Retningslinier for forskningsbaseret myndighedsbetjening

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med fagministerier og universiteter udarbejdet retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Retningslinjerne fungerer som grundlag for arbejdet med forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem parterne. Et sæt retningslinjer blev udarbejdet i 2007 og 2008, og bestod af notat om aftaler mellem universiteter og ministerier om myndighedsbetjening og tre bilagsnotater om henholdsvis konkurrenceudsættelse, immaterielle rettigheder og publicering.

I 2010 blev notatet om aftaler om udarbejdelse af aftaler opdateret og præciseret. Notatet blev drøftet og tiltrådt af fagministerier og universiteter. Bilagsnotaterne er foreløbigt uændrede.

Senest opdateret 06. januar 2017