Gå til indhold

Pressemeddelelser 2018

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2018
Viser 1-30 af 82 resultater
Ny national millionsatsning på rum-iværksættere
Publiceringsdato 21. december 2018 Nyt center til knap 50 millioner forankret på DTU skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og ESA støtter centeret for rum-iværksættere.
Handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og højere fribeløb ved siden af SU’en
Publiceringsdato 20. december 2018 Fra 2019 kan alle, der er i gang med en uddannelse, tjene 1.000 kroner mere om måneden ved siden af SU’en, og elever på erhvervsuddannelser med fysisk eller psykisk handicap kan få handicaptillæg. Det har et bredt flertal i Folketinget netop besluttet.
Mindre bureaukratisk system skal understøtte høj kvalitet i uddannelserne
Publiceringsdato 19. december 2018 Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle og smidiggøre processen, og kvaliteten skal være i fokus, siger Tommy Ahlers.
Ny redegørelse stiller skarpt på forskning og uddannelse i Danmark
Publiceringsdato 19. december 2018 Der er store gevinster at høste af forskningen og den viden, der udspringer fra vores videregående uddannelsesinstitutioner. Det viser anden udgave af Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse, som bl.a. ser nærmere på dimensionering, frafald og udviklingen i privat forskning og udvikling.
Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse
Publiceringsdato 18. december 2018 Mulighederne er mange, og det kan være svært for unge at vælge uddannelse, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor styrke Studievalg Danmark, der hvert år vejleder 250.000 unge.
Internationale eksperter sætter dansk innovation under lup
Publiceringsdato 12. december 2018 Regeringens ambition er, at Danmark skal være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation og nye virksomheder. Et internationalt ekspertpanel skal nu gennemlyse det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres.
Universitetsstuderende får mere fleksibilitet og frihed
Publiceringsdato 06. december 2018 Ny aftale giver universitetsstuderende stor fleksibilitet og flere muligheder. Det bliver nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid, og universiteterne får mulighed for at udbyde nye 1-årige akademiske overbygningsuddannelser. Alle Folketingets partier står bag aftalen.
Nye uddannelser til fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 27. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop godkendt to nye STEM-uddannelser. Et område, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. I alt er otte nye uddannelser godkendt.
Nyt forum for forskningsfinansiering skal styrke samarbejdet mellem universiteter og fonde
Publiceringsdato 27. november 2018 I dag samles en række fonde, landets universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet til det første møde i Forum for Forskningsfinansiering, der skal styrke samarbejdet mellem aktørerne. Forummet skal blandt andet se på de indirekte omkostninger ved eksternt finansierede forskningsprojekter.
Professor Jens Kehlet Nørskov ny formand for Danmarks Grundforskningsfond
Publiceringsdato 16. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget professor og katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov, Danmarks Tekniske Universitet, til ny formand for Danmarks Grundforskningsfond per 1. januar 2019. Jens Kehlet Nørskov afløser professor Liselotte Højgaard.
Ambitiøs plan for dansk deltagelse i europæisk forskning
Publiceringsdato 14. november 2018 En ny og ambitiøs handlingsplan skal understøtte den fortsatte danske deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste forskningsprogram i EU.
David Dreyer Lassen ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond
Publiceringsdato 14. november 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har udpeget David Dreyer Lassen, professor i økonomi, til ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. januar 2019. David Dreyer Lassen afløser professor Peter Munk Christiansen.
73 millioner til højteknologisk infrastruktur til forskning
Publiceringsdato 08. november 2018 Et nyt testcenter for elektronik, højteknologiske mikroskoper til forskning i molekylær cellebiologi og en opgradering af den danske del af verdens største forskningsinfrastruktur, CERN. Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til tre nye forskningsinfrastrukturer.
1,4 milliarder til forskning i 2019 i bred politisk aftale
Publiceringsdato 02. november 2018 Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2019. Danmark rykker fremad med investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder, miljø- og klimaforskning og et markant løft af den excellente forskning.
29 millioner til ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen
Publiceringsdato 31. oktober 2018 Mere viden om virtuel undervisning, og hvordan vi får flere piger til at interessere sig for STEM. Det er blandt projekterne, som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning netop har uddelt 29 millioner kroner til. Vigtigt med ny viden, der kan styrke folkeskolen og læreruddannelsen, siger ministeren.
Regeringen kortlægger nu studerendes læring
Publiceringsdato 24. oktober 2018 Fra i dag og en måned frem skal mere end 100.000 studerende evaluere, hvordan de oplever deres uddannelse og deres egen indsats på studiet. Det sker i en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Vi skal bruge svarene til at gøre uddannelserne og studiemiljøet endnu bedre, siger Tommy Ahlers.
Forhandlingerne om forskningsreserven for 2019 er indledt
Publiceringsdato 12. oktober 2018 Regeringen har i dag præsenteret forslag for fordelingen af forskningsreserven for folketingets partier. Vi skal både have forskning, der gør konkret gavn for samfundet og samtidig investeringer i grundforskningen, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Tommy Ahlers: Danmark skal satse på kunstig intelligens
Publiceringsdato 11. oktober 2018 Regeringen vil prioritere 300 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens og andre digitale teknologier. Vi skal forme nye teknologier efter vores etik og værdier, så de understøtter et åbent og demokratisk samfund, siger ministeren.
Iværksætterne kigger mod rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Der er i dag omkring 200 virksomheder inden for rumindustrien, og de har store vækstambitioner for de kommende år. Det viser ny rapport op til Uddannelses- og Forskningsministeriets første rumkonference, hvor der også er fokus på mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Ny opgørelse: Dansk forskning har stort gennemslag og relevans
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Dansk forskning har højt fagligt niveau og stor relevans for erhvervslivet, viser nye tal. Blandt OECD-landene står Danmark for noget af den mest citerede forskning, og er derudover dét land, hvor den største andel af videnskabelige publikationer er publiceret i samarbejde med erhvervslivet.
Ny vicedirektør til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 25. september 2018 Den 1. november tiltræder Stine Jørgensen som vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hun kommer fra en stilling som prodekan på Københavns Universitet.
Nyt udspil: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 17. september 2018 Regeringen vil give studerende flere muligheder, en bedre vej ind på universiteterne, tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og løfte ambitionerne for undervisningen på universiteterne. Vi stepper op på ambitionerne og giver den enkelte bedre mulighed for at præge sin uddannelse, siger Tommy Ahlers
Invitation til pressemøde: Tommy Ahlers præsenterer udspillet: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 13. september 2018 Flere muligheder til studerende, bedre studiestart, tættere tilknytning til virksomhederne og højere ambitioner for undervisningen på universiteterne er alle en del af regeringens udspil til fremtidens universitetsuddannelser.
Veluddannede danske unge kommer ikke lige så hurtigt i job som andre unge i Norden
Publiceringsdato 11. september 2018 Danmark ryger længere ned på listen over lande i OECD, der er gode til at få veluddannede unge i job. Fra 2016-2017 er vi gået fra en 20.-plads til en 23. plads. Vi skal styrke uddannelserne og give studerende bedre mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Tommy Ahlers.
Nu kan studenter blive studieklar på teknisk værksted
Publiceringsdato 11. september 2018 Nu tilbydes et ”praktikum” på tre tekniske erhvervsakademiuddannelser, hvor studerende med gymnasial baggrund kan komme på værksted inden studiestart. Baggrunden er, at studerende med en gymnasial baggrund ofte ikke har samme viden om tekniske forhold som studerende med en erhvervsfaglig baggrund.
FFL19: Besparelser stopper i 2022 og flere penge til forskning
Publiceringsdato 30. august 2018 Midlerne fra omprioriteringsbidraget går fra 2022 tilbage til de videregående uddannelser. Samtidig øger regeringen det offentlige forskningsbudget med 160 millioner kroner i finanslovsforslaget for 2019.
Finanslov 2019: Regeringen vil hæve SU-fribeløbet
Publiceringsdato 29. august 2018 Regeringen vil hæve studerendes fribeløb med 1.000 kr. om måneden. Samtidig vil Tommy Ahlers nedsætte et ekspertudvalg, der skal belyse, hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig. Vi skal have mere viden om, hvad SU’en betyder for, om unge tager en uddannelse, siger ministeren.
Danmark og Frankrig styrker samarbejdet om forskning og uddannelse
Publiceringsdato 29. august 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og Frankrigs europaminister underskriver i dag en erklæring mellem Danmark og Frankrig. Formålet med erklæringen er at fremme banebrydende forskning, innovation og uddannelse ved blandt andet at øge mobiliteten for studerende, undervisere og forskere.
Universiteterne har fået has på de lange studietider
Publiceringsdato 26. august 2018 Universitetsstuderende er blevet bedre til at sætte punktum. På seks år er den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid på universiteterne forkortet med 6,5 måneder. Tommy Ahlers er tilfreds med udviklingen og vil fokusere på at gøre uddannelserne mere fleksible for de studerende.
Flere internationale studerende skal blive og arbejde i Danmark efter studierne
Publiceringsdato 23. august 2018 Det er en god forretning for Danmark, når internationale studerende bliver og arbejder efter studierne. Men en analyse viser, at fire ud af ti forlader landet med det samme, når eksamensbeviset fra en dansk uddannelsesinstitution er i hus.