Gå til indhold

Internationale eksperter efterlyser klar retning for dansk forskning og innovation

18. november 2019
Internationale eksperter har haft det danske innovationssystem under lup og konstaterer, at Danmark har et fantastisk udgangspunkt, men mangler strategisk retning. Uddannelses- og forskningsministeren er enig og vil sætte en ny, ambitiøs grøn kurs for dansk forskning og innovation.

Danmark har overordnet et velfungerende innovationssystem, men potentiale for meget mere, når det kommer til at omsætte styrker til konkrete resultater. 

Flere indikatorer antyder eksempelvis, at Danmarks høje forsknings- og udviklingsinvesteringer ikke bliver omsat til kommercielle resultater, og at Danmark har en relativt mindre andel af salg af innovative produkter. Derudover har Danmark ikke nævneværdigt forbedret sin innovationsevne i de senere år, mens sammenlignelige lande er gået frem.

Danmark bør sætte en klar strategisk retning, der kan løfte innovationen til et nyt niveau og fastholde Danmark som et attraktivt land at placere forskning og udviklingsaktiviteter i, lyder den klare anbefaling fra det internationale ekspertpanel.

- Panelets anbefaling flugter godt med regeringens ambitioner. Vores holdning er, at et af de primære mål for dansk forskning og innovation bliver at bidrage til den grønne omstilling. Forskning og innovation er helt afgørende for, at vi kan finde løsninger på de udfordringer, vores samfund står over for. Vi har netop med et samlet folketing aftalt, at vi næste år øremærker 1,5 milliarder kroner til grøn forskning og udvikling. Det er første, vigtige skridt. Nu sætter jeg mig i spidsen for det videre arbejde med at se på, hvordan forsknings- og innovationssystemet indrettes, så det bedst muligt kan bidrage til den grønne omstilling, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

De internationale eksperter har gennem det seneste år set på, hvordan forskere, iværksættere og etablerede virksomheder i endnu højere grad kan bruge og omsætte den viden, der bliver skabt på uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

På den baggrund kommer eksperterne med ti hovedanbefalinger til, hvordan Danmark kan forbedre det videnbaserede innovationssystem.

- Rapporten viser, at vi har et potentiale for innovation, som vi i dag ikke får udnyttet til fulde. Vi kan gøre det bedre. I Danmark bruger vi hvert år mere end 20 milliarder kroner på offentligt finansieret forskning. Og den store viden, der bliver skabt, skal i højere grad omsættes til produkter og ud og leve i virkeligheden. Derfor skal vi se på, hvordan vores institutioner kan få nogle bedre rammer for deres innovationsaktiviteter og teknologioverførsler, så det kommer resten af samfundet til gavn, og så Danmark fastholder sin position som et globalt førende innovationsland, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Det internationale ekspertpanel har forud for afrapporteringen besøgt Danmark to gange, hvor medlemmerne har mødt aktører i det danske forsknings- og innovationssystem. EU-Kommissionens Policy Support Facility under Horizon 2020 og Uddannelses- og Forskningsministeriet har med bidrag fra andre ministerier sekretariatsbetjent panelet.

Fakta

Panelet har:

  • Vurderet hvor og hvordan der kan foretages tilpasninger af den danske indsats for videnbaseret innovation.
  • Belyst nogle af de bedste udenlandske eksempler på indsatser inden for videnbaseret innovation, som Danmark kan blive inspireret af.
  • Fremsat anbefalinger til, hvordan Danmarks samlede indsats for videnbaseret innovation kan forbedres.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Ift. uddannelses- og forskningsministeren: Via ministeriets pressetelefon: 7231 8181
Ift. ekspertpanelet: Vicedirektør Mikkel Leihardt, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, mle@ufm.dk, tlf. 7231 8015.

 

 

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside