Gå til indhold

Retningslinjer for aktiv information

Læs retningslinjerne for aktiv information, som er fastsat for Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, ufm.dk.

Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, ufm.dk, rummer information fra departementet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (i det følgende samlet betegnet ’ministeriet’).

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, ufm.dk, findes bl.a. information om eller links til information om:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets organisation (ministeriet og den underliggende institution) herunder organisationsdiagrammer, opgaver og årsrapporter for styrelsen.
 • Ministeriets mission, vision og mål samt resultatkontrakter med den underliggende institution.
 • Aktuelle nyheder om ministeriets arbejdsområder
 • Relevant information om ministeriets og den underliggende institutions arbejdsområder
 • Publikationer, redegørelser, analyser og rapporter
 • Tal og statistik på ministeriets område
 • Råd, nævn og udvalg under ministeriet
 • Gældende politiske aftaler på ministeriets område
 • Gældende love og regler på ministeriets område
 • Ministerens svar på §20 spørgsmål fra Folketingets medlemmer og udvalgsspørgsmål
 • Information om den nuværende minister
 • Navn på ministerens særlige rådgiver
 • Oplysninger om ministerens udgifter og aktiviteter
 • Kontaktoplysninger

De nævnte oplysninger vil løbende blive ajourført, sådan at det sikres, at de pågældende oplysninger fremstår retvisende. 


Det følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen bl.a., at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.

Retningslinjerne er trådt i kraft den 1. januar 2014. 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024