Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører.
Kontakt
Michael Mejlgaard Udby
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 92
Email: mimu@ufm.dk

I forbindelse med sammenlægningerne i 2007 mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter fik universiteterne tilført en ny opgave: Den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører. Ydelserne spænder fra forskning inden for et bestemt område til konkrete beredskabs- og rådgivningsopgaver.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening kan bl.a. være:

 • Forskning inden for et bestemt område. Det kan være forskning i arbejdsmarkedsforhold eller forskning i vandkvaliteten i danske åer.
 • Beredskab inden for et bestemt område. Det kan være faciliteter og aktiviteter i forhold til epidemier af dyresygdomme eller iltsvind i danske have.
 • Rådgivning inden for et bestemt område. Det kan være miljømæssige og erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et lovforslag om landbrugets gødningsanvendelse eller transportafviklings-konsekvenser ved et lovforslag om en ny motorvej.

Aftaler

Tilsyn

 • Læs Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn med den forskningsbaserede myndighedsbetjening - udgivet marts 2015:
 • Fusioner og fremtid

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastlægges i 4-årige løbende aftaler, der indgås mellem det enkelte universitet og det pågældende fagministerium. Aftalerne fastlægger bl.a. aktiviteter og betaling. Der findes p.t. følgende aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening:

Danmarks Tekniske Universitet

 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets aftale om geodæsi
 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale om veterinærforhold, fødevarer og kemi og miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet
 • Transport- og Bygningsministeriets aftale om transportforhold
 • Udenrigsministeriets aftale om fiskeriforhold og akvakultur

København Universitet

 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale om ressource og samfundsøkonomi og skov- og landskabsområdet

Syddansk Universitet

 • Sundheds- og Ældreministeriets aftale om folkesundhedsforhold

Aalborg Universitet

 • Transport- og Bygningsministeriets aftale om byggede miljø

Aarhus Universitet

 • Miljø- og Fødevareministeriets aftale om natur og vand, arktisforhold, luft, emissioner og risikovurdering, fødevarekvalitet og forbrugeradfærd, planteproduktion og husdyrproduktion

Universiteterne skal offentliggøre aftalerne om myndighedsbetjening på deres hjemmeside. Er man interesseret i aftalernes indhold, kan man derfor gå ind på de universiteters hjemmesider, som varetager myndighedsbetjening. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med fagministerier og universiteter udarbejdet retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening

Senest opdateret 21. december 2018