Gå til indhold

NordForsk

NordForsk er en selvstændig nordisk forskningsrådgivende og forskningsfinansierende organisation under Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U). Organisationen har til formål at forenkle, koordinere og styrke det nordiske samarbejde inden for forskning og uddannelse.

Fremme nordisk samarbejde indenfor forskning og uddannelse

NordForsk har bl.a. til opgave at fremme samarbejdet mellem centrale finansieringsinstitutioner i Norden, herunder de nationale forskningsråd, og styrke samarbejdet med nordiske innovationssystemer gennem Nordisk InnovationsCenter (NICe).

NordForsk har tre funktioner

Organisationen har en koordineringsfunktion, en rådgivningsfunktion og en fondsfunktion med et budget på ca.100 millioner kroner. NordForsk giver støtte til finansiering af nordiske forskningsprogrammer, enten i eget regi eller sammen med de nationale forskningsfinansierende organer, bl.a. via De Nordiske Samarbejdsnævn (NOS) og Topforskningsinitiativet.

NordForsk støtter Nordic Centres of Excellence (NCoE)

NordForsk støtter Nordic Centres of Excellence (NCoE). Det er centre, der samler nationalt finansierede forskergrupper i Norden for at fremme den videnskabelige kvalitet, synlighed og effektivitet samt sikrer den nødvendige kritiske masse.

Centrene oprettes i samarbejde med De Nordiske Samarbejdsnævn og omfatter aktuelt fagområderne Fødevarer og Sundhed, Velfærd, Global Change, Molekylærmedicin samt Humaniora og Samfundsvidenskab.

Initiativer fra NordForsk

NordForsk har de seneste år iværksat initiativer som:

Private Public Partership PhD (PPP)

PPP har til formål at fremme samarbejdet om forskeruddannelse mellem universiteter og virksomheder. NordForsk har afsat 15 millioner NKK til programmet i perioden 2009-2011.

Opslag fra NordForsk

Opslag fra NordForsk annonceres på NordForsks hjemmeside, hvor der findes yderligere informationer om støtteordninger.

Senest opdateret 05. februar 2013