Gå til indhold

Erhvervsakademiuddannelser

En erhvervsakademiuddannelse er en professionsrettet, kompetencegivende kort videregående uddannelse.
Kontakt
Mette Mikkelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 46
Email: memi@ufm.dk
Mai Sandby Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 66
Email: msah@ufm.dk

En erhvervsakademiuddannelse har normalt en varighed på to år inklusiv praktik. Uddannelserne har et omfang på 120 ECTS-point. En erhvervsakademiuddannelse kombinerer teori med praksis og retter sig oftest mod et bestemt erhverv eller en profession. 

Der findes i dag ca. 27 erhvervsakademiuddannelser inden for sundhed, medier og kommunikation, pædagogik, teknik, design, samfundsfag, økonomi samt det bio- og laboratorietekniske område. På enkelte uddannelser udbydes nogle af fagene som enkeltfag.

Erhvervsakademiuddannelserne udbydes på erhvervsakademierne, derudover udbyder professionshøjskolerne også visse erhvervsakademiuddannelser. En erhvervsakademiuddannelse giver adgang til relevante diplomuddannelser samt top-up bacheloruddannelser af 1 ½ års varighed.

I Danmark er videregående uddannelse som hovedregel gratis. Dog betaler de studerende normalt for bøger og andre undervisningsmaterialer.

Adgangskrav

Adgangskravet til en erhvervsakademiuddannelse er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, typisk suppleret med krav om bestemte faglige niveauer i matematik og engelsk.

Senest opdateret 24. februar 2022