Gå til indhold

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI) uddanner ph.d.’er og driver forskning inden for en række samfundsvidenskabelige fag. Danmark opretter årligt fire ph.d.-stipendier til formålet og yder på linje med en lang række europæiske lande tilskud til instituttets drift.

Ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze
Ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

EUI er et internationalt forskeruniversitet beliggende i Firenze, Italien, der tilbyder ph.d.-programmer inden for økonomi, jura, historie, sociologi og statskundskab. Der tilbydes studier for forskerstuderende (Research Students) inden for disse områder i form af 4-årige studieforløb, som fører til en ph.d.-grad.

Danske ph.d.-stillinger ved EUI

Fra dansk side oprettes årligt 4 stillinger til gennemførelse af ph.d.-studiet ved EUI. Disse stillinger aflønnes i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Løn - og ansættelsesforhold er reguleret i henhold til overenskomst for akademikere i staten, jf. bilag 5, 5a og 5b.

Opslag 2024


Ansøgningsrunden for optag til ph.d.-programmet med start 1. september 2024 har frist 31. januar 2024. 

Baggrund og forskningsområder

EUI blev oprettet i 1972 ved en konvention mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt af en del af de senere tilkomne medlemmer af EU, således at der i dag er 23 medlemslande. De første studerende startede på EUI i 1976.

EUI er en postgraduat uddannelsesinstitution, dvs. en forskeruddannelsesinstitution, hvor studierne forudsætter en bestået kandidatgrad. Forskeruddannelsen og EUI’s forskningsprogram omfatter fagområderne økonomi, jura, statskundskab og sociologi, herunder sammenlignende europæisk og interdisciplinær forskning, samt historie. Der er fire ph.d.-institutter på EUI:

  • Department of Economics
  • Department of History and Civilisation
  • Department of Law
  • Department of Political and Social Sciences

Foruden de fire ph.d.-institutter tilbyder EUI mulighed for at lave postdoc ved Max Weber Programme for Postdoctoral Studies, lave research projekter ved Robert Schuman Centre eller følge videreuddannende kurser ved School of Transnational Governance. Desuden tilbydes der i den juridiske samt i den økonomiske afdeling et 1-årigt studieforløb, som fører til en mastergrad.

Læs mere

EUI logo

Kontakt

Nagina Gholam
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 33
Email: nagh@ufm.dk
Silje Amalie Eikeland Rose
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 91 04
Email: siro@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2024