Gå til indhold

Pressemeddelelser 2013

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2013
Viser 1-30 af 110 resultater
Forbedret HF-Søfart med flere uddannelsespladser
Publiceringsdato 21. december 2013 Uddannelsesministeriet har udviklet en forbedret HF-Søfart, der skal bygge bro til de videregående uddannelser og skabe brede karrieremuligheder i Det Blå Danmark. Samtidigt har regeringen oprettet 80 nye pladser på HF-Søfart fra august 2014.
Politisk aftale fremmer talentindsatsen på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 20. december 2013 Danmark skal have en talentkultur, hvor elever og studerende på alle niveauer får de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale.
Ny bemanding i Det Frie Forskningsråd i 2014
Publiceringsdato 19. december 2013 Uddannelsesministeren har udpeget tre nye bestyrelsesmedlemmer og ti nye medlemmer af de faglige råd til Det Frie Forskningsråd.
Rådet for Teknologi og Innovation: Virksomheder og forskere går sammen om at reducere madspild
Publiceringsdato 19. december 2013 Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet har givet støtte til syv nye innovationskonsortier, der samler virksomheder og videninstitutioner om at finde nye strategier til at tackle samfundsudfordringer. Blandt andet skal et nyt konsortium finde nye veje til at begrænse madspild.
Politisk aftale om udvekslingsstuderende giver universiteterne friere rammer
Publiceringsdato 19. december 2013 Universiteterne får med ny politisk aftale større fleksibilitet i planlægningen af deres aftaler med udenlandske universiteter.
Tre nye afgørelser om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning
Publiceringsdato 18. december 2013 Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har i dag truffet afgørelse i tre omfattende sager om videnskabelig uredelighed.
Det Frie Forskningsråd opslår YDUN-midler
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Frie Forskningsråd annoncerer nu YDUN-programmet målrettet kvindelige forskere. Det sker som en del af forårsopslaget 2014. Ansøgningsfrist er april-maj 2014.
Flere nye opfindelser på universiteterne
Publiceringsdato 18. december 2013 Projekter i danske forskningsinstitutioner har ført til det højeste niveau af nye opfindelser og patentansøgninger de seneste 12 år. Det viser den årlige kommercialiseringsstatistik fra Styrelsen for Forskning og Innovation.
Danmark styrker den arktiske forskning
Publiceringsdato 16. december 2013 De danske universiteter har styrket forskningen i arktiske og polare forhold og oprettet tværgående centre. Nu tager Uddannelsesministeriet sammen med universiteterne initiativ til en bedre koordination og bedre udbytte af forskningsaktiviteterne med etableringen af et Forum for Arktisk Forskning.
Danmarks Grundforskningsfond finansierer forskning i topklasse
Publiceringsdato 16. december 2013 Danske publikationer har ligeså høj gennemslagskraft som publikationer fra den absolutte verdenselite. Det viser en ny evaluering.
Timetallet på universiteterne skal løftes
Publiceringsdato 16. december 2013 Studerende på universiteterne har stadig flere timer med deres undervisere, men der er plads til forbedring. Især de humanistiske fag ligger lavt.
Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger 2013
Publiceringsdato 16. december 2013 39 yngre forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevilling, der skal øge mobiliteten og internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.
Maskinmesteruddannelsen udbydes i Esbjerg fra 2014
Publiceringsdato 11. december 2013 Den store vækst i offshore-industrien i Esbjerg-området har skabt et stort behov for teknisk arbejdskraft, herunder maskinmestre. Uddannelsesministeren har derfor besluttet, at maskinmesteruddannelsen også skal udbydes i Esbjerg.
Rådet for Teknologi og Innovation: Innovationsnetværk vil gøre dansk produktion smart
Publiceringsdato 10. december 2013 Nye danske produktionsarbejdspladser baseret på ny teknologi og mere smarte produktionsmetoder er en af de vigtigste ambitioner for en række innovationsnetværk, som netop har fået støtte af Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet.
EU-ministre har godkendt Horizon 2020-programmet
Publiceringsdato 03. december 2013 EU’s forsknings- og innovationsministre har endeligt godkendt forskningsprogrammet Horizon 2020. Ministrene er samtidig nået til politisk enighed om en række offentlig-private partnerskaber, herunder de biobaserede industrier.
Arkitektskolen får nye rammer i Aarhus
Publiceringsdato 18. november 2013 Arkitektskolen Aarhus skal samles i moderne og tidssvarende bygningsrammer i Aarhus midtby.
31 millioner kroner uddelt til nye forskningsprojekter i folkeskolen
Publiceringsdato 18. november 2013 En række nye forskningsprojekter skal med bevillinger fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning sætte fokus på blandt andet inklusion, fagdidaktik og digitalisering i folkeskolen.
Nyt forum for forskning i folkeskolen
Publiceringsdato 18. november 2013 Regeringen har nedsat Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, der skal være med til at styrke den samlede forskningsindsats på uddannelsesområdet. Blandt de første opgaver er at kortlægge forskning og udvikling i folkeskolen.
Virksomheder forventer mere forskning, udvikling og innovation i 2013
Publiceringsdato 14. november 2013 Danske virksomheder forventer, at deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark vil stige i 2013. Uddannelsesministeren glæder sig over, at erhvervslivet tænker langsigtet.
Nordjyske studerende debatterer uddannelseskvalitet med uddannelsesministeren
Publiceringsdato 08. november 2013 Nordjyske studerende og undervisere kan den 11. november som de første give uddannelsesminister Morten Østergaard input til, hvordan man kan hæve niveauet på de videregående uddannelser og sikre dimittender bedre muligheder for job, når han indleder sin debatturne om kvalitet i uddannelserne.
Censorer skal bidrage til kvalitetsløft af prøver og eksamener
Publiceringsdato 07. november 2013 Uddannelsesministeren vil stramme op på brugen af censorer på landets universiteter, så censorernes feedback aktivt bidrager til at forbedre kvaliteten af uddannelserne og sikrer de studerende en reel, ekstern censur.
Brede aftaler om millioner til forsknings- og innovationssatsninger
Publiceringsdato 31. oktober 2013 Der er indgået to brede aftaler om fordelingen af i alt 859 millioner kroner i 2014 til forskningsinitiativer og store satsninger i Danmarks nye store Innovationsfond.
Kvaliteten af de videregående uddannelser skal løftes
Publiceringsdato 30. oktober 2013 Nyt udvalg skal give anbefalinger til at forbedre de videregåendes uddannelsers kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet og skabe et solidt grundlag for at sikre den bedst uddannede generation nogensinde. Målet er, at Danmark ikke mister ét job, fordi vi ikke har de rette kvalifikationer.
Nyt udvalg skal forberede kvalitetsløft på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 30. oktober 2013 INVITATION TIL PRESSEN: Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmarks store investeringer i videregående uddannelser kan øge kvaliteten og studieintensiteten i uddannelserne og i højere grad medvirke til at sikre vækst og beskæftigelse.
Det Frie Forskningsråd: Ligestillingspolitik skal forbedre talentudnyttelsen i dansk forskning
Publiceringsdato 29. oktober 2013 Det Frie Forskningsråd vedtager en ligestillingspolitik, der skal bidrage til at sikre bedre udnyttelse af talentmassen i dansk forskning.
Nørrebro Bibliotek modtager Den Europæiske Sprogpris
Publiceringsdato 29. oktober 2013 Den Europæiske Sprogpris tildeles Nørrebro Bibliotek for flere års vedholdende arbejde og en mangfoldighed af tilbud for at engagere to- og flersprogede brugere i sproget og bøgernes verden.
Fælles spilleregler skal styrke forskeres troværdighed
Publiceringsdato 28. oktober 2013 Spørgsmålet om forskeres eventuelle fusk er ofte mere kompliceret, end det fremstilles i offentligheden. Nu skal nye, klarere spilleregler give forskere og forskningsinstitutioner en fælles opfattelse af god forskningsadfærd.
Millioner af muligheder i EU’s forskningsprogram Horizon 2020
Publiceringsdato 25. oktober 2013 INVITATION TIL PRESSEN: Uddannelsesministeriet samler den 29. oktober aktører fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til konferencen Nutidens udfordringer – fremtidens løsninger. Fokus er, hvordan Danmark får del i 525 milliarder kroner fra EU’s program Horizon 2020 til forskning og innovation.
859 millioner kroner til forskning skal skabe nye erkendelser og job
Publiceringsdato 22. oktober 2013 Regeringen har indledt finanslovsforhandlinger med Folketingets partier om fordelingen af 859 millioner kroner i 2014 fra forskningsreserven.
Danmark skal hente EU-midler til forskning for 1,5 milliarder
Publiceringsdato 22. oktober 2013 Regeringen sætter nu et mål om, at Danmark skal hjemtage 1,5 mia. kr. årligt fra EU’s program Horizon 2020. Den foreslår at afsætte 26 mio. kr. fra forskningsreserven for 2014 til initiativer, der kan hjælpe danske virksomheder og universiteter med at få del i de historisk store EU-programmer.