Gå til indhold

Information om danske videregående uddannelser

Internationalisering i uddannelse.

Code of Conduct

Code of Conduct er institutionernes retningslinjer for udbud af uddannelse til internationale studerende og indeholder lettilgængelig information om rettigheder, muligheder og lovgivning på de videregående uddannelser.

European Association of International Education (EAIE)

EAIE-konferencen er en årligt tilbagevendende konference for professionelle aktører inden for internationalisering af uddannelse. 

Hjemmesiden studyindenmark.dk

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside for internationale studerende med information og vejledning om dansk uddannelse, studieliv og danske institutioner.

Udbud af danske erhvervsrettede uddannelser i udlandet

Danske uddannelsesinstitutioner kan godkendes til at udbyde godkendte videregående uddannelser i udlandet.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024