Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser udsendt fra og med 27. juni 2019 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 75 resultater
Syv fremragende undervisere bliver hyldet med Undervisningsprisen
Publiceringsdato 29. september 2020 H.K.H Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen uddeler Undervisningsprisen til syv af Danmarks dygtigste undervisere. Underviserne, der i alt modtager 3,5 mio. kr., bliver hyldet for deres evne til at inddrage, inspirere og pirre nysgerrigheden hos de studerende
Ny grøn forskningsstrategi sætter klar retning for den grønne forskning og styrker samspil med erhvervslivet
Publiceringsdato 28. september 2020 Regeringen er klar med Danmarks første grønne forskningsstrategi. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner, der bidrager mest til den grønne omstilling. En vigtig del af strategien er et tæt samspil med erhvervsliv, der skal få de nye grønne teknologier ud at virke.
Gymnasieelever: Høje karakterer er vigtigere end venner og at lære noget nyt
Publiceringsdato 25. september 2020 Hver fjerde gymnasieelev har større fokus på at få høje karakterer end på gode venner og muligheden for at lære noget nyt. Det viser en undersøgelse blandt elever, der er i gang med sidste år i gymnasiet. Uddannelses- og forskningsministeren er klar til at lave optagelsessystemet om.
Minister: Vi skal have et bedre optagelsessystem
Publiceringsdato 25. september 2020 Mange ansøgere til en videregående uddannelse synes, at uddannelser er attraktive, udelukkende fordi det kræver et højt karaktergennemsnit at komme ind. Dermed påvirker selve optagelsessystemet ansøgernes uddannelsesvalg – stik imod hensigten. Ministeren vil lave optagelsessystemet om.
Minister stærkt bekymret over for få kvindelige forskere
Publiceringsdato 21. september 2020 Der er fortsat langt mellem kvindelige forskere på de danske universiteter. Det viser den nye udgave af Danmarks Talentbarometer. Uddannelses- og forskningsministeren vil intensivere arbejdet for en mere ligelig fordeling.
Presseinvitation til Undervisningsprisen 2020
Publiceringsdato 17. september 2020 30. september 2020 bliver Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris uddelt for første gang. H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen overrækker prisen til syv inspirerende og engagerede undervisere på de videregående uddannelser.
Finanslov: Regeringen hæver ambition for grøn forskning
Publiceringsdato 31. august 2020 Forskning er en central del af den grønne omstilling. Derfor ønsker regeringen at hæve de øremærkede midler til grøn forskning i 2021, så de overstiger det historisk høje niveau i 2020. Det sker bl.a. med en ekstra, grøn forskningspulje på 750 millioner kroner.
Markant flere har fået studievejledning denne sommer
Publiceringsdato 27. august 2020 I ugerne efter optagelsen på de videregående uddannelser har Studievalg Danmark haft 570 procent flere telefonvejledninger sammenlignet med 2019. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for, at flere har benyttet dette års udvidede tilbud.
Læreruddannelsen skal tættere på praksis
Publiceringsdato 14. august 2020 Regeringen ønsker et højt ambitionsniveau for læreruddannelsen. Det skal ske ved mere praksis, ikke ved mere akademisering. Derfor bliver læreruddannelseskommissionen afviklet. I stedet sætter uddannelses- og forskningsministeren et udviklingsarbejde i gang sammen med praktikere fra uddannelsen.
Flere mænd vil være pædagoger – flere kvinder vil læse it
Publiceringsdato 29. juli 2020 Flere mænd er i år blevet optaget på pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen, mens flere kvinder er blevet optaget på STEM-uddannelser, blandt andet it. Uddannelses- og forskningsministeren håber, at det kan være med til at ændre et kønsstereotypt uddannelsesbillede.
Karakterkravene til de videregående uddannelser falder
Publiceringsdato 28. juli 2020 Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.
Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 27. juli 2020 Næsten 70.000 ansøgere får i år tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Dermed sætter optagelsen 2020 rekord. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig især over, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, hvor man politisk har prioriteret flere pladser.
Studerende får hjælp til akut praktikproblem
Publiceringsdato 07. juli 2020 COVID-19-situationen har gjort det sværere for nogle studerende at komme i lønnet praktik. Uddannelses- og forskningsministeren er derfor klar med en midlertidig omlægning fra løn til SU, der skal hjælpe berørte studerende ud i praktik, så de kan fortsætte deres uddannelse uden forsinkelse.
Flere har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2020 94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.
Danske forskere i spidsen for udviklingen af fremtidens batteri
Publiceringsdato 03. juli 2020 150 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt sætter Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens batteri. Nye tal for Danmarks deltagelse i EU's program for forskning og innovation Horizon 2020 viser bl.a., at danske forskere er med til at skabe fremtidens nye teknologier.
Flere kvinder skal ind på de maritime uddannelser
Publiceringsdato 24. juni 2020 Under 10 procent af de studerende på de maritime uddannelser er kvinder. En rapport viser, at kvinder blandt andet mangler viden om de mange muligheder, der er med en maritim uddannelse. Det skal der gøres noget ved, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Minister tager næste skridt i ambitiøs kvalitetsplan for pædagoguddannelse
Publiceringsdato 18. juni 2020 Danmark skal have pædagoger i verdensklasse. Regeringen har allerede ekstraordinært investeret ca. 170 mio. kr. i pædagoguddannelsen. Nu er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen klar med næste skridt i en ambitiøs kvalitetsplan, som skal højne kvaliteten og løfte prestigen.
Regeringen klar med økonomisk hjælp til modtagere af voksenuddannelsesstøtte
Publiceringsdato 11. juni 2020 Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet at give kompensation til modtagere af Statens Voksenuddannelsesstøtte, der er kommet i klemme som følge af COVID-19.
Enigt Folketing giver penge til 5.000 ekstra studiepladser
Publiceringsdato 11. juni 2020 Regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Partierne har samtidig en ambition om 500 nye pladser på velfærdsuddannelserne. I alt prioriteres 210 millioner kroner til at øge optaget.
Ministre: Vi skal have bedre geografisk spredning af nye erhvervsklynger
Publiceringsdato 03. juni 2020 Ansøgningerne til de nye erhvervsklynger havde frist 27. maj. En gennemgang af ansøgningerne viser, at en overvægt af klyngerne – stik imod målsætningen – er forankret i hovedstadsområdet. En ommer, mener både uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren.
Yderligere genåbning på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 21. maj 2020 Med onsdagens aftale om yderligere genåbning af Dannmark gennemføres nu en fuld åbning af offentlig forskning, som kræver fysisk tilstedeværelse. Samtidig vil de videregående uddannelser igen kunne afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde.
COVID-19 skal gøre os klogere på onlineundervisning
Publiceringsdato 20. maj 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget 1 million kroner til at samle op på de aktuelle erfaringer med onlineundervisning på de videregående uddannelser under COVID-19. Målet er at opsamle fælles erfaringer, som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning.
Minister glæder sig over genåbning på videregående uddannelser – berørte studerende får direkte besked fra deres uddannelsesinstitution
Publiceringsdato 08. maj 2020 Med torsdagens aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning åbnes der fra 18. maj for aktivitet på videregående uddannelser, hvor fremmøde er nødvendig. Uddannelses- og forskningsministeren drøftede fredag åbningen med uddannelsessektoren. I den kommende uge får studerende og ansatte besked.
Forskning viser hurtige resultater i kampen mod coronavirus
Publiceringsdato 01. maj 2020 Lægemidlet Remdesivir ser ud til at kunne hjælpe i behandlingen af coronapatienter. Det viser et internationalt studie, hvor danske forskere er med. Regeringen har, sammen med et enigt Folketing, støttet den danske deltagelse i projektet med 10 millioner kroner.
Regeringen klar med håndsrækning til studerende, der har opbrugt SU
Publiceringsdato 30. april 2020 Som led i en række tiltag for at sikre økonomisk stabilitet for studerende under COVID-19 vil regeringen og et enigt Folketing give en økonomisk håndsrækning til studerende, som står uden flere SU-klip og slutlån.
Studerende i risiko for mistrivsel under corona kan se frem til mere støtte
Publiceringsdato 26. april 2020 Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om særlig støtte til sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Fem millioner kroner er målrettet indsatser for sårbare studerende.
Uddannelses- og forskningsminister forlænger mulighed for ekstra SU-lån
Publiceringsdato 22. april 2020 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen forlænger nu de ekstraordinære SU-lånemuligheder, der giver studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser mulighed for at optage ekstra lån i forbindelse med COVID-19. I første omgang frem til sommerferien.
Praktikforløb på velfærdsuddannelserne bliver anderledes i lyset af Corona
Publiceringsdato 21. april 2020 En taskforce har set på udfordringerne for de studerende på professionsuddannelserne, der har fået afbrudt praktik på grund af Covid-19. Mange vil kunne afvikle planlagt praktik, men forløbene kan blive anderledes end forventet.
350 millioner kroner til innovationsprojekter
Publiceringsdato 18. april 2020 Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning. Der bliver nu afsat 350 millioner kroner, for at sikre at de gode ideer ikke går tabt blandt landets små og mellemstore virksomheder og iværksættere.
Bred aftale om delvis genåbning af forskningslaboratorier
Publiceringsdato 17. april 2020 Et bredt flertal bestående af alle Folketingets partier er blevet enige om en udvidelse af den første fase i genåbningen af Danmark. Den udvidelse omfatter en delvis genåbning af landets forskningslaboratorier.