Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører.

Konference om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Torsdag den 10. december 2015 var Uddannelses- og Forskningsministeriet vært ved en konference om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

I forbindelse med sammenlægningerne i 2007 mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter fik universiteterne tilført en ny opgave: Den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører. Ydelserne spænder fra forskning inden for et bestemt område til konkrete beredskabs- og rådgivningsopgaver.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening kan bl.a. være:

 • Forskning inden for et bestemt område. Det kan være forskning i arbejdsmarkedsforhold eller forskning i vandkvaliteten i danske åer.
 • Beredskab inden for et bestemt område. Det kan være faciliteter og aktiviteter i forhold til epidemier af dyresygdomme eller iltsvind i danske have.
 • Rådgivning inden for et bestemt område. Det kan være miljømæssige og erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et lovforslag om landbrugets gødningsanvendelse eller transportafviklings-konsekvenser ved et lovforslag om en ny motorvej.

Aftaler

Tilsyn

 • Læs Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn med den forskningsbaserede myndighedsbetjening - udgivet marts 2015:
 • Fusioner og fremtid

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastlægges i 4-årige løbende aftaler, der indgås mellem det enkelte universitet og det pågældende fagministerium. Aftalerne fastlægger bl.a. aktiviteter og betaling. Der findes p.t. følgende aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening:

 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Aarhus Universitet om miljøundersøgelser (§ 24.91.01)
 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Danmarks Tekniske Universitet om toksikologiske forhold (§ 24.55.10)
 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Københavns Universitet om skovovervågningsopgaver (§ 24.71.03 og 19.22.01)
 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Aarhus Universitet om jordbrugsforhold (§ 24.33.03)
 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold (§ 24.33.03)
 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Danmarks Tekniske Universitet om fødevare- og veterinærforhold (§ 24.33.03)
 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Københavns Universitet om fødevareøkonomi (§ 19.22.01)
 • Transport- og Bygningsministeriets aftale med Danmarks Tekniske Universitet om transportforhold (§ 28.11.12)
 • Transport- og Bygningsministeriets aftale med Aalborg Universitet om byggeforhold (§ 28.57.01)
 • Sundheds- og Ældreministeriets aftale med Syddansk Universitet om folkesundhedsforhold (§ 16.33.01)

Universiteterne skal offentliggøre aftalerne om myndighedsbetjening på deres hjemmeside. Er man interesseret i aftalernes indhold, kan man derfor gå ind på de universiteters hjemmesider, som varetager myndighedsbetjening. Det drejer sig p.t. om Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med fagministerier og universiteter udarbejdet retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening

Senest opdateret 06. januar 2017