Gå til indhold

Ekspertpanel for videnbaseret innovation i verdensklasse

Internationalt ekspertpanel har undersøgt mulighederne for at forbedre omsættelsen af ny viden til innovation i Danmark

Et internationalt ekspertpanel har lavet et eftersyn af det danske videnbaserede innovationssystem og er kommet med anbefalinger til, hvordan Danmarks indsats for videnbaseret innovation kan blive i verdensklasse og understøtte, at aktørerne arbejder effektivt og i tæt sammenhæng mod fælles overordnede mål.

Panelet har overdraget sin rapport og anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren den 18. november 2019.

Baggrund

Danmark er i dag et af de stærkeste forskningslande i verden. Dette skyldes ikke mindst Danmarks høje investeringer i forskning og en vedvarende indsats for at skabe gode rammer for videnproduktion.

Videnproduktion må dog ikke stå alene. Danmark skal samtidig være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation. Når ny viden omsættes til innovation i nye og etablerede virksomheder og i offentlige organisationer skabes mest mulig værdi for samfundet.

Danmark skal have nogle af verdens bedste rammer for, at forskere, iværksættere og etablerede virksomheder kan anvende og omsætte den viden, der skabes på universiteterne og de øvrige vidensinstitutioner. 

Det internationale ekspertpanel har derfor haft til opgave at:

  • Belyse de bedste udenlandske eksempler på indsatser inden for videnbaseret innovation
  • Vurdere med udgangspunkt i de internationale eksempler, hvordan der kan foretages tilpasninger af den danske indsats for videnbaseret innovation
  • Fremsætte konkrete anbefalinger til, hvordan Danmarks samlede indsats for videnbaseret innovation kan forbedres.

Panelet har således set på det samlede videnbaserede innovationssystem i Danmark og på  fødekæden fra forskning til innovation i etablerede og nye virksomheder. Panelets anbefalinger adresserer på denne baggrund, hvordan den offentlige indsats kan styrkes, herunder bl.a. indsatsen for at skabe:

  • Videnbaseret teknologisk service til virksomheder
  • Samarbejde, netværk og matchmaking 
  • Videnbaseret iværksætteri.

Mere information

Samarbejde med Europa-Kommissionens Horizon 2020 Policy Support Facility

Uddannelses- og forskningsministeren har anmodet Europa-Kommissionens kommissær for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, om bistand til arbejdet af Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF)

UFM's forarbejde til ekspertpanelet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en baggrundsrapport og en selvevaluering som led i ministeriets forarbejde til det internationale ekspertpanel.

Baggrundsrapporten præsenterer centrale indikatorer for det danske videnbaserede innovationssystem og beskriver udviklingen i dansk innovationspolitik gennem de seneste årtier.

IRIS Group har på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet et litteraturreview som led i ministeriets forarbejde til det internationale ekspertpanel.

Litteraturreviewet beskriver nuværende viden om og vurderinger af det danske vidensbaserede innovationssystem. Målet med litteraturreviewet er at tilvejebringe en bred indsigt i resultater på tværs af eksisterende litteratur om det danske videnbaserede innovationssystem som helhed.

Medlemmer af ekspertpanelet

Kontakt

Mikkel Leihardt
Direktør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk
Tine Brüchmann Fønss
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 78 28
Email: tifo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024