Gå til indhold

Internationale eksperter sætter dansk innovation under lup

12. december 2018
Regeringens ambition er, at Danmark skal være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation og nye virksomheder. Et internationalt ekspertpanel skal nu gennemlyse det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres.

Ekspertpanelet skal se på det samlede videnbaserede innovationssystem i Danmark og på den fødekæde, der går fra forskning til innovation i både etablerede og nye virksomheder.

Målet er, at forskere, iværksættere og mere etablerede virksomheder får endnu bedre muligheder for at bruge og omsætte den viden, der bliver skabt på universiteter og øvrige videninstitutioner. Der udføres hvert år forskning for mere end 20 milliarder kroner på de offentlige institutioner.

- Dansk forskning har et meget højt internationalt niveau, som løfter innovationen i samfundet. Universiteterne har et tæt samarbejde med omverdenen, men der er potentiale for at løfte innovationen i Danmark endnu mere, hvis flere iværksættere udspringer fra forskningsmiljøerne, og vi bliver bedre til at samarbejde på tværs af sektorer. Det er sundt at få øjne på udefra, og derfor beder vi nu kompetente folk om at give os anbefalinger til, hvordan vi kan få endnu bedre innovation i Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Ekspertpanelet skal besøge Danmark to gange, og mødes med aktører i det danske forsknings- og innovationssystem. Panelet skal:

  • Belyse de bedste udenlandske eksempler på indsatser inden for videnbaseret innovation.
  • Vurdere hvordan der kan foretages tilpasninger af den danske indsats for videnbaseret innovation.
  • Fremsætte anbefalinger til, hvordan Danmarks samlede indsats for videnbaseret innovation kan forbedres.

Europa-Kommissionen har i samråd med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers udpeget panelet, der består af ni internationale eksperter.

Christian Ketels, cheføkonom i Boston Consulting Group, er udpeget som formand. Christian Ketels er ekspert inden for innovation og konkurrenceevne og leder Center for Makroøkonomi på BCG Henderson Institut. Christian Ketels har en baggrund som forsker ved Harvard Business School, hvor han i 17 år har ledet Michael Porters forskningsteam for Strategi og Konkurrenceevne. Han har rådgivet en bred gruppe af internationale organisationer og regeringer herunder Verdensbanken, IMF, Europa-Kommissionen, Nordisk Ministerråd og Den Nordiske Investeringsbank. Christian Ketels har en ph.d. i økonomi fra London School of Economics.

Derudover er eksempelvis Tony Raven, CEO for Cambridge Enterprise, udpeget som medlem af panelet. Cambridge Enterprise hjælper forskere og studerende ved University of Cambridge med at kommercialisere deres ekspertise, innovationer og ideer til gavn for samfund globalt set. Tony Raven har en ph.d.-grad i fysik og er stifter af flere markedsførende virksomheder inden for medicinsk laserteknologi.

Ekspertpanelet bliver sekretariatsbetjent af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Europa-Kommissionens Horizon 2020 Policy Support Facility.

En dansk følgegruppe bliver nedsat for at bidrage til det internationale ekspertpanels arbejde og indgår i løbende sparring med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det internationale ekspertpanel afgiver sine foreløbige anbefalinger i foråret 2019 og afrapporterer endeligt til uddannelses- og forskningsministeren i efteråret 2019.

Udover ekspertpanelet, er Innovationsfonden ved at blive evalueret, og der er et eftersyn af universiteternes indsats for teknologioverførsel i gang. Relevante konklusioner herfra vil blive inddraget i ekspertpanelets arbejde.


Kontakt:

Ift. uddannelses- og forskningsministeren: Via ministeriets pressetelefon: 7231 8181
Ift. ekspertpanelet: Vicedirektør Mikkel Leihardt, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, mle@ufm.dk, tlf. 7231 8015.