SU - Statens Uddannelsesstøtte

Studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU), mens de uddanner sig.

Uddannelsesstøtte

 

 

 

 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte administrerer Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Hvem kan få SU?

For at få SU er der nogle betingelser, som den studerende og dennes uddannelse skal opfylde:

  • den studerende skal være 18 år, hvis han eller hun går på en ungdomsuddannelse – på de videregående uddannelser, er der ingen aldersbegrænsning
  • uddannelsen skal være godkendt til SU
  • den studerende skal være dansk statsborger. Er man udenlandsk statsborger, har man mulighed for at få SU, hvis man opfylder nogle særlige betingelser
  • den studerende skal være studieaktiv


Derudover må man ikke:

  • modtage anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger
  • tjene for meget ved siden af SU. Man må højst tjene et vist beløb (fribeløbet) ved siden af SU. Tjener man mere end dette beløb, skal man betale en del af sin SU og eventuelle SU-lån tilbage

Satser for SU

Der er flere forskellige satser for SU. Hvor meget man får i SU afhænger af, hvilken uddannelsestype man går på, hvor gammel man er, og om man er flyttet hjemmefra.

Er man 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, er satsen afhængig af forældrenes indkomst.

Sådan får man SU

De studerende skal selv søge SU med en NemID i selvbetjeningssystemet minSU.


Man kan tidligst søge SU, når man har fået besked om, at man er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned, før man begynder på uddannelsen. Søger man SU til en hel uddannelse i udlandet, kan man dog søge SU tre måneder før studiestart.

Går man på en folkeskole, en ungdomsskole, en fri grundskole eller en privat grundskole, skal man kontakte skolen, før man søger SU.

Senest opdateret 17. november 2017