Gå til indhold

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Statens Uddannelsesstøtte (SU) gives til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen administrerer Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Hvem kan få SU?

For at få SU er der nogle betingelser, som den studerende og dennes uddannelse skal opfylde:

  • den studerende skal være 18 år, hvis han eller hun går på en ungdomsuddannelse – på de videregående uddannelser, er der ingen aldersbegrænsning
  • uddannelsen skal være godkendt til SU
  • den studerende skal være dansk statsborger. Er man udenlandsk statsborger, har man mulighed for at få SU, hvis man opfylder nogle særlige betingelser
  • den studerende skal være studieaktiv


Derudover må man ikke:

  • modtage anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger
  • tjene for meget ved siden af SU. Man må højst tjene et vist beløb (årsfribeløbet) ved siden af SU. Tjener man mere end dette beløb, skal man betale en del af sin SU og eventuelle SU-lån tilbage

Satser for SU

Satsen for SU afhænger af:

  • om man går på en ungdoms- eller videregående uddannelse
  • hvor gammel man er, hvis man går på en ungdomsuddannelse
  • om man er ude- eller hjemmeboende

Sådan får man SU

De studerende skal søge SU i selvbetjeningssystemet minSU.

Man kan tidligst søge SU, når man har fået besked om, at man er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned, før man begynder på uddannelsen. Søger man SU til en hel uddannelse i udlandet, kan man dog søge SU tre måneder før studiestart.

Statistik om SU

I UFM’s datavarehus finder du statistik om SU. Du kan se oplysninger om tildelte stipendier og lån opgjort i antal personer, kroner og støtteårsværk.

Ankenævnet

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024