Gå til indhold

Retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Retningslinjerne fungerer som grundlag for arbejdet med forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem parterne. Et sæt retningslinjer blev udarbejdet i 2007 og 2008, og bestod af notat om aftaler mellem universiteter og ministerier om myndighedsbetjening og tre bilagsnotater om henholdsvis konkurrenceudsættelse, immaterielle rettigheder og publicering. I 2010 blev notat om aftaler mellem universiteter og ministerier om myndighedsbetjening desuden opdateret og præciseret.   

I 2023 blev retningslinjerne opdateret. Fokus for opdateringen har bl.a. været en forenkling af retningslinjerne samt tilpasninger ift. Uddannelses- og Forskningsministeriets rolle, konsekvensanalyse ved konkurrenceudsættelse mv.

Tilgå de nye retningslinjer med bilag her:

Tilgå de tidligere retningslinjer og bilag nedenfor:

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk
Kathrine Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 96
Email: kln@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024