Globalt samarbejde

Gennem bilaterale samarbejdsaftaler og innovationscentre i udlandet arbejder Uddannelses- og Forskningsministeriet på at øge internationalisering af dansk forskning og innovation.
Innovationscentre
Innovationscentrene er placeret i Shanghai, Silicon Valley, München, New Delhi, São Paulo, Seoul og Tel Aviv. Centrene har til opgave at sikre danske virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder.
Bilaterale samarbejder
Fremme kontakt og netværk til forskere og højteknologiske virksomheder fra Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, USA, Tyrkiet og Sydkorea.
Baggrund
Om Uddannelses- og Forskningsministeriets initiativer for at øge internationalisering af dansk forskning.
Tilskudsprogrammer
Tilskud til bilaterale samarbejder på forskellige fagområder, internationale netværk, forskerophold mv.
Senest opdateret 11. oktober 2017