Gå til indhold

Overblik over det videregående uddannelsessystem

Videregående uddannelser bygger oven på gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser. Der er flere forskellige typer af videregående uddannelser.

Klik i figuren for at læse mere om de enkelte uddannelsestyper:

Diagram over det videregående uddannelsessystem

Der er forskellige uddannelsesniveauer inden for videregående uddannelse. Indplaceringen af de forskellige uddannelsesniveauer kan ses i Kvalifikationsrammen for livslang læring. 

Kvalifikationsrammen for Livslang læring

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark og viser, hvilket niveau offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader er indplaceret på i forhold til hinanden.

Klik her for at læse mere om Ph.d forskeruddannelse Klik her for at læse mere om Videregående voksenuddannelser Klik her for at læse mere om Diplomuddannelser Klik her for at læse mere om Masteruddannelser Klik her for at læse mere om Universitetsuddannelser Klik her for at læse mere om de kunstneriske bachelor- og kandidatuddannelser Klik her for at læse mere om Professionsbacheloruddannelser inkl. maritime Klik her for at læse mere om Erhvervsakademiuddannelser mv. Klik her for at læse mere om Professionsbacheloruddannelser Klik her for at læse mere om de Maritime uddannelser

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. januar 2023