Gå til indhold

Institutioner i udlandet m.v.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder støtte til en række selvejende institutioner i udlandet med henblik på internationalisering af uddannelse og forskning.

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze uddanner ph.d.’er og driver forskning inden for en række samfundsvidenskabelige fag. Danmark har afsat fire stipendier årligt til formålet og yder på linje med en lang række europæiske lande tilskud til Instituttets drift.

  Det Danske Studenterhus i Paris

  Det danske Studenterhus er en selvstændig del af Den internationale Studenterby i Paris (Cité Internationale Universitaire de Paris), hvis overordnede formål er at fremme samkvem og forståelse mellem unge fra alle verdens lande bl.a. ved at yde studerende de bedst mulige boligforhold.

  Det Danske Institut i Athen

  Inden for instituttets rammer varetages forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter.

  Det Danske Institut i Damaskus

  Inden for instituttets rammer varetages forsknings- og undervisningsopgaver inden for Mellemøstens arkæologi, dens historie, islamisk kultur, arabisk sprog og litteratur samt opgaver af kulturformidlende karakter.

  Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI)

  Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, som ligger i Flensborg, har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer vedrørende nationale mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. Danmark yder sammen med den tyske forbundsregering og den slesvig-holstenske delstat tilskud til centerets drift.

  Danish Institute for Study Abroad (DIS)

  DIS underviser årligt 800-1.000 overvejende amerikanske studerende. De studerende læser et semester eller et fuldt akademisk år hos DIS. De studerende er i deres 3. eller 4. studieår.

  Fulbright Kommissionen 

  Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

  Kontakt

  Pernille Ulrich
  Kontorchef
  Tlf.: +45 72 31 91 40
  Email: peu@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024