Gå til indhold

Danmarks Studieundersøgelse, 2023

I efteråret 2023 bliver Danmarks Studieundersøgelse udsendt til studerende og dimittender.

Data indsamles i perioden 23. oktober til 28. november.

Spørgeskema til studerende

I efteråret 2023 bliver Danmarks Studieundersøgelse indsamlet blandt alle studerende på institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Spørgeskemaet til studerende består af to hovedmoduler: Uddannelseszoom og Læringsbarometer.

Det er femte gang at Uddannelseszoom-modulet bliver indsamlet og fjerde gang at Læringsbarometer-modulet bliver indsamlet. Derudover er spørgeskemaet suppleret af flere mindre moduler, herunder spørgsmål om studiemiljø og trivsel.

Sanering

For at begrænse mængden af spørgsmål, er 24 spørgsmål fjernet siden 2021-indsamlingen. For Uddannelseszoom-spørgsmål er disse erstattet med spørgsmål fra Læringsbarometer-modulet.

Stikprøve vs. population

Da det samlede spørgeskema til studerende i Danmarks Studieundersøgelse indeholdte et større antal spørgsmål, blev det besluttet, at de 38 spørgsmål i Læringsbarometeret i udgangspunktet sendes til en repræsentativ stikprøve på institutionerne. Spørgsmål som også indgår i Uddannelseszoom, udsendes dog til hele populationen. Derudover kan uddannelsesinstitutionerne vælge, om de vil have spørgsmålene udsendt til alle studerende.

Spørgeskema til nyuddannede

Til uddannelseszoom bliver der indsamlet et spørgeskema blandt nyuddannede, der har været færdige i minimum ét og maksimum tre år.

Kontakt

Line Kalmar
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. marts 2024