Gå til indhold

Lektoratsordningen - dansk sprog og kultur i udlandet

Lektoratsordningen har til formål at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og samfundsforhold i udlandet.
Kontakt
Anne Marie Logue
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: amlo@ufm.dk
Anneline Balle
Chefsekretær
Tlf.: +4572318344
Email: abal@ufm.dk

Mand der sidder med en tablet

Lektoratsordningen under Uddannelses- og Forskningsministeriet har til formål at udbrede kendskabet til dansk i udlandet gennem støtte til udenlandske universiteter. Der undervises og forskes i dansk sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold på flere end 65 universiteter verden over, hvor over 2.000 udenlandske studerende læser dansk som hoved- eller bifag. Flere endnu tager kortere kurser i dansk sprog.

 
Undervisningen i dansk i udlandet varetages af over 80 lokalt ansatte forskere og undervisere. Derudover er der ved 27 udenlandske universiteter ansat sendelektorer i dansk, som er blevet anbefalet til deres stillinger af Lektoratsudvalget, som er nedsat under Uddannelses- og Forskningsministeriet til at rådgive ministeren om ordningen. Lektoratsudvalget består af eksperter i dansk og i de regioner, lektoratsordningen omfatter.   

 

Senest opdateret 01. december 2020