Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2012

Nyheder 2012

Nyheder fra 2012 - fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-30 af 374 resultater
Sidste chance for forberedende besøg til Grundtvigprogrammet
Publiceringsdato 21. december 2012 Du kan stadig nå at få tilskud til et forberedende besøg ansøgningsfristen for Grundtvig læringspartnerskab den 21. februar 2013. Så hvis du og dine mulige partnere har behov for at forberede jeres projekt eller jeres ansøgning, så kan du stadig søge tilskud, hvis du skynder dig.
Ny ansøgningsfrist for Nordplus
Publiceringsdato 21. december 2012 Den kommende ansøgningsfrist til Nordplus programmerne er 1. marts 2013, hvor der samlet vil være 68 mio. kr til rådighed. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlandene
Publiceringsdato 20. december 2012 Går din institution glip af vigtige samarbejdspartnere i vækstlandene? Hvordan etableres velfungerende samarbejder – og hvad er barriererne? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares, når Uddannelsesministeriet den 28. februar 2013 afholder seminar for danske videregående uddannelsesinstitutioner.
Få tilskud til efteruddannelse med Grundtvig
Publiceringsdato 20. december 2012 Grundtvig efteruddannelse giver dig en unik mulighed for at få udvidet både din faglige og personlige horisont. Med et efteruddannelsesophold i Europa kan du kombinere faglige udfordringer med kulturelle og lærerige oplevelser. Du kan søge tilskud allerede den 16. januar 2013.
Uddannelsesministeriet inviterer til dialog om fremtidens innovationsindsats
Publiceringsdato 20. december 2012 I dag har Uddannelsesministeriet inviteret en række interessenter til at bidrage til det kommende arbejde med INNO+. Arbejdet skal munde ud i et katalog med et begrænset antal særligt løfterige områder for fremtidens innovationsindsats.
Det Strategiske Forskningsråds nyhedsbrev december 2012
Publiceringsdato 19. december 2012 December måneds nyhedsbrev har fokus på partnerskaber og bevillinger
Et Erasmus IP er et springbræt
Publiceringsdato 18. december 2012 Et Erasmus Intensive Programme leder ofte til samarbejde om fælles kurser og grader, viser ny finsk undersøgelse. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Ny og udvidet videnpilotordning på vej
Publiceringsdato 18. december 2012 I løbet af januar 2013 udvides videnpilotordningen til at omfatte mellemlange videregående uddannelser og virksomheder med op til fem højtuddannede medarbejdere. Men indtil da fortsætter den nuværende ordning.
Ny undersøgelse viser stærk effekt af skolepartnerskaber
Publiceringsdato 17. december 2012 Elever, der deltager i Comenius skolepartnerskaber, forbedrer deres sprogkompetencer og får mere kulturel bevidsthed, viser ny undersøgelse. Men det er ikke det hele. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Ny undersøgelse viser stærk effekt af skolepartnerskaber
Publiceringsdato 17. december 2012 Elever, der deltager i Comenius skolepartnerskaber, forbedrer deres sprogkompetencer og får mere kulturel bevidsthed, viser ny undersøgelse. Men det er ikke det hele. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
'International praktik' – et tematisk møde 8. februar 2013 i regi af Erasmusprogrammet
Publiceringsdato 17. december 2012 I såvel de europæiske som de nationale dagsordener er der for tiden meget opmærksomhed på international praktik og den rolle, disse spiller i forhold til den stigende ungdomsarbejdsløshed. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Uddannelsesmødet 2013: Et sammenhængende uddannelsessystem – én fælles lov
Publiceringsdato 16. december 2012 Uddannelsesministeren samler 6. - 7. juni 2013 hele den videregående uddannelsessektor til et fælles uddannelsestopmøde om udviklingen i sektoren med udgangspunkt i et aktuelt politisk tema.
Innovation skal drives af samfundsudfordringer
Publiceringsdato 14. december 2012 Som et led i den kommende innovationsstrategi inviterer uddannelsesministeren nu en bred kreds af interessenter til at udvikle et prioriteringskatalog, der skal danne grundlag for nye, storskala innovationssatsninger, som skal skabe danske arbejdspladser og løsninger på globale ud fordringer.
Regeringen nedsætter Vækstteam for IKT og digital vækst
Publiceringsdato 14. december 2012 IKT og øget digitalisering af virksomhederne skal skabe vækst i Danmark. Strategy Director i Microsoft International Jørgen Bardenfleth er udpeget til at stå i spidsen for Vækstteamet for IKT og digital vækst, der skal komme med anbefalinger til regeringen.
Øgede muligheder for dansk ledet fødevareforskning i europæisk regi
Publiceringsdato 13. december 2012 Danmarks chance for at binde forskning, uddannelse og innovation sammen i den europæiske fødevaresektor er forøget.
Så er der igen penge til Erasmus
Publiceringsdato 12. december 2012 Erasmus-studerende, Comenius-lærere og Leonardo-lærlinge kan fortsætte med at glæde sig til deres studie og praktikophold i Europa. EUs finansieringskrise er løst. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Vil du hjælpe os med at læse projektansøgninger?
Publiceringsdato 12. december 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering søger eksterne evaluatorer til at vurdere projektansøgninger til Programmet for Livslang Læring. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internatinalisering.
DFF-nominering bag årets European Latsis Prize
Publiceringsdato 12. december 2012 Professor ved Købehavns Universitet Uffe Haagerup har modtaget årets European Latsis Prize. Det Frie Forskningsråd stod bag indstillingen af den fremtrædende danske matematiker.
Regeringen har offentliggjort Vækstplan for Det Blå Danmark
Publiceringsdato 12. december 2012 Ny vækstplan skal sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling og skaber vækst og beskæftigelse.
Uddannelsesministeren: Vi skal flytte lærerne, så de kan flytte eleverne
Publiceringsdato 11. december 2012 Hvad skal der til for at få lærerne til at bruge EU-programmerne, spørger uddannelsesminister Morten Østergaard og efterlyser gode råd og forslag. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Kommercialiseringen af forskningsresultater er tilbage på sporet efter krisen
Publiceringsdato 11. december 2012 Efter flere år med stilstand eller ligefrem tilbagegang har de offentlige forskningsinstitutioner nu vendt udviklingen, hvad angår antallet af opfindelser, patentansøgninger og licens, salgs- og optionsaftaler. Det viser nye tal fra Styrelsen for Forskning og Innovation.
21 europæiske IKT-projekter søger danske partnere
Publiceringsdato 07. december 2012 Nu er det muligt at koble sig på det helt rigtige europæiske IKT-projekt. Ideal-ist-databasen rummer lige nu 21 projektforslag, der søger partnere til IKT-projekter under EU’s 7. rammeprogram.
DFF-bevillinger fører til Årets Danske Forskningsresultat
Publiceringsdato 06. december 2012 Planteforsker, professor mso ved Københavns Universitet, Barbara Ann Halkier og hendes forskerteam har vundet videnskab.dks konkurrence ”Årets Danske Forskningsresultat”. Forskningsresultatet er i høj grad baseret på to bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion i 2008 og 2010.
Ekstra midler til læse- og skriveundervisning for voksne
Publiceringsdato 05. december 2012 Grundtvigprogrammet har i 2013 øremærket midler til workshops, der kan styrke læse- og skriveundervisningen for voksne i Europa. Arbejder din organisation med læseundervisning for voksne og har I lyst til at arrangere en workshop om emnet for fagfolk fra hele Europa, så er det måske noget for dig.
Midlertidig mulighed for videnpilot-ansøgning uden navngiven videnpilot
Publiceringsdato 05. december 2012 Videnpilotordningen giver frem til jul mulighed for at søge uden navngiven videnpilot, så flere højtuddannede kan komme ud på det private arbejdsmarked og hjælpe mindre virksomheder med udvikling og innovation.
RTI’s udbud af Innovationsnetværk 2013
Publiceringsdato 05. december 2012 Styrelsen for Forskning og Innovation har påbegyndt arbejdet med at tilrettelægge næste udbud af innovationsnetværk under Rådet for Teknologi og Innovations program ”Innovationsnetværk Danmark”.
Indkaldelse: Afholdelse af danskkurser for internationale studerende i sommeren 2013
Publiceringsdato 04. december 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) indkalder hermed ansøgninger fra både videregående uddannelsesinstitutioner og højskoler, der ønsker at afholde et sommersprogkursus i 2013 for internationale universitetsstuderende fra en række udvalgte lande under Kulturaftalerne.
Forlængelse af DK-USA programmet for erhvervsuddannelser
Publiceringsdato 04. december 2012 Der er mulighed for fortsat at søge tilskud gennem DK-USA programmet til ophold i USA i 2013 - så langt pengene rækker. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Nye lærere blev præmieret for deres bacheloropgaver
Publiceringsdato 04. december 2012 Uddannelsesministeren uddelte præmier til tre nyuddannede lærere, der har skrevet bacheloropgaver ud over det sædvanlige og til inspiration for andre studerende og lærere.
Omlægning af de administrative retningslinjerne for kulturaftalerne
Publiceringsdato 03. december 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har besluttet at gennemføre en administrativ omlægning af de længere varende ophold og sommersprogkurser i regi af kulturaftalerne med 20 EU-lande samt Island, Schweiz, Serbien, Tyrkiet, USA og Canada også kaldet 'Den fælles stipendiepulje'.