Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser udsendt fra og med 27. juni 2019 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (tidligere Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte).
Viser 1-30 af 84 resultater
Presseinvitation til prisoverrækkelse af bedste speciale om rigsfællesskabet
Publiceringsdato 24. november 2020 Den 1. december 2020 overrækkes en helt ny hæderspris på 40.000 kroner til studerende fra Grønland, Færøerne og Danmark. Prisen går til specialeforfattere, der bringer ny indsigt eller gode løsningsforslag på udfordringer, de har set i forhold til rigsfællesskabet, på Færøerne eller i Grønland.
Ny retning for Innovationsfonden
Publiceringsdato 23. november 2020 Regeringen og en bred gruppe af Folketingets partier har indgået en aftale for Innovationsfonden. Fremover skal fonden anlægge en ny tilgang for at bidrage til løsninger på de store samfundsudfordringer inden for eksempelvis grøn omstilling og samtidig bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse.
Ministre inviterer til topmøde om unges trivsel under COVID-19
Publiceringsdato 20. november 2020 Uddannelses- og forskningsministeren og kulturministeren inviterer til topmøde om unges trivsel under COVID-19 den 26. november. Med hjælp fra omkring 80 interessenter, organisationer, eksperter og unge skal mødet føre til nye aktiviteter og tiltag, som kan forbedre unges trivsel under pandemien.
Danmarks første satellitprogram for studerende ser dagens lys
Publiceringsdato 18. november 2020 Fire danske universiteter er gået sammen med Industriens Fond og har skabt satellitprogrammet DISCO, der er målrettet studerende. Programmet skal være med til at fastholde Danmarks styrkeposition inden for de såkaldte CubeSats - satellitter, der er bygget op af små kvadratiske moduler.
Regeringen efter ny SU-prognose: Indgreb nødvendigt for at begrænse SU-udgifter til EU-studerende
Publiceringsdato 03. november 2020 En ny prognose for fremtidige SU-udgifter til studerende fra andre EU-lande viser, at stadig flere gør brug af retten til SU. Det bekymrer uddannelses- og forskningsministeren, der nu vil gribe ind.
Grøn forskning løftes til nyt niveau med 2,7 milliarder kroner
Publiceringsdato 30. oktober 2020 Aftale om forskningsreserven 2021 på 3,1 mia. kr. er på plads. Folketingets partier er enige om at løfte grøn forskning til nye højder med målrettet satsning på 4 grønne missioner. En delaftale uden LA, NB og DF mangedobler Inge Lehmann-programmet, der skal fremme ligestilling i forskningsmiljøerne.
Nu bliver studerendes oplevelse af sexisme og corona-nedlukning undersøgt
Publiceringsdato 20. oktober 2020 Fra i dag modtager over 250.000 studerende en invitation til spørgeskemaundersøgelsen Uddannelseszoom. Som noget nyt er der i år også spørgsmål om sexisme og corona-nedlukning. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen opfordrer alle studerende til at deltage i undersøgelsen.
Nyt partnerskab skal bane vejen for flere dimittender i arbejde
Publiceringsdato 02. oktober 2020 Udfordringen med nyuddannede som begynder arbejdslivet med arbejdsløshed er gennem en længere årrække steget. Situationen med Covid-19 kan vise sig at gøre problemet endnu større. Regeringen nedsætter et nyt partnerskab, der skal hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Ministre glæder sig over fordeling af viden- og erhvervsklynger i hele landet
Publiceringsdato 01. oktober 2020 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget en række nye klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få mere innovation ud i samfundet. Ministre glæder sig over, at der er skabt geografisk balance med de 14 nye klynger.
Syv fremragende undervisere bliver hyldet med Undervisningsprisen
Publiceringsdato 29. september 2020 H.K.H Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen uddeler Undervisningsprisen til syv af Danmarks dygtigste undervisere. Underviserne, der i alt modtager 3,5 mio. kr., bliver hyldet for deres evne til at inddrage, inspirere og pirre nysgerrigheden hos de studerende
Ny grøn forskningsstrategi sætter klar retning for den grønne forskning og styrker samspil med erhvervslivet
Publiceringsdato 28. september 2020 Regeringen er klar med Danmarks første grønne forskningsstrategi. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner, der bidrager mest til den grønne omstilling. En vigtig del af strategien er et tæt samspil med erhvervsliv, der skal få de nye grønne teknologier ud at virke.
Gymnasieelever: Høje karakterer er vigtigere end venner og at lære noget nyt
Publiceringsdato 25. september 2020 Hver fjerde gymnasieelev har større fokus på at få høje karakterer end på gode venner og muligheden for at lære noget nyt. Det viser en undersøgelse blandt elever, der er i gang med sidste år i gymnasiet. Uddannelses- og forskningsministeren er klar til at lave optagelsessystemet om.
Minister: Vi skal have et bedre optagelsessystem
Publiceringsdato 25. september 2020 Mange ansøgere til en videregående uddannelse synes, at uddannelser er attraktive, udelukkende fordi det kræver et højt karaktergennemsnit at komme ind. Dermed påvirker selve optagelsessystemet ansøgernes uddannelsesvalg – stik imod hensigten. Ministeren vil lave optagelsessystemet om.
Minister stærkt bekymret over for få kvindelige forskere
Publiceringsdato 21. september 2020 Der er fortsat langt mellem kvindelige forskere på de danske universiteter. Det viser den nye udgave af Danmarks Talentbarometer. Uddannelses- og forskningsministeren vil intensivere arbejdet for en mere ligelig fordeling.
Presseinvitation til Undervisningsprisen 2020
Publiceringsdato 17. september 2020 30. september 2020 bliver Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris uddelt for første gang. H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen overrækker prisen til syv inspirerende og engagerede undervisere på de videregående uddannelser.
Finanslov: Regeringen hæver ambition for grøn forskning
Publiceringsdato 31. august 2020 Forskning er en central del af den grønne omstilling. Derfor ønsker regeringen at hæve de øremærkede midler til grøn forskning i 2021, så de overstiger det historisk høje niveau i 2020. Det sker bl.a. med en ekstra, grøn forskningspulje på 750 millioner kroner.
Markant flere har fået studievejledning denne sommer
Publiceringsdato 27. august 2020 I ugerne efter optagelsen på de videregående uddannelser har Studievalg Danmark haft 570 procent flere telefonvejledninger sammenlignet med 2019. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for, at flere har benyttet dette års udvidede tilbud.
Læreruddannelsen skal tættere på praksis
Publiceringsdato 14. august 2020 Regeringen ønsker et højt ambitionsniveau for læreruddannelsen. Det skal ske ved mere praksis, ikke ved mere akademisering. Derfor bliver læreruddannelseskommissionen afviklet. I stedet sætter uddannelses- og forskningsministeren et udviklingsarbejde i gang sammen med praktikere fra uddannelsen.
Flere mænd vil være pædagoger – flere kvinder vil læse it
Publiceringsdato 29. juli 2020 Flere mænd er i år blevet optaget på pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen, mens flere kvinder er blevet optaget på STEM-uddannelser, blandt andet it. Uddannelses- og forskningsministeren håber, at det kan være med til at ændre et kønsstereotypt uddannelsesbillede.
Karakterkravene til de videregående uddannelser falder
Publiceringsdato 28. juli 2020 Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.
Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 27. juli 2020 Næsten 70.000 ansøgere får i år tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Dermed sætter optagelsen 2020 rekord. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig især over, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, hvor man politisk har prioriteret flere pladser.
Studerende får hjælp til akut praktikproblem
Publiceringsdato 07. juli 2020 COVID-19-situationen har gjort det sværere for nogle studerende at komme i lønnet praktik. Uddannelses- og forskningsministeren er derfor klar med en midlertidig omlægning fra løn til SU, der skal hjælpe berørte studerende ud i praktik, så de kan fortsætte deres uddannelse uden forsinkelse.
Flere har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2020 94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.
Danske forskere i spidsen for udviklingen af fremtidens batteri
Publiceringsdato 03. juli 2020 150 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt sætter Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens batteri. Nye tal for Danmarks deltagelse i EU's program for forskning og innovation Horizon 2020 viser bl.a., at danske forskere er med til at skabe fremtidens nye teknologier.
Flere kvinder skal ind på de maritime uddannelser
Publiceringsdato 24. juni 2020 Under 10 procent af de studerende på de maritime uddannelser er kvinder. En rapport viser, at kvinder blandt andet mangler viden om de mange muligheder, der er med en maritim uddannelse. Det skal der gøres noget ved, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Minister tager næste skridt i ambitiøs kvalitetsplan for pædagoguddannelse
Publiceringsdato 18. juni 2020 Danmark skal have pædagoger i verdensklasse. Regeringen har allerede ekstraordinært investeret ca. 170 mio. kr. i pædagoguddannelsen. Nu er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen klar med næste skridt i en ambitiøs kvalitetsplan, som skal højne kvaliteten og løfte prestigen.
Regeringen klar med økonomisk hjælp til modtagere af voksenuddannelsesstøtte
Publiceringsdato 11. juni 2020 Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet at give kompensation til modtagere af Statens Voksenuddannelsesstøtte, der er kommet i klemme som følge af COVID-19.
Enigt Folketing giver penge til 5.000 ekstra studiepladser
Publiceringsdato 11. juni 2020 Regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Partierne har samtidig en ambition om 500 nye pladser på velfærdsuddannelserne. I alt prioriteres 210 millioner kroner til at øge optaget.
Ministre: Vi skal have bedre geografisk spredning af nye erhvervsklynger
Publiceringsdato 03. juni 2020 Ansøgningerne til de nye erhvervsklynger havde frist 27. maj. En gennemgang af ansøgningerne viser, at en overvægt af klyngerne – stik imod målsætningen – er forankret i hovedstadsområdet. En ommer, mener både uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren.
Yderligere genåbning på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 21. maj 2020 Med onsdagens aftale om yderligere genåbning af Dannmark gennemføres nu en fuld åbning af offentlig forskning, som kræver fysisk tilstedeværelse. Samtidig vil de videregående uddannelser igen kunne afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde.