Gå til indhold

Ny og udvidet videnpilotordning på vej

18. december 2012
I løbet af januar 2013 udvides videnpilotordningen til at omfatte mellemlange videregående uddannelser og virksomheder med op til fem højtuddannede medarbejdere. Men indtil da fortsætter den nuværende ordning.

Ny ordning fastlægges i januar

De endelige ændringer af ordningen vil blive fastlagt i de to første uger i det nye år.

Når den nye ordning er helt på plads, vil det blive annonceret på ministeriets hjemmeside. Den nye ordning vil indeholde nye muligheder  for  virksomheder og videnpiloter og dermed også nye retningslinjer. 

Efter den nye ordning træder i kraft januar 2013, vil man kunne søge under de nye regler. Styrelsen for For skning og  Innovation, der administrerer videnpilotordningen,   forventer, at dette vil være muligt fra cirka i midten af januar.

Justeret regelsæt i 2013

Under den nye videnpilotordning vil der være et justeret regelsæt samt nye bilagsskabeloner, blandt andet til beskrivelse af videnpilotprojekt og virksomhed.

Den nuværende ordning vil fortsætte som hidtil, indtil den nye ordning træder i kraft.

Videnpilotordningen – tilskud til akademisk arbejdskraft i SMV

Videnpilotordningen yder tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder – en videnpilot – i små og mellemstore virksomheder med ringe eller ingen erfaring med højtuddannet arbejdskraft.

Handlinger tilknyttet webside