Blanketter til afrapportering

Afrapporteringer for tilskud via Lektoratsordningen skal indsendes i portalen e-grant. Afrapporteringerne skal vedlægges de relevante blanketter for refusion af udgifter afholdt i forbindelse med ansøgningen.

Vælg den relevante blanket:

Afrapporteringen for samtlige tilskudspuljer skal vedlægges:

Afrapporteringen for indkøbte undervisningsmaterialer skal vedlægges:

Afrapporteringen for besøg af forfattere, eksterne undervisere og afholdelse af konferencer og seminarer skal vedlægges:

Derudover skal afrapporteringen evt. vedlægges endeligt program for aktiviteten, deltagerliste og andre relevante bilag (PR-materiale mm.).

Bilagene skal konverteres til pdf-format, før de kan vedlægges afrapporteringen.

Senest opdateret 03. oktober 2018