom opdateret med et nyt parameter om tidsforbrug. Parameteret viser det typiske tidsforbrug (medianen) for studerende på den konkrete uddannelse beregnet på baggrund af spørgeskemasvar.

I februar 2019 er Uddannelseszoom opdateret med data fra anden runde af spørgeskemaundersøgelsen blandt studerende og nyuddannede. Ud over indsamlingen af nye besvarelser på spørgsmål om studiemiljø, undervisning, feedback samt arbejdsformer, kompetencer og jobrelevans er studerende også blevet spurgt ind til trivsel, stress og ensomhed. Resultater fra disse spørgsmål vises også i Uddannelseszoom.

Spørgeskemaer -Uddannelseszoom/Læringsbarometer, 2018 (zip)

I juni 2018 er Uddannelseszoom opdateret med oplysninger om de tre kandidatuddannelser, flest studerende fortsætter på efter deres universitetsbacheloruddannelse. Da der ikke beregnes jobdata for bacheloruddannelser, er det nu muligt ved fremsøgningen af en bacheloruddannelse at få vist jobdata (fx løn og ledighed) fra de tre kandidatuddannelser, der hyppigst vælges efterfølgende. Samtidig er det daværende indkomstparameter erstattet af et lønparameter, hvor fx offentlige overførsler ikke længere medregnes.

I marts 2017 er Uddannelseszoom opdateret med oplysninger om de studerendes vurdering af uddannelsernes kvalitet samt beskæftigede dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans. Ligeledes er der også inkluderet oplysninger om omfanget af tilbudt undervisning og vejledning ved videregående uddannelser. For universitetsuddannelser og de videregående kunstneriske uddannelser vises der også forskerdækning af undervisningen.

Kontakt

Line Kalmar
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024