Pressemeddelelser 2018

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2018
Viser 1-30 af 70 resultater
73 millioner til højteknologisk infrastruktur til forskning
Publiceringsdato 08. november 2018 Et nyt testcenter for elektronik, højteknologiske mikroskoper til forskning i molekylær cellebiologi og en opgradering af den danske del af verdens største forskningsinfrastruktur, CERN. Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til tre nye forskningsinfrastrukturer.
1,4 milliarder til forskning i 2019 i bred politisk aftale
Publiceringsdato 02. november 2018 Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2019. Danmark rykker fremad med investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder, miljø- og klimaforskning og et markant løft af den excellente forskning.
29 millioner til ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen
Publiceringsdato 31. oktober 2018 Mere viden om virtuel undervisning, og hvordan vi får flere piger til at interessere sig for STEM. Det er blandt projekterne, som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning netop har uddelt 29 millioner kroner til. Vigtigt med ny viden, der kan styrke folkeskolen og læreruddannelsen, siger ministeren.
Regeringen kortlægger nu studerendes læring
Publiceringsdato 24. oktober 2018 Fra i dag og en måned frem skal mere end 100.000 studerende evaluere, hvordan de oplever deres uddannelse og deres egen indsats på studiet. Det sker i en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Vi skal bruge svarene til at gøre uddannelserne og studiemiljøet endnu bedre, siger Tommy Ahlers.
Forhandlingerne om forskningsreserven for 2019 er indledt
Publiceringsdato 12. oktober 2018 Regeringen har i dag præsenteret forslag for fordelingen af forskningsreserven for folketingets partier. Vi skal både have forskning, der gør konkret gavn for samfundet og samtidig investeringer i grundforskningen, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Tommy Ahlers: Danmark skal satse på kunstig intelligens
Publiceringsdato 11. oktober 2018 Regeringen vil prioritere 300 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens og andre digitale teknologier. Vi skal forme nye teknologier efter vores etik og værdier, så de understøtter et åbent og demokratisk samfund, siger ministeren.
Iværksætterne kigger mod rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Der er i dag omkring 200 virksomheder inden for rumindustrien, og de har store vækstambitioner for de kommende år. Det viser ny rapport op til Uddannelses- og Forskningsministeriets første rumkonference, hvor der også er fokus på mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Ny opgørelse: Dansk forskning har stort gennemslag og relevans
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Dansk forskning har højt fagligt niveau og stor relevans for erhvervslivet, viser nye tal. Blandt OECD-landene står Danmark for noget af den mest citerede forskning, og er derudover dét land, hvor den største andel af videnskabelige publikationer er publiceret i samarbejde med erhvervslivet.
Ny vicedirektør til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 25. september 2018 Den 1. november tiltræder Stine Jørgensen som vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hun kommer fra en stilling som prodekan på Københavns Universitet.
Nyt udspil: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 17. september 2018 Regeringen vil give studerende flere muligheder, en bedre vej ind på universiteterne, tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og løfte ambitionerne for undervisningen på universiteterne. Vi stepper op på ambitionerne og giver den enkelte bedre mulighed for at præge sin uddannelse, siger Tommy Ahlers
Invitation til pressemøde: Tommy Ahlers præsenterer udspillet: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 13. september 2018 Flere muligheder til studerende, bedre studiestart, tættere tilknytning til virksomhederne og højere ambitioner for undervisningen på universiteterne er alle en del af regeringens udspil til fremtidens universitetsuddannelser.
Veluddannede danske unge kommer ikke lige så hurtigt i job som andre unge i Norden
Publiceringsdato 11. september 2018 Danmark ryger længere ned på listen over lande i OECD, der er gode til at få veluddannede unge i job. Fra 2016-2017 er vi gået fra en 20.-plads til en 23. plads. Vi skal styrke uddannelserne og give studerende bedre mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Tommy Ahlers.
Nu kan studenter blive studieklar på teknisk værksted
Publiceringsdato 11. september 2018 Nu tilbydes et ”praktikum” på tre tekniske erhvervsakademiuddannelser, hvor studerende med gymnasial baggrund kan komme på værksted inden studiestart. Baggrunden er, at studerende med en gymnasial baggrund ofte ikke har samme viden om tekniske forhold som studerende med en erhvervsfaglig baggrund.
FFL19: Besparelser stopper i 2022 og flere penge til forskning
Publiceringsdato 30. august 2018 Midlerne fra omprioriteringsbidraget går fra 2022 tilbage til de videregående uddannelser. Samtidig øger regeringen det offentlige forskningsbudget med 160 millioner kroner i finanslovsforslaget for 2019.
Finanslov 2019: Regeringen vil hæve SU-fribeløbet
Publiceringsdato 29. august 2018 Regeringen vil hæve studerendes fribeløb med 1.000 kr. om måneden. Samtidig vil Tommy Ahlers nedsætte et ekspertudvalg, der skal belyse, hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig. Vi skal have mere viden om, hvad SU’en betyder for, om unge tager en uddannelse, siger ministeren.
Danmark og Frankrig styrker samarbejdet om forskning og uddannelse
Publiceringsdato 29. august 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og Frankrigs europaminister underskriver i dag en erklæring mellem Danmark og Frankrig. Formålet med erklæringen er at fremme banebrydende forskning, innovation og uddannelse ved blandt andet at øge mobiliteten for studerende, undervisere og forskere.
Universiteterne har fået has på de lange studietider
Publiceringsdato 26. august 2018 Universitetsstuderende er blevet bedre til at sætte punktum. På seks år er den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid på universiteterne forkortet med 6,5 måneder. Tommy Ahlers er tilfreds med udviklingen og vil fokusere på at gøre uddannelserne mere fleksible for de studerende.
Flere internationale studerende skal blive og arbejde i Danmark efter studierne
Publiceringsdato 23. august 2018 Det er en god forretning for Danmark, når internationale studerende bliver og arbejder efter studierne. Men en analyse viser, at fire ud af ti forlader landet med det samme, når eksamensbeviset fra en dansk uddannelsesinstitution er i hus.
Call for Action: Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 16. august 2018 Uddannelses- og forskningsministeren indleder i dag et arbejde, der skal give de videregående uddannelser en teknologisk upgrade. Ambitionen er, at alle studerende får en grundlæggende forståelse for digitale teknologier. Og så skal digitale teknologier bruges til at gøre undervisningen endnu bedre.
Studieoptag: Tusindvis af drømme i opfyldelse
Publiceringsdato 27. juli 2018 64.943 unge får i morgen tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Tillykke - nu skal drømmen udleves, lyder beskeden fra Tommy Ahlers. Han opfordrer de unge til at følge deres nysgerrighed, pakke perfekthedskulturen væk, og udforske de mange muligheder, som en uddannelse giver.
34,5 millioner kr. til nyt højteknologisk forskningsmiljø i Aarhus
Publiceringsdato 06. juli 2018 Danske forskere kan være med til at løse nogle af de store udfordringer inden for klima og fødevarer med regeringens tilskud til nyt ESS-fyrtårnsmiljø ved Aarhus Universitet. Godt eksempel på at grundforskning er forudsætning for at løse store samfundsudfordringer, siger Tommy Ahlers.
Knap halvfems tusinde har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2018 89.700 unge har søgt ind på en videregående uddannelse ved ansøgningsfristen. Flere unge vil være ingeniører og 17.752 ansøgere har søgt ind på STEM-uddannelser.
Ny strategi for fri adgang til forskningsresultater
Publiceringsdato 05. juli 2018 Den Nationale Strategi for Open Access er justeret. Målet er, at der i 2025 skal være fri adgang til alle danske, videnskabelige artikler. Vigtigt redskab for at få forskningen ud til befolkningen, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Ny analyse: Brexit kan få alvorlige konsekvenser for dansk forskning og uddannelse
Publiceringsdato 29. juni 2018 En ny analyse ser nærmere på de mulige konsekvenser, som Brexit kan få for dansk forskning og uddannelse. Analysen vurderer eksempelvis, at Brexit kan føre til et intellektuelt tab for de danske forskningsmiljøer og få konsekvenser for danske studerendes mobilitet.
Solidt dannelsesfundament skal forberede studerende til fremtidens udfordringer
Publiceringsdato 27. juni 2018 Der skal være et nyt filosofikum på alle bacheloruddannelser på de danske universiteter, som udvikler den studerende som fagperson, menneske og borger. Det anbefaler den inspirationsgruppe, der skulle komme med input til, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på universiteterne.
65 millioner årligt til nye muligheder for efteruddannelse af faglærte og ufaglærte
Publiceringsdato 19. juni 2018 Som en del af trepartsaftalen giver regeringen med en ny omstillingsfond nu tusindvis af danskere mulighed for at tage gratis uddannelsesmoduler på akademi- eller diplomuddannelser. Vigtigt skridt mod mere fleksibelt uddannelsessystem og læring hele livet, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Første del af evaluering af karakterskalaen: Karaktererne er blevet højere
Publiceringsdato 13. juni 2018 Særligt på visse områder på de videregående uddannelser er andelen af 12-taller meget høj, men også i de gymnasiale uddannelser er karaktererne steget. Det viser første etape af evalueringen af 7-trins-skalaen.
Pædagoguddannelsen får et fagligt løft
Publiceringsdato 08. juni 2018 Mødepligt, mere fagligt krævende prøver og mere sammenhæng i uddannelsens første del er blandt de initiativer, som følgegruppen for pædagoguddannelsen foreslår skal løfte kvaliteten og studiekulturen på uddannelsen. Det er vigtigt, at de studerende får en fagligt stærk uddannelse, siger ministeren.
EU’s forskningsmilliarder skal gå til de bedste ideer
Publiceringsdato 07. juni 2018 Høj kvalitet skal belønnes, når EU uddeler midler til forskning og innovation, mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Det er meldingen, efter at EU-Kommissionen har offentliggjort sine forslag til EU’s næste programmer for forskning og innovation samt rum.
Ny vicedirektør til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 30. maj 2018 Den 1. august tiltræder Mikkel Leihardt stillingen som vicedirektør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Han kommer fra en stilling som kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement.