Gå til indhold

Nørrebro Bibliotek modtager Den Europæiske Sprogpris

29. oktober 2013
Den Europæiske Sprogpris tildeles Nørrebro Bibliotek for flere års vedholdende arbejde og en mangfoldighed af tilbud for at engagere to- og flersprogede brugere i sproget og bøgernes verden.

Nørrebro Bibliotek: Det flersprogede bibliotek modtager Den Europæiske Sprogpris for flere års vedholdende arbejde med at integrere og engagere deres to- og flersprogede brugere i bøgernes verden og at udvikle deres sproglige kompetencer.

Uddannelsesminister Morten Østergaard overrækker prisen på Nørrebro Bibliotek den 29. oktober kl. 16.30. Pressen er velkommen.

- Jeg glæder mig over at kunne overrække den Europæiske Sprogpris til Nørrebro Bibliotek. Gennem forskellige initiativer arbejder bibliotekets ansatte målrettet for at udbrede kendskabet til dansk og læsning i et særligt udfordret område. På forbilledlig vis har de gjort en bredspektret, vedholdende og veldokumenteret indsats for at engagere deres to- og flersprogede brugere i sproget og bøgernes verden. Bibliotekets indsats er særdeles vigtig i forhold til at integrere to- og flersprogede i det danske samfund og uddannelsessystem, og jeg håber, at deres arbejde kan inspirere andre, siger Morten Østergaard.

Nørrebro Bibliotek er den første kommunale institution, der modtager Den Europæiske Sprogpris, og biblioteket er det tredje mest besøgte i København. Med sin placering på Ydre Nørrebro har det en mangfoldighed af brugere. De ansattes arbejde foregår derfor også uden for biblioteket som opsøgende tilbud om blandt andet højtlæsning for småbørnsfamilier og læsegrupper for etniske minoritetskvinder i bydelens udsatte boligområder.

 - Jeg ser det som et stort klap på skulderen at modtage sprogprisen, for det er jo ikke for en enkeltstående indsats, men for et bevidst arbejde med sprog på mange forskellige platforme gennem de sidste 10 år. Det er i det lange, seje træk, resultaterne skabes, og det giver mening, fordi arbejdet hver eneste dag kommer vore borgere til gode, siger biblioteksfaglig leder, Annette Sølvmose.

I 2010 blev biblioteket lagt sammen med Nørrebrohallen og Osramhuset under navnet 2200Kultur. Derfor modtager chefen for 2200Kultur, Ayhan Can sprogprisen på bibliotekets vegne.

- Vi er heldige med at være fysisk placeret i en af landets mest mangfoldige bydele, hvor sprogets diversitet kommer til udtryk i alle former. Derfor er vores arbejde med sprog en naturlig prioritering for os. Vi har på mange områder været pionerer og proaktive i vores tilgang til arbejdet med sprog, og vi har bygget videre på eksisterende erfaringer og løbende videreudviklet nye tilgange og nye samarbejdsflader med lokale borgere og samarbejdspartnere. Prisen fortæller os, at vi er på rette spor, og at vi skal bygge videre på den succes, vi allerede har opnået, siger Ayhan Can.

Den Europæiske Sprogpris

 • Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til nyskabende projekter, som har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog.
 • Prisen gives som en opmuntring til projekter, der viser nye måder at lære sprog på, og som derved bidrager til kommunikation og kulturforståelse og bedre muligheder for uddannelse og arbejde.
 • Med sprogprisen følger der et rejsestipendium på 15.000 kroner.
 • I 2013 skulle projekter handle om enten IKT eller undervisning af flersprogede elever for at komme i betragtning.
 • Professor Jørn Lund har stået i spidsen for juryen.

 

Nørrebro Bibliotek modtager sprogprisen på baggrund af initiativer, som:

 • Projekt Bogstart, hvor medarbejdere fra Nørrebro Bibliotek besøger alle småbørnsfamilier i udsatte boligområder tre gange i løbet af børnenes første leveår med en bogpakke og vejledning til forældrene om, hvordan man støtter sit barn i at udvikle et godt sprog.
 • Læsegrupper for etniske minoritetskvinder fire dage om ugen i forskellige boligområder gennem metoden Guidet Fælles Læsning, som introducerer skønlitteratur for grupper af kvinder, der normalt ikke er boglæsere.
 • Samarbejde med lokale skoler, hvor klasser inviteres til at flytte undervisningen til biblioteket.
 • Projektet Læs Dansk, der samarbejder med den lokale sprogskole om at gøre biblioteket til et naturligt læringssted for etniske minoriteter.
 • Andre initiativer som Snakkeklub, Engelsk ’Talk Club’, arabisk undervisning, hjælp til at oversætte breve og udfylde blanketter og lektiehjælp fra over 80 frivillige.
 • Læseglæden er gennemgående et fokus for initiativerne.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Chef for 2200Kultur, Ayhan Can, tlf. 2046 0121, e-mail: Ayhan.Can@kff.kk.dk

 

Handlinger tilknyttet webside