Gå til indhold

Lektoratsordningen - dansk sprog og kultur i udlandet

Lektoratsordningen har til formål at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og samfundsforhold i udlandet.

Lektoratsordningen

Lektoratsordningen under Uddannelses- og Forskningsministeriet blev etableret i 1937 og har til formål at udbrede kendskabet til dansk i udlandet gennem støtte til udenlandske universiteter. Der undervises og forskes i dansk sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold på omkring 67 universiteter verden over, hvor over 2.000 udenlandske studerende læser dansk som hoved- eller bifag. Flere endnu tager kortere kurser i dansk sprog.

Undervisningen i dansk i udlandet varetages af over 80 lokalt ansatte forskere og undervisere samt 20 sendelektorer. Sendelektorater i dansk etableres i et partnerskab mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og interesserede universiteter i udlandet.

Sendelektorer anbefales til deres stillinger af Lektoratsudvalget, som er nedsat under Uddannelses- og Forskningsministeriet til at rådgive ministeren om ordningen. Lektoratsudvalget består af eksperter i dansk og i de regioner, Lektoratsordningen omfatter.   

Bliv værtsinstitution for et sendelektorat i dansk

Universiteter i udlandet kan ansøge om at få oprettet et sendelektorat i dansk sprog og litteratur. Dansk skal udbydes som del af en bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse i dansk eller et lignende fagområde (fx nordiske eller nordeuropæiske studier mv.)

Ansøgere skal kunne medfinansiere stillingen for at komme i betragtning.

Bliv sendelektor i dansk i udlandet

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen opslår jævnligt ledige stillinger som sendelektor i dansk sprog, litteratur og kultur. 

Øvrige tilskudsmuligheder via Lektoratsordningen

Sendelektorer og øvrige danskundervisere i udlandet kan søge om tilskud til aktiviteter, som understøtter danskundervisning på deres universitet i udlandet. 

Kontakt

Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024