Søg om tilskud til undervisning i dansk

Sendelektorer og øvrige lektorer, som er ansat ved udenlandske universiteter, hvor der undervises i dansk, kan søge om tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelse til aktiviteter, der understøtter danskundervisningen
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 21
E-mail: amlo@ufm.dk
Chefsekretær
Telefon: +45 72 31 78 21
E-mail: mipa@ufm.dk

Ny uddannelsesdatabase

 
Hvad kan du søge tilskud til?

Tilskudspuljer Ansøgningsfrist
Undervisningsmaterialer (bøger, film, mv.) 15. januar kl. 12.00 CET
1. juni kl. 12.00 CET
Forfatterbesøg Løbende
Besøg af eksterne undervisere Løbende
Ekskursioner og studieture 15. januar kl. 12.00 CET
1. juni kl. 12.00 CET
Deltagelse i konferencer og kurser 15. januar kl. 12.00 CET 
1. juni kl. 12.00 CET
Afholdelse af konferencer og seminarer 1. juni kl. 12.00 CET
1. december kl. 12.00 CET
Løbende

 Sådan søger du

Læs mere om tilskudspuljer, ansøgningsbetingelser og frister her:

Skriv og indsend din ansøgning via ansøgningsportalen e-grant. Først skal du oprette dig som bruger og vælge tilskudspulje.

 Når du skal afrapportere

Du skal afrapportere via e-grant. Din afrapportering skal vedlægges blanketter (i pdf) for refusion af udgifter afholdt i forbindelse med din ansøgning.

Hjælp til e-grant

Support til e-grant: support.e-grant@ufm.dk eller (+45) 3392 9190 på hverdage mellem 9-12.
Her kan du finde generelle spørgsmål og svar vedrørende e-grant

Senest opdateret 20. december 2017