Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriets koncernstrategi

I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at styrke hele Danmark gennem videregående uddannelse, forskning og innovation. Uddannelses- og Forskningsministeriet har i november 2021 lanceret en ny strategi, der sætter en fælles retning og ramme for ministeriets arbejde de kommende år.

Mål

Vi styrker hele Danmark gennem uddannelse, forskning og innovation.

Strategiske fokusområder

 1. Attraktiv arbejdsplads med trivsel og faglig udvikling
 2. Politisk relevante løsninger af høj faglig kvalitet
 3. Helhedsorienteret implementering med systematisk opfølgning
 4. Sikker og effektiv drift med proces- og systemunderstøttelse
 5. God forvaltning og ordentlighed.

Kerneopgaver

 1. Vi bistår ministeren og regeringen med udvikling af uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik
 2. Vi arbejder for at gennemføre regeringens politik på uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet
 3. Vi skaber værdi ved at løse vores driftsopgaver effektivt.

Værdier

Faglighed

 • Vi udarbejder løsninger baseret på fakta og den nyeste viden
 • Vi har en stærk faglighed og udvikler vores kompetencer
 • Vi skaber og formidler ny viden.

Samarbejde

 • Vi har en konstruktiv og tillidsfuld dialog
 • Vi deler viden internt og eksternt og bruger hinandens kompetencer
 • Vi skaber helhedsorienterede løsninger i fællesskab.

Arbejdsglæde

 • Vi anerkender hinandens indsats og kompetencer
 • Vi er engagerede og skaber god stemning
 • Vi er opmærksomme kolleger, der drager omsorg for hinanden.

Handlekraft

 • Vi er forudseende, ordentlige og handler på vores viden
 • Vi er målrettede og skaber resultater
 • Vi har handlerum og tager ansvar.

Udsyn

 • Vi er nysgerrige og lader os inspirere af andre
 • Vi udfordrer os selv og omverdenen
 • Vi har overblik og perspektiv.

Uddanelses. og Forskningsministeriets koncernstrategi

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024