Gå til indhold

Nordiske samarbejder

Uddannelses- og Forskningsministeriet deltager i flere relvante råd og udvalg i nordisk regi. Læs mere om UFM's deltagelse i de nordiske samarbejder nedenfor.

Nordisk Ministerråd

Det nordiske samarbejde inden for uddannelse, forskning og innovation foregår i Nordisk Ministerråd. Fra Danmark deltager Uddannelses-og forskningsministeriet og Undervisningsministeriet i Ministerrådet for uddannelse og forskning (MR-U).

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. I praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre og til Nordisk Samarbejdskomité, som tager sig af den løbende koordinering af det officielle, politiske nordiske samarbejde.

NMRs arbejde omfatter bl.a. politikudvikling og udmøntning af tilskud.


Ministerrådet for uddannelse og forskning (MR-U)

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet deltager i arbejdet i Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U). MR-U's formål er:

  • at udvikle det nordiske uddannelses- og forskningssamarbejde
  • at Norden så vidt muligt skal betragtes som en enhed inden for uddannelses- og forskningsområdet
  • at det skal være let at udveksle idéer og bevæge sig mellem uddannelses- og forskningsmiljøer i Norden
  • at den nordiske dimension i europæisk og andet internationalt samarbejde skal forstærkes.

De Nordiske Samarbejdsnævn - NOS

De Nordiske Samarbejdsnævn (NOS) består af forskningsrådene i de fem nordiske lande. Nævnene iværksætter fællesnordiske forskningsaktiviteter og er desuden nordiske fora for informationsudveksling og koordinering.


NordForsk

NordForsk er et forskningspolitisk organ, der blev etableret i 2005 som et selvstændigt organ under MR-U.

NordForsk har ansvar for nordisk samarbejde inden for forskning og forskeruddannelse og finansierer i den forbindelse nordisk forskningssamarbejde. Desuden har NordForsk ansvar for samarbejde og koordinering med Nordisk InnovationsCenter (NICe).


Nordisk Innovationscenter (NICe)

NICe er en institution under Nordisk Ministerråd for næringspolitik (MR-N), der har til formål at fremme innovation og kompetenceudvikling i det nordiske erhvervsliv.


Nordisk Energiforskning

Nordisk Energiforskning er en institution under Nordisk Ministerråd, der har til formål at fremme forskning og innovation inden for ny energiteknologi og nye energisýstemer gennem at fremme konkurrencekraft, samarbejde og øget viden i nordiske forskningsinitiativer.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024